Logopedie - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Logopedie

Met de HBO-opleiding Logopedie word jij specialist voor communicatieproblemen. Lees meer over de studie, vervolgopleidingen en wat je als logopedist doet!

Delen
Welzijn
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en Leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

In de HBO-opleiding Logopedie leer je zorg, training en advies te geven aan kinderen en volwassenen met communicatieproblemen. Na deze 4-jarige bachelor ga je aan de slag als logopedist.


De opleiding Logopedie leert je alles over spraak, de stem, taal, het gehoor en slikken. Je komt te weten hoe mensen zich normaal gesproken op deze terreinen ontwikkelen.

 

Voor sommige mensen is communiceren echter niet vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld omdat ze onduidelijk praten, stotteren of hees zijn. Als logopedist kun je helpen. Daarvoor moet je eerst vaststellen wat precies het probleem is.

 

Tijdens de studie Logopedie leer je de hulpvraag van de cliënt helder te krijgen. Welk onderzoek is daarvoor nodig? Hoe stel je, op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, een zogenaamde ‘logopedische diagnose’ op? En hoe kun je van hieruit een behandelplan opstellen en uitvoeren?Deze zaken leer je in theorie, maar ook door praktijkervaring.

Inhoud opleiding

Met deze opleiding kun je later het paramedische beroep van logopedist gaan uitoefenen. Je houdt je daarbij bezig met communicatieproblemen van kinderen en volwassenen.
 

Tijdens de opleiding leer je hoe je logopedisch onderzoek kunt doen bij patiënten en cliënten, hoe je vaststelt welk probleem iemand heeft en welke behandelingsmethode je kiest. Je doet daarvoor kennis op over de normale ontwikkeling van de mens, van baby tot bejaarde. Je patiënten/cliënten kunnen namelijk alle leeftijden hebben. In de opleiding Logopedie kom je veel in aanraking met patiënten en cliënten. Dit gebeurt tijdens stages.


Er is ook aandacht voor andere vakken die nodig zijn om jou op te leiden tot een goede professional. Denk bijvoorbeeld aan psychologie, didactiek en gespreksvoering.

Leergebieden

De spraak, de stem, de taal, het gehoor en het slikken zijn de leergebieden die tijdens de opleiding Logopedie centraal staan. Het gaat bij het werk van de logopedist altijd om zorg, training en advies bij het ontwikkelen, onderhouden of herstellen van één van die gebieden.

Articulatie

Je leert dat er meerdere oorzaken zijn voor articulatieproblemen (spraakproblemen) en dat elk probleem een eigen benadering vereist.

Slikken

Je geeft bijvoorbeeld oefeningen voor de mondspieren of in slikken en kauwen, en je leert ook welke sociale factoren een rol kunnen spelen.

De stem

Heesheid en schorheid kunnen een lichamelijke oorzaak hebben, maar het is ook mogelijk dat de stem verkeerd gebruikt wordt. Je leert de oorzaken te herkennen en er op verschillende manieren mee om te gaan.

Taal

Bij ‘taal’ werk je met mensen die te kampen hebben met taalstoornissen. Het kan gaan om kinderen bij wie de spraak- en taalontwikkeling vertraagd is of gestoord verloopt. Je kunt ook te maken krijgen met volwassenen. Hun taalproblemen kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van een hersenbloeding of verkeersongeval.

Het gehoor

Je leert hoe je mensen kunt trainen in spraak-afzien (liplezen), hoe mensen die zichzelf niet kunnen horen hun stem en spraak kunnen oefenen of hoe je mensen begeleidt die pas een gehoorapparaat hebben gekregen.

Algemene onderdelen

Om een bevoegd en bekwaam beroepsbeoefenaar te worden studeer je, word je steeds handiger, steeds competenter. De beroepscompetenties staan centraal tijdens de opleiding. Kennis rondom psychologie, anatomie, didactiek, vaardigheid rondom bijvoorbeeld gespreksvoering vullen die beroepscompetenties. Tijdens je stage 'oefen' je die beroepscompetenties.

Duur en Leerwijze

Logopedie is een HBO-opleiding die je in voltijd of in deeltijd kunt volgen. De duur van de voltijdopleiding is 4 jaar.

Toelatingseisen

Diploma's
Je hebt toegang tot de opleiding als je in het bezit bent van een van de volgende diploma's:


- HAVO
- VWO
- MBO niveau 4
 

Welk instroomprofiel?
- Natuur en Techniek
- Natuur en Gezondheid
- Cultuur en Maatschappij
- Economie en Maatschappij
 

Niet de juiste vooropleiding?
Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.
 

Andere bijzonderheden...
Voor deze opleiding geldt dat er naast de diploma-eisen ook aanvullende eisen zijn op het gebied van (zang)stem en uitspraak, waarop je wordt getest. Neem daarom altijd eerst contact op met de hogeschool.

Specificaties:

NIVEAU

Hbo Bachelor

OPLEIDINGSVORM

Deeltijd

, Voltijd

DUUR

4 jaar

INSCHRIJFDATUM

1 mei 2023

Laatst bijgewerkt:

2022 M07 25