Management in de Zorg - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Management in de Zorg

Wil jij een functie op managementniveau? Dan is de HBO-opleiding Management in de Zorg misschien iets voor jou. Tijdens deze opleiding doe je kennis op om al leidinggevende aan de slag te gaan in verschillende zorginstellingen. Je leert bijvoorbeeld over informatietechnologie, communicatietechnologie en operationeel leidinggeven.

Delen
Zorg
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en Leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

Wil jij een functie op managementniveau? Dan is de HBO-opleiding Management in de Zorg misschien iets voor jou. Tijdens deze opleiding doe je kennis op om al leidinggevende aan de slag te gaan in verschillende zorginstellingen. Je leert bijvoorbeeld over informatietechnologie, communicatietechnologie en operationeel leidinggeven.

Inhoud opleiding

Tijdens de deeltijdopleiding Management in de Zorg worden achtereenvolgens de volgende onderwerpen behandeld:

 

- Kader waarbinnen de zorgverlening plaatsvindt
- Operationeel leiding geven
- Management en beleid
- Management en vernieuwing

 

Bovendien wordt speciale aandacht besteed aan informatie- en communicatietechnologie.

 

Tijdens de opleiding werk je veel met voorbeelden uit de praktijk. Onderdelen waaraan in dit kader aandacht wordt besteed zijn bijvoorbeeld methodische praktijkbegeleiding, het schrijven van een beleidsnotitie en het aanleggen van een leerdossier. De dingen die je tijdens deze opleiding leert, pas je zoveel mogelijk toe in je eigen werksituatie.

 

Als je deze studie hebt afgerond, ben je in het bezit van de titel Bachelor of Health Care.

Duur en Leerwijze

De opleiding Management in de Zorg is een opleiding op HBO-niveau. Je kunt de opleiding in voltijd of deeltijd volgen. De duur varieert van twee tot vier jaar. Dit hangt af van de onderwijsinstelling en je vooropleiding in combinatie met werkervaring. Sommige hogescholen bieden daarnaast nog de mogelijkheid om de duale variant van de de opleiding te volgen. Dat wil zeggen dat je tegelijkertijd werkt en leert.

 

Associate degree
Ook kun je bij sommige hogescholen een Associate degree volgen. Dit betekent dat je 2 jaar van de opleiding volgt en hiervoor een diploma behaalt. Daarna kun je nog kiezen of je de volledige HBO-bacheloropleiding volgt. Kijk bij Waar aanmelden welke hogescholen deze vorm aanbieden.

 

Particuliere opleiding
Er bestaat ook een particuliere opleiding Management in de Zorg (zie waar aanmelden).

Toelatingseisen

Diploma's

Je hebt toegang tot de opleiding als je in het bezit bent van één van de volgende diploma’s of bewijzen:
- HAVO
- VWO
- MBO niveau 4

Voor deze opleiding geldt dat er naast de diploma-eisen ook aanvullende eisen gelden. Neem daarom altijd eerst contact op met de hogeschool.

 

Vrijstelling
Heb je al een diploma van een Associate degree in deze richting gehaald? Dan hoef je in veel gevallen alleen de laatste 2 jaar van deze HBO-opleiding te volgen. Bijvoorbeeld bij het Ad-diploma:

 

Mogelijke aanvullende eisen
Het kan zijn dat hogescholen voor de deeltijdopleiding aanvullende eisen stellen. Die eisen zijn bijvoorbeeld: minimaal één jaar werkervaring in de zorgsector en/of tijdens de opleiding een baan van minstens twee dagen (zo'n 20 uur) per week in een zorginstelling.

 

MBO -of HBO-diploma

Je hebt toegang tot de opleiding als je in het bezit bent van een relevant MBO-diploma op niveau 4 of een HBO-propedeuse of HBO-diploma. Denk daarbij aan:

 

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.

Specificaties:

NIVEAU

Hbo Bachelor

OPLEIDINGSVORM

Digitaal (Afstand/Schriftelijk)

, Deeltijd

, Duaal

, Voltijd

VOOROPLEIDING

Anesthesiemedewerker

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Ergotherapie

Fysiotherapie

Logopedie

Operatieassistent

Verpleegkunde HBO

MBO Verpleegkundige

Voeding & Diëtetiek

INSCHRIJFDATUM

1 mei 2023 (Verschilt per opleidingsinstituut)

Laatst bijgewerkt:

2022 M07 25