Master Farmacie - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Master Farmacie

Om apotheker te worden, volg je na je WO-bachelor deze masteropleiding Farmacie. Je verdiept je in de werking van geneesmiddelen en leert hoe je patiënten het beste voorlicht. Ook leidinggeven komt aan bod. En het beste middel om te leren? Aan de slag in de praktijk!

Delen
Zorg
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

Om apotheker te worden, volg je na je WO-bachelor deze masteropleiding Farmacie. Je verdiept je in de werking van geneesmiddelen en leert hoe je patiënten het beste voorlicht. Ook leidinggeven komt aan bod. En het beste middel om te leren? Aan de slag in de praktijk!

 

 

Inhoud opleiding

Na het behalen van je bachelordiploma doe je een specialistische masteropleiding (van drie jaar). Deze leidt je op tot basisapotheker. Met kennis, vaardigheden en inzicht op het gebied van de farmacie ben je uiteindelijk in staat om het beroep van apotheker zelfstandig uit te oefenen. Je komt ook in aanmerking voor een vervolgopleiding tot wetenschappelijk onderzoeker.In de beginfase van deze driejarige masteropleiding ligt de nadruk op een verdieping en uitbreiding van kennis over het geneesmiddel. Ook is er ruimte voor het volgen van keuzevakken. En je doet een onderzoeksproject in een richting van de farmacie die jou het meest aanspreekt. Het accent van de opleiding ligt op vakken die je voorbereiden op het beroep van apotheker. Een apotheker is geneesmiddelendeskundige. Je krijgt daarom vakken op het gebied van de farmacotherapie en de bereiding en kwaliteit van geneesmiddelen. Je spitst je toe op de volgende kerntaken:
- medicatiebegeleiding 
- medicatiebeleid 
- bereiden, beheren en afleveren van geneesmiddelen
- farmaceutische bedrijfsvoering Omdat je in de apotheek dagelijks met mensen werkt, wordt er ook veel aandacht besteed aan communicatievakken. Praktijk
Tijdens de opleiding breng je je kennis ook echt in praktijk. Daarmee begin je al in het eerste jaar. Je loopt in totaal 26 weken stage in twee openbare apotheken en een ziekenhuisapotheek. Er zijn ook mogelijkheden voor een extra stage in de farmaceutische industrie. Je kunt ook een extra stage lopen in het buitenland.

 

Duur en leerwijze

De masteropleiding Farmacie duurt drie jaar. Je kunt deze master alleen in voltijd volgen.

Toelatingseisen

Diploma’s
Het volgende diploma geeft direct toegang tot de opleiding:

 

 

Heb je een WO- of HBO-bachelordiploma van een verwante opleiding? Dan gelden aanvullende eisen. Je moet bijvoorbeeld een pre-masterprogramma volgen. Informeer hiervoor bij de school van jouw keuze.

Specificaties:

NIVEAU

Universiteit Master

OPLEIDINGSVORM

Voltijd

VOOROPLEIDING

Farmacie

DUUR

3 jaar

INSCHRIJFDATUM

1 mei 2023 (Verschilt per opleidingsinstituut)

Laatst bijgewerkt:

2022 M07 25