Master Geestelijke Verzorging - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Master Geestelijke Verzorging

Niet alleen het lichaam moet verzorgd worden, maar ook de ziel. De geestelijk verzorger helpt mensen door een moeilijke tijd heen. Hij luistert naar hun zorgen en praat met hen over hun levensopvatting. Past dit bij jou? Dan is de universitaire master Geestelijke Verzorging een interessante uitdaging! 

Delen
Welzijn
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

Niet alleen het lichaam moet verzorgd worden, maar ook de ziel. De geestelijk verzorger helpt mensen door een moeilijke tijd heen. Hij/zij luistert naar hun zorgen en praat met hen over hun levensopvatting. Past dit bij jou? Dan is de universitaire master Geestelijke Verzorging een interessante uitdaging! 

Inhoud opleiding

Wat leer je?
De masteropleiding Geestelijke Verzorging aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan de Universiteit Utrecht richt zich op twee gebieden. Ten eerste de wetenschappelijke verdieping in de theologie. En ten tweede de beroepsvoorbereiding op het vak van geestelijk verzorger. Verdieping
De master biedt een wetenschappelijke verdieping op de kennis die je al hebt opgedaan bij een eerdere theologische opleiding. Je krijgt vakken als filosofie, ethiek en geschiedenis. Maar je leert ook over het Oude- en Nieuwe Testament en over andere religies dan het christendom, zoals de islam.Beroepsvoorbereiding
Om je te oriënteren op de praktijk krijg je les in organisatie, beleid en methoden van geestelijke verzorging. Je leert veel over medische en zorgethiek, de multireligieuze context van de geestelijke verzorging en van pastoraat en counseling. Ook volg je een stage in een ziekenhuis, verzorgingshuis of instelling voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking.

 

Master Theologie
Aan Tilburg University kun je de masteropleiding Theologie volgen. Er zijn drie afstudeerrichtingen:
- Parochiepastoraat
- Categoriaal Pastoraat
- Religieuze Educatie  Ook hier kun je, afhankelijk van je persoonlijke voorkeuren, ervaring op doen in een ziekenhuis of het welzijnswerk.Master ReligiewetenschappenJe kunt op de Radboud Universiteit kiezen voor de master Religiewetenschappen. Binnen deze master kun je verder verdiepen in diverse beroepsvelden, waaronder de specialisatie Geestelijke Verzorging.

Duur en leerwijze

De universitaire masteropleiding Geestelijke Verzorging is te volgen in voltijd en in deeltijd. 

De duur van de opleiding in voltijd is een jaar. Bij deeltijd is de opleidingsduur twee jaar.

 

Toelatingseisen

Diploma’s
Om toegelaten te worden tot de masteropleiding Geestelijke Verzorging heb je een bachelor- of masterdiploma Theologie/Godsdienstwetenschap nodig. Sommige universiteiten eisen ook dat je voldoende kennis hebt van zaken als het Oude en Nieuwe Testament, Hebreeuws en Grieks.

Met een HBO-diploma in de richting van geestelijke verzorging/godsdienstwetenschap kun je ook worden toegelaten tot deze master. Je moet dan wel eerst een premastertraject volgen.

Lees meer over de opleidingen:


Verschillende eisen
De toelatingseisen kunnen verschillen afhankelijk van jouw vooropleiding, ervaring en kennis. Vraag voor het aanmelden daarom altijd na aan welke eisen je precies moet voldoen.

Specificaties:

NIVEAU

Universiteit master

OPLEIDINGSVORM

Deeltijd

, Voltijd

VOOROPLEIDING

Theologie/ Religiewetenschappen

Godsdienst-Pastoraal Werk

INSCHRIJFDATUM

1 mei 2023 (Verschilt per opleidingsinstituut)

Laatst bijgewerkt:

2022 M07 25