Master Kinder- en Jeugdpsychologie - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Master Kinder- en Jeugdpsychologie

De universitaire masteropleiding Psychologie biedt de 1-jarige richting Kinder- en Jeugdpsychologie. Je maakt hierin kennis met stoornissen bij kinderen en jeugdigen. Deze stoornissen leer je signaleren, vaststellen, behandelen en voorkomen. Het gaat bijvoorbeeld om leerstoornissen (zoals dyslexie en dyscalculie) en ontwikkelingsstoornissen (zoals autismespectrumstoornissen en gedragsstoornissen). Na deze master kun je aan de slag als kinder- en jeugdpsycholoog.

Delen
JGZ
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Over de opleiding
Duur en Leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

De universitaire masteropleiding Psychologie biedt de 1-jarige richting Kinder- en Jeugdpsychologie. Je maakt hierin kennis met stoornissen bij kinderen en jeugdigen. Deze stoornissen leer je signaleren, vaststellen, behandelen en voorkomen.

 

Het gaat bijvoorbeeld om leerstoornissen (zoals dyslexie en dyscalculie) en ontwikkelingsstoornissen (zoals autismespectrumstoornissen en gedragsstoornissen). Na deze master kun je aan de slag als kinder- en jeugdpsycholoog.

Over de opleiding

Tijdens de universitaire masteropleiding Kinder- en Jeugdpsychologie, verdiep je je in de normale en problematische ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. Je leert via onderzoeksmethoden een afwijkende ontwikkeling signaleren, vaststellen, behandelen en voorkomen.
 

Er is ook aandacht voor niet-psychologische factoren die kunnen bijdragen aan (het voorkomen van) problemen bij kinderen en jeugdigen. Deze zijn pedagogisch, medisch, onderwijskundig en soms juridisch van aard.
 

Met de opgedane kennis kun je bijvoorbeeld werken met kinderen met problemen op het gebied van dyslexie, pesten, hyperactiviteit en agressie. Je kunt aan de slag als hulpverlener, in de diagnostiek of als (beleids)adviseur.

 

Programma
Het masterprogramma is gebaseerd op relevant wetenschappelijk onderzoek naar:
 

  • sociale en persoonlijkheidsontwikkeling
  • ontwikkeling en beïnvloeding van psychopathologie
  • biologische ontwikkelingspsychologie en ontwikkelingspsychopathologie
     

Als student kun je vaak actief meedoen met een onderzoeksproject.Praktijk
De theorie uit de colleges pas je toe tijdens een stage bij bijvoorbeeld een GGZ-instelling, een jeugdhulpverleningsinstelling of een schoolbegeleidingsdienst.Afstuderen
Het laatste deel van je opleiding staat in het teken van je masterthese. Onder begeleiding van een docent voer je wetenschappelijk onderzoek uit op het gebied van kinder- en jeugdpsychologie.

 

Verschil universiteiten
De precieze invulling van de master kan per universiteit verschillen. Informeer bij de universiteit van jouw keuze naar de mogelijkheden. Zie ook: Waar aanmelden.

Duur en Leerwijze

De universitaire masteropleiding Psychologie, richting Kinder- en Jeugdpsychologie duurt 1 jaar. Je kunt de opleiding alleen in voltijd volgen. Je verkrijgt kennis en ervaring tijdens je opleiding en tijdens je stages.

Toelatingseisen

Om tot de universitaire masteropleiding Psychologie, richting Kinder- en Jeugdpsychologie te worden toegelaten, heb je één van de volgende diploma’s nodig:
 

Specificaties:

NIVEAU

Universiteit master

OPLEIDINGSVORM

Voltijd

VOOROPLEIDING

Psychologie

INSCHRIJFDATUM

15 januari 2023

Laatst bijgewerkt:

2022 M07 25