Master Logopediewetenschap - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Master Logopediewetenschap

Met de universitaire master Logopediewetenschap word je voorbereid om op een taalwetenschappelijk en medisch niveau onderzoek uit te voeren. Hiermee lever je een bijdrage aan de zorgverlening voor mensen met spraak-, taal-, gehoor- of slikproblemen. Wat zeg jij ervan?

Delen
zorg
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud Opleiding
Duur en Leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

Met de universitaire master Logopediewetenschap word je voorbereid om op een taalwetenschappelijk en medisch niveau onderzoek uit te voeren. Hiermee lever je een bijdrage aan de zorgverlening voor mensen met spraak-, taal-, gehoor- of slikproblemen.

Inhoud Opleiding

Wat leer je?
Tijdens deze opleiding word je opgeleid tot academisch professional die meewerkt aan de ontwikkeling, verspreiding en integratie van wetenschappelijk kennis op het gebied van stem-, spraak-, taal-, gehoor- en slikstoornissen.Daarnaast kun je wetenschappelijke kennis en onderzoek toepassen om innovatie- en kwaliteitsbeleid te formuleren. Je kunt bijvoorbeeld meewerken aan innovaties in de functionele diagnostiek van stem-, spraak-, taal-, gehoor- en slikstoornissen, in functionele therapie (revalidatie en re-educatie), en in de interacties tussen de medische en de paramedische diagnostische en therapeutische benadering.Je leert kennis te verzamelen, kritisch te analyseren, te presenteren en erover te debatteren. De taalwetenschappelijke benadering speelt bij dit proces een belangrijke rol.Praktijk
Het masterprogramma Logopediewetenschap van de masteropleiding Klinische Gezondheidswetenschappen bestaat uit zeven onderwijscursussen en een keuzecursus verdeeld over twee jaar in deeltijd.Het cursorisch onderwijs is intensief en bestaat voor een belangrijk deel uit colleges en werkgroepen waarin diep op de stof wordt ingegaan. Er is veel ruimte voor het ontwikkelen van je academische vaardigheden en je kunt veel eigen inbreng kwijt. Het afstudeeronderzoek vormt de kroon op je opleiding en biedt  de perfecte mogelijkheid om je eigen accent te leggen en je opleiding verder te profileren in de richting die jou het meest aanspreekt.Afstuderen
Als je alle onderdelen van de opleiding met goed gevolg hebt afgerond, ontvang je het diploma en kun je de letters MSc (Master of Science) achter je naam zetten.

Duur en Leerwijze

De universiteit van Utrecht biedt het tweejarige masterprogramma Logopediewetenschap van de masteropleiding Klinische Gezondheidswetenschappen aan.Je kunt deze opleiding alleen in deeltijd volgen. Je hebt elke week één lesdag (vrijdag). De studiebelasting is twintig uur per week, inclusief de lesdag.

Toelatingseisen

Diploma
Om toegelaten te worden tot het masterprogramma Logopediewetenschap van de opleiding Klinische Gezondheidswetenschappen moet je een toelatingsverzoek indienen bij de toelatingscommissie van de opleiding.Heb je een universitaire bacheloropleiding? Dan word je toegelaten als je aantoonbare belangstelling hebt voor en kennis bezit van de gezondheidszorg en de logopedie in het bijzonder.

 

Pre-master
Als je de HBO-opleiding Logopedie hebt afgerond of een gelijkwaardig diploma hebt, dan dien je vooraf een pre-masterprogramma van één jaar (in deeltijd) te volgen. Je wordt bijgespijkerd op het gebied van onderzoeksmethodologie, statistiek, ethiek en academische vaardigheden als wetenschappelijk schrijven en literatuur zoeken in elektronische databases zoals Pubmed en Cochrane. 

 

Als je de opleiding Verpleegkunde HBO hebt afgerond of een gelijkwaardig diploma hebt, dan dien je vooraf een pre-masterprogramma van één jaar (in deeltijd) te volgen. Je wordt bijgespijkerd op het gebied van onderzoeksmethodologie, statistiek, ethiek en academische vaardigheden als wetenschappelijk schrijven en literatuur zoeken in elektronische databases zoals Pubmed en Cochrane.

 

Het pre-masterprogramma kun je ook volgen binnen je HBO minor. Door je minorruimte optimaal te benutten kun je sneller doorstromen naar het universitaire masterprogramma Logopediewetenschap. 

 

Overleg met je studieloopbaanbegeleider, profilerings- of minor coördinator of het voor jou mogelijk is om het pre-masterprogramma te volgen in combinatie met je HBO-opleiding Logopedie.

 

Aanvullende eisen
Een aanvullende eis is dat je minimaal in het bezit moet zijn van wiskunde C (of A1) op VWO-niveau. De universiteit organiseert bijscholingscursussen voor mensen die niet aan deze eis voldoen.Andere toelatingsmogelijkheden
Als je niet in het bezit bent van één van de bovengenoemde diploma’s, dan kun je een verzoek tot toelating indienen bij de toelatingscommissie Logopediewetenschap van de Universiteit Utrecht.

Specificaties:

NIVEAU

Universiteit master

OPLEIDINGSVORM

Deeltijd

VOOROPLEIDING

Logopedie

Pedagogische Wetenschappen

Psychologie

INSCHRIJFDATUM

1 mei 2023

Laatst bijgewerkt:

2022 M07 25