Master Sport- en Bewegingsonderwijs - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Master Sport- en Bewegingsonderwijs

De opleiding Master Sport- en Bewegingsonderwijs op hbo-niveau is opgezet om de docent LO/gymleraar ondersteuning te bieden bij de lespraktijk. Je leert hoe je de kwaliteit van het bewegingsonderwijs verhoogt en hoe je bijdraagt aan het professionaliseren van jouw beroepsgroep.

Delen
sport
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

De opleiding Master Sport- en Bewegingsonderwijs op HBO-niveau is opgezet om de docent LO/gymleraar ondersteuning te bieden bij de lespraktijk. Je leert hoe je de kwaliteit van het bewegingsonderwijs verhoogt en hoe je bijdraagt aan het professionaliseren van jouw beroepsgroep.

Master Sport- en Bewegingsonderwijs studeren?

In deze opleiding leer je effectieve bewegingsprogramma’s te onderzoeken, ontwikkelen en implementeren. Zo kun je de sportpraktijk wetenschappelijk onderbouwen en bewegingsgedrag positief beïnvloeden.

In de Master Sport- en Bewegingsonderwijs krijg je een stevige basis in onderzoeksvaardigheden. Je vergroot je expertise op het gebied van ontwerpen van bewegingsonderwijs, de effecten van sport en bewegen, sportbeleid en het beïnvloeden van bewegingsgedrag.


Deze kennis doe je op in 4 modules:

  • Onderzoeksvaardigheden
  • School, sport en maatschappij
  • Beïnvloeden van bewegingsgedrag
  • Curriculumvernieuwing


In het afstudeerdeel van de opleiding schrijf je een masterthesis, waarvoor je een toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert.

Je kunt deze opleiding zowel in vol- als in deeltijd volgen. 


Studeren voor Master Sport- en Bewegingsonderwijs

Deze masteropleiding biedt verdieping, waardoor je op een ander niveau naar je werkzaamheden gaat kijken. Dit leidt tot een verbetering van je dagelijks functioneren, en mogelijk ook tot een stap in je carrière.

Inhoud opleiding

Het onderwijsprogramma van de Master Sport- en Bewegingsonderwijs biedt een wetenschappelijke verdieping en professionalisering van jouw beroep in de sportsector. Het accent ligt op toegepast onderzoek, met name op het ontwerpen en het implementeren van bewezen effectieve onderwijs- en beweeginterventies.

Je leert bewegingsgedrag te beïnvloeden door je te verdiepen in de kennis en kunde om de praktijk te onderbouwen. Zo stimuleer je de jeugd tot een levenslange actieve leefstijl.


De opleiding bestaat uit 2 delen:

  • 4 modules gericht op onderwerpen als (praktijk-)onderzoeksvaardigheden, sport- en onderwijsbeleid, bewegen en gezondheid, gedragsverandering en curriculumvernieuwing.
  • Een afstudeerdeel in de vorm van een toegepast onderzoek, inclusief de verslaglegging hiervan in je masterthesis.

De opdracht voor het afstudeerdeel voer je uit in het primair of voortgezet onderwijs. Als je de deeltijdopleiding volgt, voer je je afstudeeropdracht meestal uit bij je eigen werkgever.

Duur en leerwijze

Master Sport- en Bewegingsonderwijs is een masteropleiding op HBO-niveau. Deze opleiding duurt 1 jaar in voltijd of 2 jaar in deeltijd.

Studiebelasting
Voor de voltijdopleiding bedraagt de gemiddelde studiebelasting 40 uur per week. Het gaat om 14 uren les en 26 uren zelfstudie/onderzoek.

In deeltijd is de gemiddelde studiebelasting 20 uur per week, waarvan 6 uren les en 14 uren zelfstudie/onderzoek. Naast je deeltijdstudie heb je een relevante baan op het gebied van sport en bewegen.

Toelatingseisen

Diploma’s
Je wordt toegelaten tot de Master Sport- en Bewegingsonderwijs als je beschikt over PABO met Vakbekwaam Bewegingsonderwijs of een bachelor-getuigschrift Lichamelijke Opvoeding.


Aanvullende toelatingseisen
Je leesvaardigheid Engels en schrijfvaardigheid Nederlands moeten op niveau zijn en je motivatie is belangrijk.

Verder moet je voor de deeltijdopleiding een werkplek hebben die zich leent voor het uitvoeren van opdrachten en praktijkonderzoek.


Plaatsing
Zowel bij de vol- als bij de deeltijdopleiding zijn er 30 plaatsen beschikbaar. Plaatsing geschiedt op volgorde van inschrijving in Studielink, en nadat je een informatiebijeenkomst van de Master Sport- en Bewegingsonderwijs hebt bijgewoond.


Assessment
Bij de toelatingsprocedure voor de deeltijdopleiding hoort een assessment. Hierin licht je je persoonlijke motivatie toe in een gesprek met een kernteamlid van de opleiding.

Specificaties:

NIVEAU

Hbo Master

OPLEIDINGSVORM

Deeltijd

, Voltijd

INSCHRIJFDATUM

1 mei 2023

Laatst bijgewerkt:

2024 M07 2