Master Verplegingswetenschap - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Master Verplegingswetenschap

Bij de masterstudie Verplegingswetenschap leer je hoe je wetenschappelijke kennis kunt vinden, ontwikkelen en gebruiken. Lees hier alles over de opleiding!

Delen
zorg
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

Tijdens de masterstudie Verplegingswetenschap leer je hoe je wetenschappelijke kennis kunt vinden, ontwikkelen en gebruiken. Het doel: zorgen dat de verpleegkundige handelingspraktijk beter wordt!

Uit verplegingswetenschappelijk onderzoek is bijvoorbeeld gekomen dat chronisch zieken zich beter aan leefregels houden naarmate zij er zelf van overtuigd zijn dat ze dit ook kúnnen. Zo zullen diabetespatiënten die het advies krijgen meer te bewegen, dit sneller doen als zij ervan overtuigd zijn dat dit tot hun mogelijkheden behoort. Deze wetenschap geeft verpleegkundigen de mogelijkheid in te grijpen en anders met patiënten om te gaan.

Inhoud opleiding

Wat leer je?
Tijdens deze opleiding leer je hoe je als academisch professional een bijdrage levert aan de wetenschappelijke ontwikkeling en onderbouwing van de verpleegkundige zorg. Je wordt opgeleid tot onderzoeker, kennisdeler en initiatiefnemer van vernieuwingen. Vanuit deze rollen leer je wetenschappelijke kennis te ontwikkelen, te verspreiden en toe te passen in de gezondheidszorg, en de verpleegkunde in het bijzonder. Dat betekent ook dat je vernieuwings- en kwaliteitsbeleid formuleert en veranderingsprocessen start en evalueert, met als doel de kwaliteit en doelmatigheid van de verpleegkundige zorg te behouden of te verbeteren.

 

Inhoud opleiding
Het masterprogramma Verplegingswetenschap van de masteropleiding Klinische Gezondheidswetenschappen bestaat uit zeven onderwijscursussen en een keuzecursus verdeeld over twee jaar in deeltijd.

In het eerste jaar leer je vooral hoe je wetenschappelijke kennis kunt toepassen voor de onderbouwing en verbetering van de verpleegkundige handelingspraktijk (evidence based practice). Ook word je grondig geschoold in methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Verder is er specifieke aandacht voor theorieën en strategieën bij het invoeren van zorgvernieuwingen. 

In het tweede jaar van de masteropleiding richt je je volledig op je afstudeertraject, waarbij een onderzoeksproject en de uitvoering daarvan centraal staan. Daarna schrijf je een afstudeerwerkstuk in de vorm van een wetenschappelijk artikel. Parallel kun je in het eerste semester bij een andere universiteit in Nederland of in het buitenland keuzeonderwijs volgen. Afhankelijk van het aanbod kun je dit keuzeonderwijs ook in het tweede semester van het tweede jaar volgen of in het eerste studiejaar. In die gevallen betekent dat wel een verzwaring van de studielast.

 

Afstuderen
Als je alle onderdelen van de opleiding met goed gevolg hebt afgerond, ontvang je het diploma en kun je de letters MSc (Master of Science) achter je naam zetten.

Duur en leerwijze

De Universiteit Utrecht biedt het tweejarige masterprogramma Verplegingswetenschap van de masteropleiding Klinische Gezondheidswetenschappen. Je kunt deze opleiding alleen in deeltijd volgen. Je hebt elke week één lesdag. De studiebelasting is 20 uur per week, inclusief de lesdag.

 

Toelatingseisen

Diploma

Om toegelaten te worden tot het masterprogramma Verplegingswetenschap van de opleiding Klinische Gezondheidswetenschappen moet je een toelatingsverzoek indienen bij de toelatingscommissie van de opleiding.

Heb je een universitaire bacheloropleiding? Dan word je toegelaten als je aantoonbare belangstelling hebt voor en kennis bezit van de gezondheidszorg en de verpleegkunde in het bijzonder.


Pre-master

Als je de opleiding Verpleegkunde HBO hebt afgerond of een gelijkwaardig diploma hebt, dan dien je vooraf een pre-masterprogramma van één jaar (in deeltijd) te volgen. Je wordt bijgespijkerd op het gebied van onderzoeksmethodologie, statistiek, ethiek en academische vaardigheden als wetenschappelijk schrijven en literatuur zoeken in elektronische databases zoals Pubmed en Cochrane.

Het pre-masterprogramma kun je ook volgen binnen je HBO minor. Door je minorruimte optimaal te benutten kun je sneller doorstromen naar het universitaire masterprogramma Verplegingswetenschap. 

Overleg met je studieloopbaanbegeleider, profilerings- of minor coördinator of het voor jou mogelijk is om het pre-masterprogramma te volgen in combinatie met je HBO-opleiding Verpleegkunde.

Met de volgende opleiding kun je deze master gaan volgen:


Aanvullende eisen
Een aanvullende eis is dat je minimaal in het bezit moet zijn van wiskunde C (of A1) op VWO-niveau. De universiteit organiseert bijscholingscursussen voor mensen die niet aan deze eis voldoen.


Andere toelatingsmogelijkheden
Als je niet in het bezit bent van één van de bovengenoemde diploma’s, dan kun je een verzoek tot toelating indienen bij de toelatingscommissie Verplegingswetenschap van de Universiteit Utrecht.

 

Specificaties:

NIVEAU

Universiteit master

OPLEIDINGSVORM

Deeltijd

VOOROPLEIDING

Verpleegkunde HBO

INSCHRIJFDATUM

1 juni 2023

Laatst bijgewerkt:

2024 M07 2