Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken

Bij de opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken leer je alles over radiologie, radiotherapie, nucleaire geneeskunde en echografie.

Delen
zorg
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

Wil je werken met mensen en techniek? Dan is de HBO-opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken iets voor jou. Hier leer je over radiologie, radiotherapie, nucleaire geneeskunde en echografie. Het maken van röntgenfoto’s en echobeelden valt dan onder jouw praktijkstof. 

Inhoud opleiding

Gedurende de HBO-opleiding MBRT leer je hoe je diverse onderzoeken kunt uitvoeren en welke behandelingsmogelijkheden je kunt toepassen. Vier vakgebieden staan centraal:
- radiologie
- radiotherapie 
- nucleaire geneeskunde
- echografie


Thematisch onderwijs
Alle vakken tijdens de opleiding hangen met elkaar samen, dus krijg je het onderwijs ook thematisch aangeboden. De thema's zijn zo gekozen dat alle aspecten van de beroepsuitoefening aan de orde komen. Concrete praktijksituaties zijn het uitgangspunt van de thema's. 


De propedeuse
In het eerste leerjaar krijg je onder andere vakken als medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken, stralingshygiëne en -fysica, medische techniek en informatica en psychologie. Daarnaast maak je in dit propedeusejaar kennis met de vele taken die een afgestudeerd MBRT'er kan uitvoeren en krijg je meer inzicht in wat de opleiding je te bieden heeft.

Ook loop je een aantal korte stages in ziekenhuizen. Deze zijn vooral bedoeld om je een indruk te geven van de beroepspraktijk. Je kunt zo tijdig zien of het werk dat je later kunt gaan doen, je aanspreekt.


De hoofdfase 
In de hoofdfase (het tweede, derde en vierde jaar van de opleiding) bereid je je verder voor op de uiteindelijke beroepsuitoefening. Alle theorie komt nu uitgebreid aan bod. Daarnaast besteed je veel aandacht aan praktische vaardigheden. Je leert bijvoorbeeld hoe je röntgenfoto's en echobeelden maakt. Deze vaardigheden oefen je op school en in de praktijk tijdens een aantal lange stages.


Je eigen voorkeur! 
Op sommige hogescholen maak je in het laatste jaar van de opleiding een afstudeeropdracht over een onderwerp van jouw keuze. Op andere hogescholen kies je één van de volgende richtingen: 
- radiologie
- echografie 
- nucleaire geneeskunde 
- radiotherapie

Met de keuze voor één van de richtingen bereid je je beter voor op het werkveld dat jou aanspreekt. Dat wil echter niet zeggen dat je hiermee een definitieve keuze maakt: je bent breed opgeleid en kunt dus in elk van de vier werkvelden aan de slag.


Voltijd of duaal?
Je kunt kiezen uit de voltijd- en de duale opleiding. Beide opleidingen duren even lang en beide leiden ze op voor dezelfde beroepsuitoefening. Het diploma is hetzelfde.

Als voltijdstudent loop je ongeveer veertig weken stage en breng je de rest van de tijd op school door. 

Als duale student heb je een leer-arbeidsovereenkomst met een ziekenhuis en ben je vooral aan het praktijkleren. Je besteedt ongeveer veertig procent van je tijd aan theorie en zestig procent aan de praktijk.

Duur en leerwijze

Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) is een HBO-opleiding. Je kunt deze opleiding in voltijd volgen.

De duur van de opleiding is vier jaar.

Lees meer over

Toelatingseisen

Diploma's 
Je hebt toegang tot de opleiding als je in het bezit bent van één van de volgende diploma's:
- HAVO
- VWO
- MBO niveau 4


Welk instroomprofiel?
- Natuur en Techniek
- Natuur en Gezondheid
- Economie en Maatschappij
- Cultuur en Maatschappij, met wiskunde A of B (bij VWO-diploma voldoet Cultuur en Maatschappij)

De HBO-opleiding MBRT sluit goed aan bij de twee natuurprofielen.


Selectieprocedure
In het vorige studiejaar was er voor deze studie een selectieprocedure. De kans is groot dat dit het komend schooljaar weer zo is. Kijk voor meer informatie op de pagina Waar aanmelden.


Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.

 

Specificaties:

NIVEAU

Hbo Bachelor

OPLEIDINGSVORM

Duaal

, Voltijd

INSCHRIJFDATUM

1 mei 2023

Laatst bijgewerkt:

2022 M07 25