Mens en Techniek I Biometrie - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Mens en Techniek I Biometrie

Als je niet wilt of kunt kiezen tussen gezondheidszorg en techniek dan is de HBO-opleiding Mens en Techniek I Biometrie iets voor jou. Biometrie leidt specialisten op in het meten in, aan en rond het menselijk lichaam.

Delen
zorg
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

Als je niet wilt of kunt kiezen tussen gezondheidszorg en techniek dan is de HBO-opleiding Mens en Techniek I Biometrie iets voor jou. Biometrie leidt specialisten op in het meten in, aan en rond het menselijk lichaam.

 

Als specialist Biometrie kun je werkzaam zijn binnen de gezondheidszorg, de medisch-technische industrie, maar ook in de sport- en revalidatiewereld. Je werkt als technicus samen met artsen, onderzoekers en trainers en slaat een brug tussen de mens en de technische kant van het meten. Om een goed beeld te krijgen van het werkveld zijn er in de eerste twee studiejaren werkveldoriëntaties en vanaf het derde jaar loop je stage.

Inhoud opleiding

Biometrie is een vierjarige differentiatie van de bacheloropleiding Mens en Techniek.

 

Wat leer je?

Een biometrist in opleiding wordt een deskundige op het terrein van meetprocedures en metingen aan het lichaam. Je leert hoe je, samen met artsen, techniek kunt toepassen in de zorg. Afhankelijk van je afstudeerrichting zul je ook contact hebben met patiënten.
In de opleiding leer je hoe je metingen uitvoert. Dit doe je met allerlei apparatuur; je krijgt dus een technische basis. De verschillende meetresultaten geven een beeld van de gezondheidstoestand van de patiënt. Tijdens de opleiding Mens en Techniek I Biometrie leer je ook hoe je de meetresultaten het beste kunt uitleggen aan artsen, onderzoekers of collega's. 
 

 

Jaar 1 en 2

De lesstof van de eerste twee jaren van de opleiding wordt aangeboden in de vorm van hoorcolleges, onderwijsgroepen, practica en projecten. Naast dit reguliere onderwijs krijg je de gelegenheid deel te nemen aan interessante werkveldoriëntaties, om zo een goed beeld te krijgen van het vakgebied.

 

 

Jaar 3: stage
In het derde studiejaar besteed je het grootste deel van je tijd aan stages in gezondheidszorginstellingen en/of medisch-technische bedrijven als ook sport- dan wel revalidatiecentra. 

 

 

Afstudeervarianten
De opleiding Biometrie heeft 3 afstudeerrichtingen:

Medisch-technisch (MT)
Hier ligt het accent op de mogelijkheden van de  medische technologie. Een voorbeeld: je werkt mee aan het introduceren of het ontwikkelen van (vernieuwende) apparatuur in de gezondheidszorg.

 

Klinisch-diagnostisch (KD)
Hier ligt het accent op het beter gebruiken van de apparatuur in een ziekenhuis. Je kunt je specialiseren in klinische neurofysiologie en hart- en longfunctie.

 

Sport en Revalidatie (SR)
Deze afstudeerrichting is gestart in 2011 en leidt specialisten op in het meten binnen een sport- en revalidatiesetting. Je houdt je bezig met conditiemetingen maar ook met prestatie- en biomechanische metingen.

 

 

Bacheloropleiding Mens en Techniek

De bacheloropleiding Biometrie is een vierjarige differentiatie (afstudeerrichting) binnen de cluster Mens en Techniek. De opleidingen die binnen Mens en Techniek vallen, worden op verschillende hogescholen aangeboden. Allemaal op het snijvlak van techniek en gezondheidszorg, maar elk met een eigen accent, variërend van meer technisch tot meer gezondheidszorggericht.

 

Andere differentiaties van Mens en Techniek zijn:

Duur en leerwijze

De HBO-opleiding Mens en Techniek - Biometrie is te volgen in voltijd. De opleiding duurt vier jaar. Het derde en vierde studiejaar loop je voornamelijk stage.

Toelatingseisen

Diploma's
Met één van de volgende diploma's word je toegelaten tot de opleiding Mens en Techniek - Biometrie:

  • HAVO
  • VWO
  • MBO niveau 4

 

 

Profielen

Wel geldt dat je één van de volgende profielen moet hebben gevolgd: Economie en Maatschappij, Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid, zowel op HAVO- als VWO-niveau.

 

 

Studiesucces
Ook als je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen, heb je helaas geen garantie op studiesucces. De opleiding Mens en Techniek - Biometrie is een vrij technische opleiding. Uit analyse van de studieresultaten blijkt dat studenten met onderstaande profielen de beste resultaten behalen:

  • HAVO-diploma met profiel Natuur en Techniek of Natuur en Gezondheid
  • VWO-diploma met profiel Natuur en Techniek of Natuur en Gezondheid
  • MBO-diploma in een technische richting (MTS)

Specificaties:

NIVEAU

Hbo Bachelor

OPLEIDINGSVORM

Voltijd

INSCHRIJFDATUM

1 mei 2023

Laatst bijgewerkt:

2022 M07 25