Opleiding Audiologie-Assistent - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Audiologie-Assistent

Tijdens de 1-jarige mbo-opleiding Audiologieassistent doe je kennis op over het functioneren van gehoor, geluid, spraak en hoortoestellen. Je leert onder andere onderzoek uit te voeren, informatie en advies te geven en hoortoestellen aan te passen.  

Delen
zorg
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

Tijdens de 1-jarige mbo-opleiding Audiologieassistent doe je kennis op over het functioneren van gehoor, geluid, spraak en hoortoestellen. Je leert onder andere onderzoek uit te voeren, informatie en advies te geven en hoortoestellen aan te passen.  

Inhoud opleiding

Wat leer je?
Tijdens deze opleiding tot audiologieassistent leer je zelfstandig audiometrisch onderzoek uit te voeren bij kinderen en volwassenen. Je leert informatie en advies geven over slechthorendheid en hulpmiddelen aan de slechthorende zelf en/of aan zijn omgeving. Ook leer je meer over het aanpassen van hoortoestellen en het assisteren bij vestibulair onderzoek.

 

Theorie en praktijk
Je volgt 1 dag per week theorielessen in het midden van het land en volgt practica op het gebied van elektronica en elektro-akoestiek. De praktijkleerperiode bestaat uit minstens 50 dagen stage bij een audiologisch centrum.
Tijdens de opleiding bereid je een casus voor vanuit je stageplaats. Deze presenteer je aan het eind van de opleiding.

 

Vakken
Tijdens de opleiding is er aandacht voor:


- audiologie
- audiometrie
- fonetiek
- revalidatie
- psychologie
- vestibulair onderzoek
- geluidsleer
- elektro-akoestiek en hoortoestellentechniek
- communicatievaardigheden
- praktijk hoortoestellen
- stage
- leerprofiel
- casus

Duur en leerwijze

De opleiding tot audiologieassistent duurt een jaar en wordt gegeven op het niveau mbo+. De lessen worden op vrijdag gegeven. Een stage van 52 dagen bij een (FENAC) audiologisch centrum is een verplicht deel van de opleiding. Zie voor meer info Waar aanmelden.

Toelatingseisen

Een diploma vmbo-theoretische leerweg/mavo met wiskunde en natuurkunde in het vakkenpakket is minimaal vereist voor toelating tot de opleiding. Ook moet je de Nederlandse taal beheersen op niveau B1/B2. Voorafgaand aan de opleiding vindt er een gesprek plaats. Het kan voorkomen dat je op basis van dit gesprek het advies krijgt de opleiding niet te doen.

 

Als je aantoonbaar beschikt over de juiste kennis door bijvoorbeeld diploma's van andere opleidingen of op basis van extra cursussen en werkervaring, dan word je direct toegelaten. Indien je niet over de juiste vooropleiding of voldoende relevante kennis beschikt, beslist de opleidingscommissie of je toegelaten wordt. De commissie besluit dit op basis van schriftelijke voorinformatie, een gesprek en (indien nodig) een toetsing van benodige kennis en vaardigheden.

Specificaties:

NIVEAU

Mbo

, Mbo Niveau 3

, Mbo Niveau 4

OPLEIDINGSVORM

Duaal

DUUR

1 jaar

INSCHRIJFDATUM

Uiterlijk 1 april

Laatst bijgewerkt:

2024 M07 2