Orthoptie - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Orthoptie

Bij de opleiding Orthoptie leer je alles over oogzorg, de samenwerking tussen de ogen, het luie oog en ogen die niet recht staan (scheelzien). Lees hier meer!

Delen
zorg
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

Wil je alles weten over scheelkijken en het luie oog? Dan is de opleiding Orthoptie misschien wel iets voor jou. Tijdens deze HBO-opleiding leer je alles over oogzorg, de samenwerking tussen de ogen, het luie oog en ogen die niet recht staan (scheelzien).

Na deze opleiding weet je wat je kunt doen om de ogen beter te laten samenwerken. 

Inhoud opleiding

Orthoptie wil zeggen 'recht kijken'. Als er iets mankeert aan de samenwerking tussen de ogen of aan de oogstand, wordt een orthoptist ingeschakeld. Tijdens de opleiding Orthoptie leer je hoe je problemen aan het oog kunt opsporen en behandelen.

 

Leren over verschillende problemen en patiënten
Veel patiënten die bij de orthoptist komen, zijn jonger dan twaalf jaar. Je leert tijdens deze opleiding hoe je ingewikkelde dingen begrijpelijk kunt maken. Kinderen die bij de orthoptist komen hebben last van slecht zien, hoofdpijn, scheelzien, lui oog of leesproblemen. Volwassenen kunnen door suikerziekte, een neurologische of spieraandoening gaan dubbelzien of leesproblemen hebben. In al deze zaken ga jij je verdiepen. Je leert hoe je een diagnose stelt en hoe je een behandeling gaat inzetten. Belangrijke vakken in het eerste jaar
Vier onderwerpen worden behandeld:

 • Algemene en oogheelkundige anatomie en fysiologie. Om algemene pathologie (ziekteleer) en oogheelkundige pathologie te kunnen begrijpen, is kennis hierover van belang.
 • Scheelzien. Je leert het verschil weer te geven tussen een rechte en een niet-rechte oogstand. De gevolgen van een niet-rechte oogstand voor de samenwerking tussen de ogen worden uitgebreid behandeld.
 • Refractie. Je leert een correctie van het oog objectief en subjectief vast te stellen én een brilvoorschrift op te stellen.
 • Gespreksvoering. Je leert de basisvaardigheden in de communicatie met de cliënt. Door middel van rollenspelen ga je verschillende soorten gesprekken oefenen, zoals een kennismakingsgesprek, een adviesgesprek of een slechtnieuwsgesprek.Theorie
Elk jaar is ingedeeld in vijf blokken, waarin een aantal thema’s wordt behandeld. Het thema wordt vanuit verschillende kanten belicht, bijvoorbeeld vanuit optiek, orthoptie en medische aspecten. Ook komen sociale vaardigheden aan bod.

 

Projectonderwijs
Je werkt zelfstandig of in groepjes aan opdrachten of casussen. Dit kunnen praktijk- of theorieopdrachten zijn. Een orthoptist moet over een aantal vaardigheden beschikken dat je voor elk beroep in de gezondheidszorg nodig hebt. Zo leer je tijdens de opleiding bijvoorbeeld over:

 • communicatie, feedback en gespreksvoering
 • reflecteren op het eigen handelen

 

Major/minor
Naast het voorgeschreven programma heb je vrije keuzeruimte. Je kunt een goedgekeurd pakket van zelfgekozen cursussen volgen. Ook kun je de vrije keuzeruimte invullen met een minor. Je kunt kiezen of je je kennis wilt verdiepen of juist verbreden. Je hebt keuze uit alle cursussen en minors van Hogeschool Utrecht, bijvoorbeeld:

 • Small Business Skills, kennis en vaardigheden die van belang zijn als je een eigen praktijk wilt starten
 • Managementvaardigheden voor de Gezondheidszorg
 • Schakel naar de Wetenschap
 • International Health Studies

 

Stage
In het eerste jaar zijn er verschillende stagedagen waarin je een kijkje kunt nemen in een orthoptiepraktijk of optiekzaak. In je tweede jaar ga je viermaal twee weken op stage.  Aan het eind van het derde studiejaar en het grootste deel van het vierde jaar loop je stage in twee verschillende instellingen. Daarnaast kun je in de afstudeerfase kiezen voor een profileringsstage. Dat is een stage op een specifiek gebied van de oogzorg. Voorbeelden daarvan zijn:

 • een instituut voor blinden en slechtzienden
 • onderzoeksstage (ergonomie, visuele ontwikkeling bij te vroeg geboren baby’s)
 • buitenlandstage
 • gehandicaptenzorg


Je kunt in overleg met de opleiding stage lopen in het
buitenland.

De opleiding Orthoptie kan alleen aan Hogeschool Utrecht worden gevolgd.

Duur en leerwijze

De HBO-opleiding Orthoptie is een voltijdopleiding die vier jaar duurt.

 

Vrijstellingen
In bepaalde gevallen is het mogelijk de opleiding verkort te volgen. 

 

Lees meer over

Toelatingseisen

Om tot de opleiding Orthoptie te worden toegelaten, heb je één van de volgende diploma's nodig:
- MBO niveau 4
- HAVO
- VWOInstroomprofiel of vakkenpakket
Met een HAVO- of VWO-diploma heb je toegang tot alle instroomprofielen. Wanneer je het profiel Cultuur en Maatschappij hebt gekozen op de HAVO, heb je ook Wiskunde A of B nodig.


 

Vrijstellingen

Je kunt vrijstellingen krijgen met het MBO-diploma:

 

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.

Specificaties:

NIVEAU

Hbo Bachelor

OPLEIDINGSVORM

Voltijd

VOOROPLEIDING

Geneeskunde

INSCHRIJFDATUM

15 januari 2023

Laatst bijgewerkt:

2022 M07 25