Pedagogisch Management Kinderopvang - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Pedagogisch Management Kinderopvang

Heb je interesse in een opleiding die de vakgebieden pedagogiek en educatie combineert met management en ondernemerschap? Dan is  Pedagogisch Management Kind en Educatie iets voor jou! Een opleiding waarin je leert om vanuit jouw pedagogische en educatieve bagage de juiste keuzes te maken als leidinggevende in een omgeving waar ouder en kind centraal staan

Delen
Pedagogisch Medewerker
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en Leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

Heb je interesse in een opleiding die de vakgebieden pedagogiek en educatie combineert met management en ondernemerschap? Dan is  Pedagogisch Management Kind en Educatie iets voor jou! Een opleiding waarin je leert om vanuit jouw pedagogische en educatieve bagage de juiste keuzes te maken als leidinggevende in een omgeving waar ouder en kind centraal staan. 

Inhoud opleiding

Wat leer je?
Tijdens de opleiding Pedagogisch Management Kinderopvang verdiep je je in een omgeving waarin het kind en de ouder centraal staan, bijvoorbeeld in de kinderopvang of in een kindcentrum.
In het beroep vormen communiceren, samenwerken en onderhandelen een groot onderdeel van je dagelijkse taken. Deze vaardigheden leer je in diverse trainingen op school en via praktijkstages. Daarnaast verdiep je je inhoudelijk via pedagogische en psychologische vakken.

In het eerste jaar
In het eerste studiejaar oriënteer je je op de kinderopvang. Je loopt stage bij een kinderopvangorganisatie en maakt kennis met de verschillende vormen van kinderopvang. Het jaar is verdeeld in blokken van tien weken, waarbij je dieper ingaat op de stof. Zo bestudeer je de programma’s op het gebied van voor- en vroegschoolse opvang (VVE). In de laatste periode van het eerste jaar maak je een ondernemingsplan voor een kinderopvangorganisatie. Ook krijg je in het eerste jaar een taaltoets die je goed moet afronden.

Hoofdfase
In de hoofdfase maak je kennis met de beroepsrollen pedagogisch manager, manager van buitenschoolse opvang (BSO), pedagogisch coach en adviseur. Daarnaast volg je colleges over onder meer:
- pedagogiek
- ontwikkelingspsychologie
- ondernemerschap
- coachingstechnieken
- groepsdynamica

Verder volg je trainingen op het gebied van:
- gespreksvoering
- informatie en communicatie
- studievaardigheden

Praktijk
Tijdens de hele opleiding staan de praktijkopdrachten centraal. Je loopt korte en lange stages waarin het kind en de ouder centraal staan. Je doet dit bij kinderopvanginstellingen, kindcentra of andere organisaties. Tijdens de hoofdfase is het op sommige scholen mogelijk om in het buiteland of in een andere sector stage te lopen.


Afstuderen
Het laatste deel van je opleiding staat in het teken van het afstuderen. Een half jaar werk je aan je afstudeerproject binnen een kinderopvanginstelling, kindcentrum of andere organisatie waarin het kind en de ouder centraal staan.

 

Duur en Leerwijze

De HBO-opleiding  Pedagogisch Management Kind en Educatie duurt 4 jaar en is praktijk- en theoriegericht. Vanuit de 4 domeinen Pedagogiek, Educatie, Management en Ondernemerschap wordt het onderwijs vormgegeven. Je kunt de opleiding volgen in voltijd of deeltijd. In alle gevallen doe je kennis en ervaring op via leren en stagelopen.


In tegenstelling tot veel andere deeltijdstudies, is de opleiding Pedagogisch Management Kind en Educatie in deeltijd geen avondstudie. Deze deeltijdopleiding is gepland op 2 dagdelen en je kunt hem in principe in 4 jaar afronden.

 

Lees meer over

Toelatingseisen

Diploma’s
Om tot de opleiding Pedagogisch Management Kind en Educatie te worden toegelaten, heb je één van de volgende diploma's nodig:
- HAVO
- VWO
- MBO niveau 4

Aanvullende eisen
Wanneer je de deeltijdopleiding wilt volgen, wordt het aanbevolen om al zo'n drie jaar relevante werkervaring te hebben in de kinderopvang of aanverwante sectoren.


Al werkervaring?
Heb je niet de vereiste diploma's maar bijvoorbeeld wel relevante werkervaring? Dan kun je al ontwikkelde competenties laten vastleggen in een ervaringscertificaat. Dit doe je via een EVC-procedure (Erkenning Verworven Competenties).


Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.

Specificaties:

NIVEAU

Hbo Bachelor

OPLEIDINGSVORM

Deeltijd

, Voltijd

INSCHRIJFDATUM

31 augustus 2022

Laatst bijgewerkt:

2022 M07 25