Pedagogisch Medewerker Kinderopvang - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

Leer tijdens de mbo-opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (niveau 3) alles over het begeleiden en ondersteunen van kinderen tot 12 jaar.

Delen
jgz
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

Leer tijdens de MBO-opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (niveau 3) alles over het begeleiden en ondersteunen van kinderen tot 12 jaar. Na deze opleiding kun je werken bij een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of peuterspeelzaal. Deze opleiding op niveau 3 duurt drie jaar. 


Dit is een film van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Inhoud opleiding

Tijdens je opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang op niveau 3 leer je alles over het begeleiden van baby’s en kinderen tot 12 jaar. Je leert hoe je kinderen moet verzorgen en hoe je ze kunt helpen bij dagelijkse dingen als eten en drinken. Maar je leert ook hoe je kinderen kunt begeleiden in het zelfstandig worden. Belangrijk is dat je leert hoe je kinderen een veilige omgeving kunt bieden waarin ze zich kunnen ontwikkelen.

 

Daarnaast leer je hoe je kinderen stimuleert in hun ontwikkeling. Hiervoor bedenk je bijvoorbeeld activiteiten die je met kinderen kunt doen.

 

Omdat je in je werk vaak met groepen kinderen te maken krijgt, moet je weten hoe groepsprocessen werken. Je leert hoe je kinderen op een plezierige manier met elkaar kunt laten omgaan en hoe je sfeer kunt creëren in een groep. Ook leer je welke activiteiten je kunt ondernemen om bepaalde vaardigheden van kinderen te stimuleren. Je leert hoe je onverwachte situaties oplost.

 

Je leert omgaan met ouders of vervangende opvoeders. Met deze mensen heb je in je werk veel contact. Net zoals met je collega’s. Je werkt namelijk altijd in een team.

 

Zorgdragen voor huishoudelijke werkzaamheden is een ander onderdeel van de opleiding. Hieronder valt bijvoorbeeld het schoonhouden van de ruimte waarin de kinderen verblijven. Ook leer je alles over hygiëne en veiligheid van bijvoorbeeld speelmaterialen.Basisdeel
Het basisdeel bestaat uit:

 

  • een algemene basis: vakken als taal, rekenen en burgerschap
  • een beroepsgerichte basis: het begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling en werken aan je kwaliteiten en deskundigheid.

 

Deze basis is gelijk voor alle richtingen in het dossier Pedagogisch Werk: Pedagogisch Medewerker Kinderopvang, Onderwijsassistent en Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker.

 

Profieldeel
Het profiel bestaat uit taken die horen bij de richting die je hebt gekozen, in dit geval Pedagogisch Medewerker Kinderopvang niveau 3. Je richt je op het opvoeden en ontwikkelen van kinderen in de kinderopvang. Daaronder vallen werkzaamheden zoals onder meer het organiseren van activiteiten en het verzorgen van de kinderen.

 

Keuzedeel
De opleiding kent ook een keuzedeel. Binnen het keuzedeel kies je zelf vakken waarmee je:

 

  • je kennis verbreedt
  • je kennis verdiept
  • je beter doorstroomt binnen het MBO

 

Binnen dit deel kun je dus zelf je keuzes maken. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor de keuzedelen Werken met baby’s of Expressief talent. Je vergroot hiermee je kansen op de arbeidsmarkt.

 

Verhouding theorie en praktijk
De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Daarin doe je ervaring op en breng je in praktijk wat je op school hebt geleerd. Tijdens de beroepsopleidende leerweg besteed je minimaal 20 procent van je studietijd aan praktijk in de vorm van stages. Als je voor de beroepsbegeleidende leerweg kiest, ben je minimaal 70 procent van de studietijd werkend aan het leren.

 

Kans op stage

Benieuwd naar de kans op een stage of leerbaan tijdens deze opleiding? Je ontdekt het per regio op kansopwerk.nl.

Duur en leerwijze

Je kunt de MBO-opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (niveau 3) op twee manieren volgen: via de beroepsopleidende leerweg (BOL, naar school en stage lopen) of via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL, werken en leren). De duur van beide leerwegen is in principe drie jaar. Het is bij sommige ROC's ook mogelijk om de opleiding in deeltijd te volgen.Vrijstellingen
Met een aantal diploma's is het mogelijk de opleiding verkort (met vrijstelling voor een aantal vakken) te volgen. Ook met een EVC-traject is dit mogelijk. Zie eisen toelating.

Toelatingseisen

Je hebt toegang tot de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang als je in het bezit bent van één van de volgende diploma's of bewijzen:

 

  • VMBO, theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg
  • MAVO
  • Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO/VWO
  • MBO niveau 2Vrijstellingen
Bij sommige scholen is het mogelijk dat je vrijstellingen krijgt. Of heb je al een diploma van een Associate degree in deze richting gehaald? Dan hoef je in veel gevallen alleen de laatste 2 jaar van deze HBO-opleiding te volgen.

 

 

Al ervaring of certificaat?
Als je al over (vrijwilligers)ervaring beschikt, kun je misschien een verkort traject volgen. Je moet dan je ervaringen door middel van een EVC-procedure laten erkennen: dat kan een flinke studieduurverkorting opleveren! Je kunt je voor een EVC-procedure aanmelden bij een ROC.Werken en leren?
Als je de opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg wilt doen, moet je zelf op zoek naar een erkend leerbedrijf. Je solliciteert dan naar een functie als leerling pedagogisch medewerker. Je kunt bij een ROC informeren waar je dit het beste kunt doen. Veel ROC's bemiddelen bovendien tussen jou en een leerbedrijf.


Dezelfde toelatingseisen (diploma en vakkenpakket) gelden voor de BOL-variant.Aanvullende eisen
ROC’s stellen soms aanvullende eisen en bieden eventueel schakelcursussen aan. Deze zijn handig als je niet aan de toelatingseisen voldoet. Bij veel ROC's is het overigens gebruikelijk dat je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek voordat je aan de opleiding begint.

Specificaties:

NIVEAU

Mbo

, Mbo Niveau 3

OPLEIDINGSVORM

Digitaal (Afstand/Schriftelijk)

, BBL

, BOL

, Deeltijd

INSCHRIJFDATUM

1 mei 2023

Laatst bijgewerkt:

2024 M07 2