persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg (niv. 4) - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Agogisch Medewerker GGZ

De 3-jarige mbo-opleiding Agogisch Medewerker GGZ leert jou ondersteuning te geven aan cliënten met psychische of psychiatrische ziektebeelden. Daarnaast hebben deze mensen soms een verslaving. Na je opleiding kun je aan de slag in verschillende functies.

Delen
welzijn
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud Opleiding
Duur en Leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

De 3-jarige MBO-opleiding Agogisch Medewerker GGZ leert jou ondersteuning te geven aan cliënten met psychische of psychiatrische ziektebeelden. Daarnaast hebben deze mensen soms een verslaving. Na je opleiding kun je aan de slag in verschillende functies.

Inhoud Opleiding

Tijdens de opleiding Agogisch Medewerker GGZ leer je hoe je groepen en individuen begeleidt. Het gaat om mensen met meerdere geestelijke gezondheidsproblemen, die in een instelling of thuis wonen. Deze mensen kunnen ook een verslaving hebben.
 

Je komt te weten hoe je cliënten ondersteunt bij hun herstel, zodat ze uiteindelijk weer zonder hulp in de maatschappij kunnen functioneren. Je leert hoe je cliënten helpt om zelfstandig te wonen en hun huishouden te doen. Verder is er in de opleiding aandacht voor het bedenken van activiteiten en voeren van gesprekken met cliënten.
 

De problemen van GGZ-cliënten worden steeds zwaarder. Daarom moet je stevig in je schoenen staan. De vorming van je persoonlijkheid speelt in de opleiding dan ook een belangrijke rol. Je ontdekt je mogelijkheden en grenzen. Ook leer je samenwerken met collega’s en communiceren met andere hulpverleners en familie van jouw cliënten.
 

Tot slot krijg je les in de zorg aan mensen met een verslaving, hygiëne en het toedienen van medicijnen.


Basisdeel
Het basisdeel bestaat uit:


•    een algemene basis met vakken als Engels, rekenen en burgerschap
•    een beroepsgerichte basis: je leert hoe je de cliënt bij zijn dagbesteding ondersteunt en hoe je reageert op onvoorziene en crisissituaties


Deze basis is gelijk voor alle richtingen in het dossier Maatschappelijke Zorg: Begeleider Gehandicaptenzorg (niveau 3), Begeleider Specifieke Doelgroepen (niveau 3), Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg (niveau 4), Agogisch Medewerker GGZ (niveau 4), Thuisbegeleider (niveau 4), Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen (niveau 4).

 

Profieldeel
Het profiel bestaat uit taken die horen bij de richting die je hebt gekozen, in dit geval Agogisch Medewerker GGZ. Je leert in dit profieldeel hoe je een bijdrage levert aan het ondersteuningsplan voor een cliënt. Ook kom je te weten hoe je het eigen herstel van de cliënt ondersteunt en stimuleert, en hoe je zijn familie het best kunt informeren.


Keuzedeel
De opleiding kent ook een keuzedeel. Binnen het keuzedeel kies je zelf vakken waarmee je:


•    je kennis verbreedt
•    je kennis verdiept
•    je beter doorstroomt naar het HBO

Binnen dit deel kun je dus zelf keuzes maken. Je kiest bijvoorbeeld voor Wijkgericht werken of voor Verzorgende en verpleegtechnische handelingen. Je vergroot hiermee je kansen op de arbeidsmarkt.


Verhouding theorie en praktijk
De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Daarin doe je ervaring op en breng je in praktijk wat je op school hebt geleerd. Tijdens de beroepsopleidende leerweg (BOL) besteed je minimaal 20 procent van je studietijd aan praktijk in de vorm van stages. Als je voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) kiest, ben je minimaal 60 procent van de studietijd werkend aan het leren.

Duur en Leerwijze

Je kunt de MBO-opleiding Agogisch Medewerker GGZ (niveau 4) op twee manieren volgen: via de beroepsopleidende leerweg (BOL, naar school en stage lopen) of via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL, werken en leren). De duur van beide leerwegen is meestal 3 jaar

Toelatingseisen

Je hebt toegang tot de opleiding Agogisch Medewerker GGZ als je in het bezit bent van één van de volgende diploma's of bewijzen:


- MAVO/VMBO, theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg
- Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO/VWO

Vrijstellingen
Bij sommige scholen is het mogelijk dat je vrijstellingen krijgt met een ander MBO-diploma, bijvoorbeeld:

 

 

Al ervaring of certificaat?
Als je al over (vrijwilligers)ervaring beschikt, kun je misschien een verkort traject volgen. Je moet dan je ervaringen via een EVC-procedure laten erkennen. EVC staat voor Eerder Verworven Competenties. Zo’n procedure kan een (flinke) studieduurverkorting opleveren! Je kunt je voor een EVC-procedure aanmelden bij een ROC.

 

Werken en leren?
Als je de opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg wilt doen, moet je zelf op zoek naar een erkend leerbedrijf. Je solliciteert dan naar een leerlingfunctie als agogisch medewerker GGZ. Je kunt bij een ROC informeren waar je dit het beste kunt doen. Veel ROC's kunnen bovendien bemiddelen tussen jou en een leerbedrijf.


Daarnaast gelden dezelfde toelatingseisen (diploma en vakkenpakket) als voor de BOL-variant.

 

Aanvullende eisen
ROC's kunnen altijd aanvullende eisen stellen en bieden soms schakelcursussen aan. Deze zijn handig als je niet aan de toelatingseisen voldoet. Bij veel ROC's is het overigens gebruikelijk dat je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek voordat je aan de opleiding begint

Specificaties:

NIVEAU

Mbo

, Mbo Niveau 4

OPLEIDINGSVORM

BBL

, BOL

DUUR

3 jaar

INSCHRIJFDATUM

1 mei 2023

Laatst bijgewerkt:

2024 M07 2