Physician Assistant - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Physician Assistant

Ben je hbo-verpleegkundige, fysiotherapeut, verloskundige, operatiemedewerker of bijvoorbeeld logopedist en wil je méér? Dan is dit een perfecte vervolgstap in je carrière!

Delen
zorg
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en Leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

De HBO-opleiding Physician Assistant (PA) is een professionele master. Je wordt opgeleid tot medisch professional die zelfstandig routinematige taken van artsen en medisch specialisten overneemt.
 

De opleiding tot PA is een duale opleiding. Dit betekent dat je tegelijkertijd leert en werkt. De studie duurt 2,5 jaar.
 

Ben je hbo-verpleegkundige, fysiotherapeut, verloskundige, operatiemedewerker of bijvoorbeeld logopedist en wil je méér? Dan is dit een perfecte vervolgstap in je carrière!

 

Studeren voor physician assistant (PA)

Tijdens de opleiding Physician Assistant (PA) volg je een dag in de week onderwijs op een hogeschool. Twee dagen besteed je aan zelfstudie en stage. De overige twee dagen werk je als physician assistant (in opleiding).

 

In deze studie is er aandacht voor algemene medische kennis en vaardigheden. De 7 competenties van de physician assistant staan centraal.


Je doet kennis en vaardigheden op die nodig zijn om algemene taken uit te voeren. Bijvoorbeeld: de ziektevoorgeschiedenis in kaart brengen, een patiënt onderzoeken, een behandelplan opstellen, een praktijkgericht onderzoek doen of een multidisciplinair overleg voeren. In de bijbehorende stages leer je die kennis en vaardigheden toe te passen in verschillende medische specialismen.


Het laatste half jaar van de opleiding besteed je grotendeels aan onderzoek en je masterthese.

 

Werken als PA
Als Physician Assistant neem je medische en organisatorische taken van artsen en medisch specialisten over. Op die manier hebben zij meer tijd voor specialistische zorg.


Je houdt je onder meer bezig met katheterisaties, heelkundige handelingen, injecties, puncties en het voorschrijven van geneesmiddelen.

Inhoud opleiding

De masteropleiding Physician Assistent (PA) leidt je op tot medisch professional die zelfstandig medische taken op zich neemt. Het gaat dan om zowel geneeskundige basistaken als medisch specialistische taken. Denk aan het in kaart brengen van de ziektevoorgeschiedenis, het uitvoeren van lichamelijk onderzoek en behandeling. Daarnaast werk je mee aan onderwijs, onderzoek en de organisatie.

 

In de opleiding is er aandacht voor de thema’s chirurgie, patiënt met inwendige aandoeningen, acute patiënt, chronisch zieke patiënt, psychiatrie, oudere patiënt en vrouw en kind. Daarbij staan de 7 competenties van de physician assistent centraal:

 

1. Medische deskundigheid
Je wordt breed opgeleid om zelfstandig duidelijk omschreven medische taken te verrichten.

 

2. Communicatie
Je komt te weten hoe je omgaat met diverse patiëntengroepen, zoals kinderen, ouderen en mensen met verschillende culturele achtergronden. Ook leer je informatie te bespreken met de patiënt, zijn familie en andere zorgverleners.

 

3. Ethisch handelen
Je leert hoe je op een eerlijke en betrokken manier zorg levert, met aandacht voor de patiënt.

 

4. Samenwerking
Je ontwikkelt vaardigheden om samen te werken in de omgeving van gezondheidszorgorganisaties.

 

5. Kwaliteitszorg
Vanuit kritische reflectie leer je een bijdrage te leveren aan verbetering van de zorgkwaliteit in je eigen werkomgeving.

 

6. Onderzoek
Je leert wetenschappelijk onderzoek te verrichten, beoordelen en toe te passen.

 

7. Ontwikkeling
In de opleiding is er veel aandacht voor je persoonlijke professionele ontwikkeling én voor de ontwikkeling van het beroep van physician assistent. Aan deze laatste factor draag je bij door praktijkonderzoek en je masterthese.

 

Praktijk
De masteropleiding PA is een duale opleiding: je volgt de opleiding en werkt tegelijkertijd als physician assistent (in opleiding) in de praktijk. Een dag in de week volg je onderwijs op de hogeschool. Twee dagen besteed je aan zelfstudie en stage. De overige twee dagen werk je als physician assistant (in opleiding).

Duur en Leerwijze

Opleidingsduur
De hbo-masteropleiding Physician Assistant (MPA) is er als een duale opleiding die tweeënhalf jaar duurt.

 

Studiebelasting
Een dag in de week volg je onderwijs op de hogeschool. Twee dagen besteed je aan zelfstudie en stage. De overige twee dagen werk je als physician assistant (in opleiding). Het laatste half jaar van de opleiding besteed je grotendeels aan onderzoek en de masterthese.

Toelatingseisen

De master Physician Assistant (MPA) staat voor je open als je een erkende hbo-opleiding in de gezondheidszorg hebt gevolgd. Ook heb je minimaal twee jaar relevante werkervaring in de directe patiëntenzorg nodig. Hierbij tellen alleen de werkervaringsjaren na je hbo-gezondheidszorgopleiding. Ten slotte dien je te beschikken over een opleidingsplaats als Physician Assistant in opleiding bij een gezondheidszorginstelling.

 

Je hebt bijvoorbeeld een diploma:

 

 

Assessment

Je komt in aanmerking voor een assessment als je het diploma Verpleegkundige (inservice) hebt of één van de onderstaande diploma's:

 

 

In het assessment wordt bekeken of je over voldoende kennis, inzicht en vaardigheden beschikt om tot de opleiding te worden toegelaten. Beheersing van de Engelse taal (luisteren en lezen) is noodzakelijk voor de opleiding.

 

Werk- en opleidingsplek

Je volgt de opleiding in de duale variant, waarbij je tegelijkertijd werkt en leert. Om met de opleiding te kunnen starten, heb je een aanstelling (minimaal 0,8 fte) nodig als PA in opleiding, in de eerste of tweede lijn. Bijvoorbeeld bij een huisartsenpraktijk of medische afdeling van een ziekenhuis. Het moet een aanstelling zijn bij een instelling die een samenwerkingsovereenkomst met de onderwijsinstelling heeft of wil sluiten.

Daarnaast is een leer-arbeidsovereenkomst nodig, die is ondertekend door de onderwijsinstelling, de opleidingsplaats en de kandidaat.

 

Gesprek

Ook een gesprek kan horen bij de toelatingsprocedure. Daarin wordt vastgesteld of zowel jij als de opleidingsplaats aan de voorwaarden voldoen en toelaatbaar zijn.

Specificaties:

NIVEAU

Hbo Master

OPLEIDINGSVORM

Duaal

VOOROPLEIDING

Ergotherapie

Fysiotherapie

Huidtherapie

Logopedie

Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken

Oefentherapie Cesar

Podotherapie

Verloskunde

Verpleegkunde HBO

Medische Hulpverlening

Voeding en Gezondheid

INSCHRIJFDATUM

1 mei 2023 (verschilt per opleidingsinstituut)

Laatst bijgewerkt:

2024 M07 3