Psychologie - Waar aanmelden? | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Psychologie

Tijdens de universitaire opleiding Psychologie bestudeer je het menselijk gedrag, de hersenen en de factoren die daarop van invloed zijn. Deze opleiding zorgt voor een stevige wetenschappelijke fundering om een breed scala aan vraagstukken te kunnen beantwoorden over bijvoorbeeld het gedrag van mensen, omgevingsfactoren, psychische problemen en stress.

Delen
Psychologie
Choose
Your
Future
Waar aanmelden?
Hoe aanmelden?

Waar aanmelden?

Je kunt de opleiding Psychologie aan verschillende universiteiten volgen. Veel universiteiten hebben een numerus fixus ingesteld.

 

Veel onderwijsinstellingen hebben verschillende leslocaties. Kijk op de site van de school in welke plaats deze opleiding wordt gegeven.

 

 • www.eur.nl

  Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) in Rotterdam. Psychologie: voltijd

 

 

 • www.ru.nl

  Radboud Universiteit Nijmegen in Nijmegen. Psychologie: voltijd (selectieprocedure)

 

 • www.rug.nl

  Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in Groningen. Psychologie: voltijd (Selectieprocedure)

 

 

 

 • www.utwente.nl

  Universiteit Twente in Enschede. Psychologie: voltijd

 

 • www.uu.nl

  Universiteit Utrecht (UU) in Utrecht. Psychologie: voltijd (Selectieprocedure)

 

 • www.uva.nl

  Universiteit van Amsterdam (UvA) in Amsterdam. Psychologie: voltijd (Selectieprocedure)

 

 • www.vu.nl

  Vrije Universiteit Amsterdam (VU) in Amsterdam. Psychologie: voltijd (selectieprocedure)

Hoe aanmelden?

Is er op de school van jouw keuze sprake van een fixusopleiding, meld je dan op tijd aan. De uiterste aanmelddatum is 15 januari. De aanmelding verloopt via Studielink: www.studielink.nl.
 

LET OP: 
Voor de opleidingen Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie en Mondzorgkunde mag je je maar bij één hogeschool of universiteit aanmelden per studiejaar. Het verschilt per opleiding en per school of je 2 of 3 keer kunt deelnemen aan een selectieprocedure. 


Je mag je in één studiejaar voor maximaal 2 numerus fixus-opleidingen aanmelden en meedoen met de selectieprocedure. In totaal mag je je maximaal voor 4 opleidingen opgeven. Dus 2 numerus fixus-opleidingen en 2 opleidingen zonder numerus fixus. Of 1 numerus fixus-opleiding en 3 opleidingen zonder numerus fixus.  Studiefinanciering
Je studiefinanciering en OV-kaart vraag je aan via DUO op www.duo.nl. Hiervoor heb je een DigiD (digitale handtekening voor overheidsdiensten) met sms-functie nodig.

 

Opleiding met selectie
Scholen kunnen zelf studenten selecteren voor hun zogenoemde fixusopleidingen. Het selecteren van studenten heet decentrale selectie. Er wordt dan niet meer alleen gekeken naar je gemiddelde eindexamencijfer. Belangrijk zijn ook je motivatie, persoonlijkheid en andere schoolprestaties. De onderwijsinstelling bepaalt zelf wat de selectiecriteria precies zijn. Bijvoorbeeld een toets, assessment of selectiedag.

Specificaties:

NIVEAU

Universiteit Bachelor

OPLEIDINGSVORM

Digitaal (Afstand/Schriftelijk)

, Deeltijd

, Voltijd

INSCHRIJFDATUM

15 januari 2023

Laatst bijgewerkt:

2022 M07 25