Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie - Wist je dat...? | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie

Met de hbo-opleiding Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie doe je kennis op over hoe je sport en beweging kunt inzetten om mensen met psychische problemen en mensen met lichamelijke en verstandelijke beperkingen te helpen. Je leert bewegingsgedrag te analyseren, te zoeken naar oplossingen en cliënten en hun omgeving te leren hoe ze in allerlei situaties met de klachten kunnen omgaan.

Delen
sport
Choose
Your
Future
Wist je dat…

Wist je dat…

...dat vaktherapeut een overkoepelende benaming voor psychomotorisch therapeut is?  Zie ook Extra info.

 

...je bij elkaar opgeteld je in totaal ongeveer een jaar stage loopt in verschillende instellingen in de gezondheidszorg?

 

...de meeste afgestudeerden na ongeveer drie maanden een passende baan vinden?

 

...een van de grondleggers prof. C.C.F. Gordijn is? Zijn visie op lichamelijke opvoeding luidde: "Als we kijken naar een les lichamelijke opvoeding zien we geen lichamen, maar bewegende kinderen." Met deze visie was hij zijn tijd ver vooruit. Mede op grond daarvan introduceerde hij de vakaanduiding bewegingsonderwijs, die in de loop der jaren in Nederland gemeengoed geworden is.

 

...mensen met psychische problemen door bewegingsactiviteiten geholpen worden hun problemen in te zien, te verwerken of hiermee om te gaan?

 

...de opleiding Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie nauw samenwerkt met de faculteit Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam? Hierdoor is het eenvoudig om door te stromen naar deze universiteit.

Specificaties:

NIVEAU

Hbo Bachelor

OPLEIDINGSVORM

Deeltijd

, Voltijd

INSCHRIJFDATUM

1 mei 2023

Laatst bijgewerkt:

2024 M07 3