Technische Geneeskunde - Waar aanmelden? | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Technische Geneeskunde

In de bacheloropleiding Technische Geneeskunde leer jij technologieën optimaal in te zetten voor de diagnose en behandeling van de patiënt. Je wordt opgeleid tot een professional die de brug slaat tussen patiënt en techniek.

Delen
zorg
Choose
Your
Future
Waar aanmelden?
Hoe aanmelden?

Waar aanmelden?

Je kunt de bacheloropleiding in voltijd volgen aan diverse universiteiten in Nederland. 
 

Voor de masteropleiding Technical Medicine kun je alleen bij de Universiteit Twente terecht.

 

Veel onderwijsinstellingen hebben verschillende leslocaties. Kijk op de site van de school in welke plaats deze opleiding wordt gegeven.

 

 

  • www.tudelft.nl

    Delft University of Technology in Delft. Technische Geneeskunde: voltijd (Klinische Technologie - selectieprocedure)

 

  • www.utwente.nl

    Universiteit Twente in Enschede. Technische Geneeskunde: voltijd (selectieprocedure)

 

Het kan zijn dat één van de universiteiten een selectieprocedure heeft.

 

Opleiding met selectie
Scholen kunnen zelf studenten selecteren voor hun zogenoemde fixusopleidingen. Het selecteren van studenten heet decentrale selectie. Er wordt dan niet meer alleen gekeken naar je gemiddelde eindexamencijfer. Belangrijk zijn ook je motivatie, persoonlijkheid en andere schoolprestaties. De onderwijsinstelling bepaalt zelf wat de selectiecriteria precies zijn. Bijvoorbeeld een toets, assessment of selectiedag.

Hoe aanmelden?

Is er op de school van jouw keuze sprake van een fixusopleiding, meld je dan op tijd aan. De uiterste aanmelddatum is 15 januari. De aanmelding verloopt via Studielink: www.studielink.nl.
 

LET OP: 
Voor de opleidingen Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie en Mondzorgkunde mag je je maar bij één hogeschool of universiteit aanmelden per studiejaar. Het verschilt per opleiding en per school of je 2 of 3 keer kunt deelnemen aan een selectieprocedure. 
 

Je mag je in één studiejaar voor maximaal 2 numerus fixus-opleidingen aanmelden en meedoen met de selectieprocedure. In totaal mag je je maximaal voor 4 opleidingen opgeven. Dus 2 numerus fixus-opleidingen en 2 opleidingen zonder numerus fixus. Of 1 numerus fixus-opleiding en 3 opleidingen zonder numerus fixus.  

 

Studiefinanciering
Je studiefinanciering en OV-kaart vraag je aan via DUO op www.duo.nl. Hiervoor heb je een DigiD (digitale handtekening voor overheidsdiensten) met sms-functie nodig.

 

Meer onderwijsinstellingen

Zoek en vind adressen via onderwijsinstellingen vinden.

Specificaties:

NIVEAU

Universiteit Bachelor

, Universiteit master

OPLEIDINGSVORM

Voltijd

VOOROPLEIDING

Ambulanceverpleegkundige

Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie

Vaktherapie

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende

INSCHRIJFDATUM

2020 M09 7

OPLEIDINGSINSTITUUT

Universiteit Twente

Delft University of Technology

Laatst bijgewerkt:

2024 M07 2