Toegepaste Gerontologie | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Toegepaste Gerontologie

Ouderenmanagement, zo kun je de hbo-opleiding Toegepaste Gerontologie ook wel noemen. Tijdens deze opleiding leer je hoe ouderen ondersteund kunnen worden in hun rol in de maatschappij. Wat willen ze, wat kunnen ze en wat hebben ze nodig op het gebied van wonen, werken, zorg, welzijn en vrijetijdsbesteding? Je kunt deze studie in voltijd en in deeltijd doen.

Delen
zorg
Choose
Your
Future