Toegepaste Psychologie - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Toegepaste Psychologie

Wil jij van gedrag je vak maken? Wil je weten waarom mensen reageren zoals ze reageren? In de HBO-opleiding Toegepaste Psychologie leer je hoe je mensen observeert, beoordeelt en beïnvloedt. Bijvoorbeeld door één op één mensen te coachen of een training te geven. Hiermee help je mensen beter te functioneren. Je wordt opgeleid tot toegepast psycholoog, je latere beroep. Met Toegepaste Psychologie kun je op veel plekken aan de slag. Onder meer bij instellingen die gericht zijn op arbeidsgerelateerde vraagstukken.

Delen
zorg
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en Leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

Wil jij van gedrag je vak maken? Wil je weten waarom mensen reageren zoals ze reageren? In de HBO-opleiding Toegepaste Psychologie leer je hoe je mensen observeert, beoordeelt en beïnvloedt. Bijvoorbeeld door één op één mensen te coachen of een training te geven. Hiermee help je mensen beter te functioneren.

 

Je wordt opgeleid tot toegepast psycholoog, je latere beroep. Met Toegepaste Psychologie kun je op veel plekken aan de slag. Onder meer bij instellingen die gericht zijn op arbeidsgerelateerde vraagstukken.

Inhoud opleiding

Wat leer je?
Tijdens deze opleiding leer je hoe je met psychologische kennis het gedrag van mensen verklaart en beïnvloedt. Je leert op basis van de vraag van de cliënt psychodiagnostisch onderzoek uit te voeren. Door deze tests krijg je meer inzicht in het gedrag van je cliënt. Je ontdekt verder hoe je gedragsproblematiek herkent en begeleidt.


Er is in deze studie intensieve aandacht voor psychologische theorieën, methoden en technieken van onderzoek. Je verdiept je in problematiek van mensen van alle leeftijden. Bij kinderen gaat het bijvoorbeeld om sociale vaardigheden of ADHD, bij jongeren en volwassenen kan het gaan om studie- en loopbaankeuzes, bij ouderen om omgaan met eenzaamheid.


Kerncompetenties
Je ontwikkelt tijdens deze studie acht kerncompetenties:

 

  • Beoordelen van gedrag (assessen)
  • Adviseren
  • Begeleiden en coachen
  • Trainen
  • Voorlichten
  • Praktijkgericht onderzoeken
  • Interdisciplinair en internationaal samenwerken
  • Professionaliseren

 


De precieze inhoud van de opleiding verschilt per hogeschool.

 

Praktijk
Tijdens deze studie kom je op verschillende manieren in contact met de beroepspraktijk. Je werkt binnen en buiten de hogeschool in groepjes aan praktijkopdrachten. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een geheugentraining voor ouderen, het bedenken van een voorlichtingscampagne over gezond eten of onderzoek naar consumentengedrag.

 

Daarnaast loop je stages.

 

Deze studie leidt je op tot de graad Bachelor of Science.

Duur en Leerwijze

De HBO-opleiding Toegepaste Psychologie is te volgen in voltijd en deeltijd. In beide gevallen duurt de opleiding vier jaar.


Particuliere opleiding
Er is ook een particuliere variant. Hier kun je deze opleiding volgen in voltijd of deeltijd. Je kunt hierbij kiezen voor een vier- of driejarige studieduur. Waar je deze opleiding kunt volgen, vind je op de pagina Waar aanmelden.

Toelatingseisen

Diploma’s
Om tot de opleiding Toegepaste Psychologie te worden toegelaten, heb je één van de volgende diploma's nodig:


- MBO niveau 4
- HAVO
- VWOInstroomprofiel 
- Natuur en Techniek
- Natuur en Gezondheid
- Economie en Maatschappij
- Cultuur en Maatschappij

 

Uitzondering
Heb je een HAVO-diploma met het profiel Cultuur en Maatschappij dan ben je alleen met wiskunde A of B in je pakket toelaatbaar.Selectieprocedure
De opleiding Toegepaste Psychologie heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen (numerus fixus) beschikbaar. Er kunnen 250 studenten worden toegelaten tot de opleiding. Nadat je je hebt aangemeld doe je eerst mee aan een selectieprocedure om te bepalen of je met de opleiding kunt starten.

 

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.

Specificaties:

NIVEAU

Hbo Bachelor

OPLEIDINGSVORM

Deeltijd

, Voltijd

INSCHRIJFDATUM

15 augustus 2023 (verschilt per opleidingsinstituut)

Laatst bijgewerkt:

2022 M07 25