Toegepaste Psychologie - Waar aanmelden? | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Toegepaste Psychologie

Wil jij van gedrag je vak maken? Wil je weten waarom mensen reageren zoals ze reageren? In de HBO-opleiding Toegepaste Psychologie leer je hoe je mensen observeert, beoordeelt en beïnvloedt. Bijvoorbeeld door één op één mensen te coachen of een training te geven. Hiermee help je mensen beter te functioneren. Je wordt opgeleid tot toegepast psycholoog, je latere beroep. Met Toegepaste Psychologie kun je op veel plekken aan de slag. Onder meer bij instellingen die gericht zijn op arbeidsgerelateerde vraagstukken.

Delen
zorg
Choose
Your
Future
Waar aanmelden?
Hoe aanmelden?

Waar aanmelden?

Theorie
De opleiding Toegepaste Psychologie kun je volgen bij een aantal hogescholen. Per hogeschool kan de focus van de opleiding verschillen: de ene richt zich meer op zorg, de ander op gezonde mensen.

 

Veel onderwijsinstellingen hebben verschillende leslocaties. Kijk op de site van de school in welke plaats deze opleiding wordt gegeven.

 

 • www.fontys.nl

  Fontys Hogescholen in diverse plaatsen in Nederland. Toegepaste Psychologie: voltijd, deeltijd

 

 • www.han.nl

  HAN in Arnhem, Nijmegen. Toegepaste Psychologie: voltijd (selectieprocedure)

 

 • www.hanze.nl

  Hanzehogeschool Groningen in In diverse plaatsen in Nederland. Toegepaste Psychologie: voltijd (selectieprocedure)

 

 • www.hsleiden.nl

  Hogeschool Leiden in Leiden. Toegepaste Psychologie: voltijd (selectieprocedure)

 

 • www.hva.nl

  Hogeschool van Amsterdam (HvA) in Amsterdam. Toegepaste Psychologie: voltijd (selectieprocedure), deeltijd

 

 • www.saxion.nl

  Saxion in Deventer, Enschede, Apeldoorn. Toegepaste Psychologie: voltijd, deeltijd

 

Het kan zijn dat één van de hogescholen een selectieprocedure heeft.

 

Particuliere onderwijsinstellingen
Je kunt deze opleiding ook op afstand / schriftelijk of op locatie volgen bij diverse particuliere onderwijsinstellingen:

 

 • www.capabelhogeschool.nl

  Capabel Hogeschool in diverse plaatsen in Nederland. Toegepaste Psychologie: voltijd, deeltijd

 

 • www.isbw.nl

  ISBW Opleidingen en Trainingen in diverse plaatsen in Nederland. Toegepaste Psychologie: deeltijd

 

 • www.loi.nl

  LOI in diverse plaatsen in Nederland. Toegepaste Psychologie: deeltijd, afstand/schriftelijk, voltijd

 

 • www.ncoi.nl

  NCOI in diverse plaatsen in Nederland. Toegepaste Psychologie: afstand/schriftelijk

 

 • www.nti.nl

  NTI in diverse plaatsen in Nederland. Toegepaste Psychologie: deeltijd, afstand/schriftelijk, voltijd

 

 • www.saxionnext.nl

  Saxion Next in Dordrecht, Deventer. Toegepaste Psychologie: deeltijd, voltijd

 

 • www.webster.nl

  Webster University in Leiden. Toegepaste Psychologie: voltijdOpleiding met selectie
Scholen kunnen zelf studenten selecteren voor zogenoemde fixusopleidingen. Het selecteren van studenten heet decentrale selectie. Er wordt dan niet meer alleen gekeken naar je gemiddelde eindexamencijfer. Belangrijk zijn ook je motivatie, persoonlijkheid en andere schoolprestaties. De onderwijsinstelling bepaalt zelf wat de selectiecriteria precies zijn. Bijvoorbeeld een toets, assessment of selectiedag.

 

Hoe aanmelden?

Is er op de school van jouw keuze sprake van een fixusopleiding, meld je dan op tijd aan. De uiterste aanmelddatum is 15 januari. Houd er rekening mee dat de deadline voor aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus een stuk eerder is dan de aanmelddeadline voor opleidingen zonder numerus fixus (want die is op 1 mei). De aanmelding verloopt via Studielink: www.studielink.nl

 

LET OP: 
Voor de opleidingen Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie en Mondzorgkunde mag je je maar bij één hogeschool of universiteit aanmelden per studiejaar. Het verschilt per opleiding en per school of je 2 of 3 keer kunt deelnemen aan een selectieprocedure. 
 

Je mag je in één studiejaar voor maximaal 2 numerus fixus-opleidingen aanmelden en meedoen met de selectieprocedure. In totaal mag je je maximaal voor 4 opleidingen opgeven. Dus 2 numerus fixus-opleidingen en 2 opleidingen zonder numerus fixus. Of 1 numerus fixus-opleiding en 3 opleidingen zonder numerus fixus. 
 

Is er geen selectieprocedure? Meld je dan uiterlijk voor 1 mei aan via Studielink. Je hebt dan nog recht op een studiekeuzecheck.

 

Studiefinanciering
Je studiefinanciering en OV-kaart vraag je aan via DUO op www.duo.nl. Hiervoor heb je een DigiD (digitale handtekening voor overheidsdiensten) met sms-functie nodig.

Specificaties:

NIVEAU

Hbo Bachelor

OPLEIDINGSVORM

Deeltijd

, Voltijd

INSCHRIJFDATUM

15 augustus 2023 (verschilt per opleidingsinstituut)

Laatst bijgewerkt:

2022 M07 25