Verloskunde - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Verloskunde

De HBO-opleiding Verloskunde (of: Verloskundige) is een 4-jarige opleiding op HBO-niveau. Je leert hoe je zwangere vrouwen en hun partners begeleidt tijdens een ongecompliceerde of gecompliceerde zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Met het diploma Verloskunde ben je een medisch professional die zelfstandig een zwangerschap en bevalling mag begeleiden. De opleiding Verloskunde is pittig en er geldt een selectieprocedure. Daar staat tegenover dat de werkgelegenheid goed is!

Delen
zorg
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en Leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

De HBO-opleiding Verloskunde (of: Verloskundige) is een 4-jarige opleiding op HBO-niveau. Je leert hoe je zwangere vrouwen en hun partners begeleidt tijdens een ongecompliceerde of gecompliceerde zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Met het diploma Verloskunde ben je een medisch professional die zelfstandig een zwangerschap en bevalling mag begeleiden.

 

De opleiding Verloskunde is pittig en er geldt een selectieprocedure. Daar staat tegenover dat de werkgelegenheid goed is!

 

Verloskunde studeren

In de voltijd opleiding Verloskunde kom je alles te weten over de groei, ligging en hartactiviteit van de baby, en over de gezondheid van de vrouw. Je wordt voorbereid op een poortwachtersfunctie. Je leert hoe je complicaties inschat en daarvoor specialistische zorg regelt.

 

Verder oefen je praktische en communicatieve vaardigheden. Die helpen je onder meer als je adviezen op maat geeft aan vrouwen met verschillende (culturele) achtergronden.

 

Verloskundigen ontwikkelen zich steeds meer richting professional in de vrouwengezondheidszorg. Dit betekent dat er in de opleiding ook aandacht is voor bijvoorbeeld anticonceptie en preconceptie.

 

Je krijgt verder beroepsgerichte vakken. Denk bijvoorbeeld aan verloskunde, gynaecologie, kindergeneeskunde, anatomie, medische terminologie en fysiologie. Je leert verder hoe je wetenschappelijk onderzoek kunt doen en interpreteren.

 

Stages zijn een belangrijk onderdeel van de studie.

 

 

Werken als verloskundige
Als verloskundige begeleid je zelfstandig ongecompliceerde of gecompliceerde zwangerschappen en bevallingen.

 

Ook als de baby er eenmaal is, blijf jij nog zeven tot tien dagen in beeld. Je ondersteunt de vrouw en haar partner. Je helpt bij het geven van borstvoeding en controleert de gezondheid van moeder en kind.
Je kunt werken in een ziekenhuis of gezondheidscentrum. Ook kun je een eigen verloskundige praktijk starten of in loondienst gaan bij zo’n praktijk.

 

Lees meer over het beroep verloskundige.

Inhoud opleiding

Wat leer je?
Je leert hoe je zwangere vrouwen en hun partners begeleidt tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Je verdiept je in de groei, ligging en hartactiviteit van de baby. Je komt te weten hoe je de kans op complicaties inschat en op welk moment je daarvoor specialistische medische hulp regelt. Ook oefen je praktische en communicatieve vaardigheden. Je leert adviezen op maat te geven aan vrouwen van autochtone of allochtone afkomst, met veel of weinig kennis over hun lichaam. Aan het einde van deze praktijkgerichte opleiding heb je deze kennis en vaardigheden onder de knie en kun je als verloskundige aan de slag.

 

Welke vakken?
Tijdens de HBO-opleiding Verloskunde krijg je vakken die gericht zijn op je algemene vaardigheden en competenties, zoals projectmatig werken.

 

Daarnaast krijg je veel beroepsgerichte vakken, zoals:

 

  • verloskunde
  • kindergeneeskunde
  • gynaecologie
  • anatomie
  • fysiologie
  • medische terminologie

 

Ook wordt aandacht besteed aan basisbegrippen van onderzoek, statistiek en aan methoden en interpretatie van wetenschappelijk onderzoek.

 

Praktijk
Ongeveer 30 procent van de studie bestaat uit stages. Deze vormen dan ook een belangrijk onderdeel van je opleiding. Je doet praktijkervaring op bij vrijgevestigde verloskundigen door het hele land en in ziekenhuizen. 

Duur en Leerwijze

De voltijd opleiding Verloskunde op HBO-niveau duurt 4 jaar en leidt op tot het medische beroep verloskundige.

 

Toelatingseisen

Diploma's
Om tot de opleiding Verloskunde te worden toegelaten, heb je ten minste een HAVO-diploma nodig.

 

Instroomprofiel en vakkenpakket

- Natuur en Techniek met biologie
- Natuur en Gezondheid
- Economie en Maatschappij met biologie en scheikunde
- Cultuur en Maatschappij met biologie, scheikunde en Wiskunde A of B

 

Heb je niet één van de vereiste instroomprofielen? Neem dan contact op met de hogeschool om te informeren of je toch toegelaten kunt worden.

 

Selectieprocedure
Naast de diploma- en instroomprofieleisen, geldt voor deze opleiding een selectieprocedure. Je wordt onder andere getoetst op denk- en analytisch vermogen, taalvaardigheid, sociaal inzicht en mate van zelfstandigheid. Neem voor meer informatie contact op met de hogeschool.

 

Specificaties:

NIVEAU

Hbo Bachelor

OPLEIDINGSVORM

Voltijd

INSCHRIJFDATUM

15 januari 2023

Laatst bijgewerkt:

2022 M07 25