Verpleegkunde HBO - Waar aanmelden? | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Verpleegkunde hbo

Bij de bacheloropleiding Verpleegkunde hbo leer je om de patiënten met hun zorgvraag en behoeften centraal te stellen. Als verpleegkundige zorg je er samen met anderen voor dat je patiënten de zorg krijgen die ze nodig hebben. Je analyseert de zorgvraag en stemt daar je aanpak op af.

Delen
zorg
Choose
Your
Future
Waar wil jij je aanmelden?
Hoe aanmelden?

Waar wil jij je aanmelden?

Bij diverse hogescholen kun je de opleiding op drie manieren volgen, namelijk in voltijd, deeltijd of via de duale variant.

 

Veel onderwijsinstellingen hebben verschillende leslocaties. Kijk op de site van de school in welke plaats deze opleiding wordt gegeven.

 

 

 • www.avans.nl

  Avans Hogeschool in Breda, 's-Hertogenbosch, Tilburg. Verpleegkunde HBO: voltijd, deeltijd, duaal

 

 • www.che.nl

  Christelijke Hogeschool Ede (CHE) in Ede. Verpleegkunde HBO: voltijd, deeltijd, duaal

 

 • www.fontys.nl

  Fontys Hogescholen in diverse plaatsen in Nederland. Verpleegkunde HBO: voltijd, deeltijd, duaal

 

 • www.han.nl

  HAN in Arnhem, Nijmegen. Verpleegkunde HBO: voltijd, deeltijd

 

 • www.hanze.nl

  Hanzehogeschool Groningen in In diverse plaatsen in Nederland. Verpleegkunde HBO: voltijd (selectieprocedure), duaal, deeltijd

 

 

 • www.hsleiden.nl

  Hogeschool Leiden in Leiden. Verpleegkunde HBO: voltijd, duaal, deeltijd

 

 • www.hu.nl

  Hogeschool Utrecht in Utrecht en Amersfoort. Verpleegkunde HBO: deeltijd, duaal, voltijd

 

 • www.hva.nl

  Hogeschool van Amsterdam (HvA) in Amsterdam. Verpleegkunde HBO: voltijd, duaal

 

 • www.hz.nl

  HZ University of Applied Sciences in Vlissingen. Verpleegkunde HBO: voltijd, deeltijd

 

 • www.inholland.nl

  Hogeschool Inholland in diverse plaatsen in de Randstad. Verpleegkunde HBO: voltijd, duaal, deeltijd

 

 • www.nhlstenden.com

  NHL Stenden Hogeschool in diverse plaatsen in Nederland. Verpleegkunde HBO: voltijd, deeltijd

 

 • www.saxion.nl

  Saxion in Deventer, Enschede, Apeldoorn. Verpleegkunde HBO: voltijd, deeltijd, duaal

 

 • www.viaa.nl

  Viaa, gereformeerde hogeschool in Zwolle. Verpleegkunde HBO: voltijd, deeltijd

 

 • www.windesheim.nl

  Windesheim in Zwolle. Verpleegkunde HBO: voltijd, deeltijd, duaal

 

 

 • www.zuyd.nl

  Zuyd Hogeschool in Heerlen, Sittard/Geleen, Maastricht. Verpleegkunde HBO: voltijd, deeltijd, duaal

 

Duaal
Als je de duale leerweg wilt volgen, moet je voor toelating aan sommige hogescholen ook als leerling-verpleegkundige zijn aangenomen bij een zorginstelling.

 

Het kan zijn dat één van de hogescholen een selectieprocedure heeft.


Opleiding met selectie
Scholen kunnen zelf studenten selecteren voor zogenoemde fixusopleidingen. Het selecteren van studenten heet decentrale selectie. Er wordt dan niet meer alleen gekeken naar je gemiddelde eindexamencijfer. Belangrijk zijn ook je motivatie, persoonlijkheid en andere schoolprestaties. De onderwijsinstelling bepaalt zelf wat de selectiecriteria precies zijn. Bijvoorbeeld een toets, assessment of selectiedag.

 

Particuliere onderwijsinstellingen
Je kunt deze opleiding ook volgen bij een aantal particuliere onderwijsinstellingen.

 

 • www.arkin.nl

  Arkin in Amsterdam, Utrecht. Verpleegkunde HBO: voltijd

 

 • www.capabel.nl

  Capabel Onderwijs Groep in diverse plaatsen in Nederland. Verpleegkunde HBO: voltijd (verkort, afstand/schriftelijk), deeltijd

 

 • www.ncoi.nl

  NCOI in diverse plaatsen in Nederland. Verpleegkunde HBO: afstand/schriftelijk

 

Hoe aanmelden?

Hoe aanmelden?
Is er op de school van jouw keuze sprake van een fixusopleiding, meld je dan op tijd aan. De uiterste aanmelddatum is 15 januari. Houd er rekening mee dat de deadline voor aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus een stuk eerder is dan de aanmelddeadline voor opleidingen zonder numerus fixus (want die is op 1 mei). De aanmelding verloopt via Studielink: www.studielink.nl

 

LET OP: 
Voor de opleidingen Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie en Mondzorgkunde mag je je maar bij één hogeschool of universiteit aanmelden per studiejaar. Het verschilt per opleiding en per school of je 2 of 3 keer kunt deelnemen aan een selectieprocedure. 


Je mag je in één studiejaar voor maximaal 2 numerus fixus-opleidingen aanmelden en meedoen met de selectieprocedure. In totaal mag je je maximaal voor 4 opleidingen opgeven. Dus 2 numerus fixus-opleidingen en 2 opleidingen zonder numerus fixus. Of 1 numerus fixus-opleiding en 3 opleidingen zonder numerus fixus. 


Is er geen selectieprocedure? Meld je dan uiterlijk voor 1 mei aan via Studielink. Je hebt dan nog recht op een studiekeuzecheck.


Studiefinanciering
Je studiefinanciering en OV-kaart vraag je aan via DUO op www.duo.nl. Hiervoor heb je een DigiD (digitale handtekening voor overheidsdiensten) met sms-functie nodig.

 

Meer onderwijsinstellingen

Zoek en vind adressen via onderwijsinstellingen vinden.

Specificaties:

NIVEAU

Hbo Bachelor

OPLEIDINGSVORM

Digitaal (Afstand/Schriftelijk)

, Deeltijd

, Duaal

, Voltijd

INSCHRIJFDATUM

1 mei 2023 (verschilt per opleidingsinstituut)

Laatst bijgewerkt:

2024 M07 2