Opleidingen Welzijn (MBO) | YouChooz
Ga naar belangrijkste content

Opleiding in Welzijn (MBO)

Er zijn heel veel opleidingen waarmee je in welzijnsinstellingen aan de slag kunt.

Welzijn

Doorleren: kort & makkelijk

De vier sociaal pedagogische opleidingen sluiten zo goed op elkaar aan, dat je na afronding van de opleiding heel goed aan een nieuwe opleiding kunt beginnen. Dit levert vrijstellingen op, waardoor je vervolgopleiding korter duurt.
 

De vrijstellingen

Hoeveel korter de vervolgopleiding duurt, is afhankelijk van het beleid van de onderwijsinstelling en soms ook van de leerweg die je kiest. Opleidingen via werkend leren duren vaak nog korter dan een opleiding waarbij je leert en stage loopt. Ook je ervaring speelt een rol. Onderstaande opleidingen sluiten goed op elkaar aan. Informeer bij verschillende onderwijsinstellingen hoeveel studietijd je vooropleiding kan besparen!

Diploma Helpende Zorg en Welzijn

De opleidingen Pedagogisch Medewerker Kinderopvang, Begeleider Specifieke Doelgroepen en Begeleider Gehandicaptenzorg niveau 3 duren normaal gesproken tweeënhalf tot drie jaar. Met het diploma Helpende Zorg en Welzijn kun je één van deze opleidingen in kortere tijd afronden.

Diploma Pedagogisch Medewerker Kinderopvang, Begeleider Gehandicaptenzorg of Begeleider Specifieke Doelgroepen niveau 3

Je kunt vrijstellingen krijgen bij de volgende opleidingen als je een diploma Pedagogisch Medewerker Kinderopvang, Begeleider Gehandicaptenzorg of Begeleider Specifieke Doelgroepen niveau 3 op zak hebt: - Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg: MBO niveau 4 - Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen: MBO niveau 4 - Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (Kinderopvang): MBO niveau 4

Diploma Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker of Persoonlijk Begeleider 4

Heb je één van de diploma’s Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker of Persoonlijk Begeleider op niveau 4, dan kun je vrijstellingen krijgen voor de HBO-opleiding Social Work. Deze opleiding duurt normaal gesproken vier jaar.

Vervolgopleidingen

Bij elke opleidingsbeschrijving op deze site zie je welke vervolgopleidingen goed mogelijk zijn.

Overal werken

Of je nu voor een opleiding tot helpende welzijn of pedagogisch medewerker kiest, daarna kun je in verschillende werkvelden aan de slag. Dat geldt ook als je kiest voor werkend leren.Waar je maar wilt
Je hoeft dus niet te kiezen voor één werkveld, maar je wordt breed opgeleid. Zodoende kun je na de opleiding bij diverse soorten zorg- en welzijnsinstellingen een baan vinden. En daarmee worden je kansen op de arbeidsmarkt flink vergroot!

 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Jeugdzorg
 • Kinderopvang
 • Onderwijs (basis- en speciaal onderwijs)
 • Ouderenzorg
 • Sociaal Werk
 • Thuiszorg
 • Ziekenhuizen

 

Richting kiezen
Volg je een opleiding Pedagogisch Medewerker of Maatschappelijke Zorg op niveau 3 of 4, dan kies je een richting. Dit wordt een differentiatie genoemd. Daarmee bereid je je voor op een werksituatie of beroepsaspect van jouw voorkeur. Bijvoorbeeld werken in de kinderopvang, met mensen met beperkingen (gehandicapten), in de woonbegeleiding of activiteitenbegeleiding. Ondanks je richtingkeuze kun je met het diploma toch in alle werkvelden werken!

 

Bij de opleidingsbeschrijvingen zie je welke differentiaties je kunt kiezen.

Switchen kan!

De opleidingen voor welzijn zijn inhoudelijk goed op elkaar afgestemd. De mogelijkheden om een opleiding af te maken die bij je past, zijn daarom groot. Je kunt tussentijds overstappen naar een andere opleiding of naar een andere leerweg.

 

Andere opleiding
Ben je aan een opleiding begonnen die je te gemakkelijk vindt? Als je vooropleiding het toelaat, kun je overstappen naar een opleiding op een hoger niveau. Dus van:

 

 • Helpende Zorg en Welzijn naar Pedagogisch Medewerker Kinderopvang, Begeleider Gehandicaptenzorg of Begeleider Specifieke Doelgroepen
 • Begeleider Gehandicaptenzorg of Begeleider Specifieke Doelgroepen naar Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg of Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen
 • Pedagogisch Medewerker Kinderopvang naar Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (Kinderopvang)
 • Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (Kinderopvang) naar Sociaal Pedagogische Hulpverlening


Vind je de opleiding juist te moeilijk, dan is het heel gemakkelijk een stapje terug te doen en naar een opleiding op lager niveau over te stappen. In beide gevallen geldt dat je opleidingsonderdelen die je al had afgerond, kunt meenemen. Je hoeft dus niet helemaal opnieuw te beginnen.

 

Andere manier van leren
Wanneer je hebt gekozen voor leren en stage lopen, dan kun je halverwege de opleiding overstappen naar werken en leren. Andersom geldt dat ook.