Profielkeuze | YouChooz

Profielkeuze

Je zit in de derde klas van de havo of het vwo en je moet een profiel kiezen. Daarbij ga je kiezen voor een aantal vakken waarin je eindexamen gaat doen. Deze vakken zijn ingedeeld in vier verschillende profielen die je voorbereiden op verschillende studierichtingen.

Profielkeuze

VMBO/MAVO

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) bestaat uit vier niveaus. Deze worden ook wel leerwegen genoemd.

• MAVO of theoretische leerweg (TL)
Doorstromen naar het havo of mbo (niveau 3 en 4). In het vierde jaar kiest de leerling een specialisatie.
 

• Gemengde leerweg (GL)
De gemengde leerweg lijkt veel op de theoretische leerweg en bereidt de leerling voor op de vak- en midden- kaderopleidingen in het mbo (niveau 3 en 4).

 

• Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
Een goede mix van theoretische en praktische vakken. Met deze opleiding kan de leerling doorstromen naar het mbo (niveau 3 en 4)


• Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)
Bij deze leerweg krijgt de leerling vooral veel praktijklessen en kan na het behalen van het diploma doorleren op het mbo (niveau 2).
 

Profielen VMBO BB, KB en GL

In de bovenbouw kiest de leerling een richting (profiel). Zit je op één van de leerwegen BB, KB en GL? Dan heb je in Nederland de keuze uit 10 beroepsgerichte profielen. Hieronder staan ze, als je doorklikt vind je uitgebreide info over deze profielen.

Bouwen, wonen en interieur

Het profiel Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) is een profiel binnen VMBO BB, KB en GL. Met dit profiel kun je o.a. de volgende MBO 1 en 2 studies volgen: Assistent bouwen, wonen en onderhoud, Metselaar, Glaszetter en Timmerkracht. En de volgende MBO 3 en 4 studies: allround meubelmaker, machinist hijswerk en projectmanager vastgoedonderhoud.

Dienstverlening en interieur

Het profiel Dienstverlening en Producten (D&P) is een profiel binnen VMBO BB, KB en GL. Met dit profiel kun je o.a. de volgende MBO 1 en 2 studies volgen: assistent dienstverlening en zorg, beveiliger en assistent politiemedewerker. En de volgende MBO 3 en 4 studies: beheerder milieustraat, gamedeveloper en mediavormgever.

Economie en Ondernemen

Het profiel Economie en ondernemen (E&O) is een profiel binnen VMBO BB, KB en GL. Met dit profiel kun je o.a. de volgende MBO 1 en 2 studies volgen: assistent verkoop/retail, logistiek medewerker en medewerker productpresentatie. En de volgende MBO 3 en 4 studies: commercieel medewerker, managementassistent en ondernemer retail.

Groen

Het profiel Groen is een profiel binnen VMBO BB, KB en GL. Met dit profiel kun je o.a. de volgende MBO 1 en 2 studies volgen: Medewerker hovenier, Assistent plant of groene leefomgeving en medewerker natuur, water en recreatie. En de volgende MBO 3 en 4 studies: verkoopspecialist groene detailhandel, proefdierverzorger en bedrijfsleider dierverzorging.

Horeca, bakkerij en recreatie

Het profiel Profiel Horeca, bakkerij en recreatie (HBR) is een profiel binnen VMBO BB, KB en GL. Met dit profiel kun je o.a. de volgende MBO 1 en 2 studies volgen: Assistent horeca, Kok en Uitvoerend bakker. En de volgende MBO 3 en 4 studies: Zelfstandig werkend gastheer/vrouw, ondernemer bakkerij en Coordinator buurt, onderwijs en sport.

Maritiem en techniek

Het profiel Profiel Maritiem en Techniek (M&T) is een profiel binnen VMBO BB, KB en GL. Met dit profiel kun je o.a. de volgende MBO 1 en 2 studies volgen: assistent logistiek, aankomend medewerker maritiem en schipper beperkt werkgebied. En de volgende MBO 3 en 4 studies: aankomend onderofficier maritiem, schipper binnenvaart en luchtvrachtspecialist.

Media, vormgeving en ICT

Het profiel Media, vormgeving en ICT (MVI) is een profiel binnen VMBO BB, KB en GL. Met dit profiel kun je o.a. de volgende MBO 1 en 2 studies volgen: stand- en decorbouwer, medewerker ICT en Medewerker fotografie. En de volgende MBO 3 en 4 studies: Nabewerker, netwerk- en mediabeheerder en fotograaf.

Mobiliteit en transport

Het profiel Mobiliteit en Transport (MT) is een profiel binnen VMBO BB, KB en GL. Met dit profiel kun je o.a. de volgende MBO 1 en 2 studies volgen: scootertechnicus, autoschadehersteller en monteur mobiele werktuigen. En de volgende MBO 3 en 4 studies: eerste monteur vliegtuig onderhoud, logisiek teamleider en luchtvrachtspecialist.

Dienstverlening en producten

Het profiel Dienstverlening en Producten (D&P) is een profiel binnen VMBO BB, KB en GL. Met dit profiel kun je o.a. de volgende MBO 1 en 2 studies volgen: assistent dienstverlening en zorg, beveiliger en assistent politiemedewerker . En de volgende MBO 3 en 4 studies: aankomend onderofficier grondoptreden, ruimtelijk vormgever en kleur- en interieuradviseur.

Zorg en Welzijn

Het profiel Zorg en welzijn (ZW) is een profiel binnen VMBO BB, KB, GL en TL. Met dit profiel kun je o.a. de volgende MBO 3 en 4 studies volgen: Begeleider gehandicaptenzorg, sport- en bewegingsleider en MBO-verpleegkundige.

Profielen VMBO TL

Zit je op VMBO TL? Dan heb je in Nederland de keuze uit 4 sectorgerichte profielen. Hieronder staan ze:

Economie

Het profiel Economie (EC) is een profiel binnen VMBO TL. Met dit profiel kun je o.a. de volgende MBO 3 en 4 studies volgen: Commercieel medewerker, slager-traiteur en medewerker evenementenorganisatie.

Landbouw

Het profiel Landbouw (LA) is een profiel binnen VMBO TL. Met dit profiel kun je o.a. de volgende MBO 3 en 4 studies volgen: Verkoopspecialist groene detailhandel, vakbekwaam medewerker bloem, groen en styling en dierenartsassistent paraveterinair.

Techniek

Het profiel Techniek (TE) is een profiel binnen VMBO TL. Met dit profiel kun je o.a. de volgende MBO 3 en 4 studies volgen: allround meubelmaker, eerste monteur mechatronica en operator c.

Zorg en Welzijn

Het profiel Zorg en welzijn (ZW) is een profiel binnen VMBO TL. Met dit profiel kun je o.a. de volgende MBO 3 en 4 studies volgen: Verzorgende IG, Medewerker steriele medische hulpmiddelen en Apothekersassistent.

Havo

De havo bereidt leerlingen voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (HBO). De havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) duurt 5 jaar.

 

Verplichte vakken bovenbouw havo
Iedere havo-leerling heeft de volgende verplichte vakken in de bovenbouw:

 • Nederlandse taal en literatuur;
 • Engelse taal en literatuur;
 • rekenen (telt niet mee voor eindexamen);
 • maatschappijleer;
 • culturele en kunstzinnige vorming (CKV);
 • lichamelijke opvoeding

VWO

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) bereidt leerlingen voor op een studie aan de universiteit. Het vwo duurt 6 jaar. 

 

Verplichte vakken bovenbouw vwo

Iedere vwo-leerling heeft de volgende verplichte vakken in de bovenbouw:

 • Nederlandse taal en literatuur;
 • Engelse taal en literatuur;
 • rekenen;
 • maatschappijleer;
 • culturele en kunstzinnige vorming (CKV). Bij het gymnasium is dit klassieke culturele vorming (KCV);
 • lichamelijke opvoeding;
 • 2e vreemde taal bij vwo. Bij het gymnasium is dit Latijn of Grieks.

Profielen Havo/VWO

Zit een leerling in de bovenbouw van havo of vwo? Dan kan hij of zij kiezen uit 4 richtingen (profielen):

Cultuur en Maatschappij

Dit brede profiel is gericht op talen, culturen, communicatie, muziek, kunst en maatschappelijke onderwerpen als rechten, politiek, onderwijs, filosofie, geschiedenis of hulpverlening.

Economie en Maatschappij

Economie en Maatschappij is net als Cultuur en Maatschappij een breed profiel. Waar over het algemeen bij C&M meer nadruk ligt op cultuur en talen is hier meer aandacht voor economische vakken.

Natuur en Gezondheid

Natuur en Gezondheid is gericht op medische en biologische richtingen. Je kunt met dit profiel ook de meer technische en natuurwetenschappelijke kant op door bepaalde vakken (wiskunde B en/of natuurkunde) te kiezen.

Natuur en Techniek

Het profiel Natuur en Techniek heeft de meeste exacte vakken. Dit profiel bereidt niet alleen voor op een technische richting, je kunt ook opleidingen doen op het gebied van bijvoorbeeld natuur-, aard- en milieuwetenschappen, informatica, gezondheidszorg of technische communicatie.