Regelingen kinderopvang | YouChooz
Ga naar belangrijkste content

Regelingen kinderopvang

Als je als ouder aan het werk bent, wil je er zeker van zijn dat je kinderen goed worden verzorgd.

Regelingen Kinderopvang

Eigen kinderopvang
Er zijn zorg- en welzijnsinstellingen die beseffen dat je als werkende ouder pas aan de slag kunt als er goed voor je kinderen wordt gezorgd. Kinderopvang is daarom vaak opgenomen in hun personeelsbeleid, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van interne kinderopvangplaatsen. Op de afdeling Personeelszaken op jouw werk kunnen ze je meer vertellen.

 

Werkgever en belasting betalen mee
In de Wet kinderopvang is geregeld dat ouders, overheid en werkgevers samen de kosten van kinderopvang betalen. Bij de overheid (via de Belastingdienst) vraag je hiervoor een tegemoetkoming in de kosten aan: de kinderopvangtoeslag. Hieronder valt de bijdrage van de overheid én de werkgeversbijdrage.

 

De werkgeversbijdrage komt dus niet rechtstreeks van je werkgever: die betaalt de overheid uit als extra toeslag. De overheidsbijdrage is afhankelijk van de hoogte van je inkomen, dat van je partner, van het aantal kinderen in de opvang en het soort opvang. De werkgeversbijdrage hangt af van je inkomen en van dat van je partner.

 

Eigen kosten
Hoeveel je precies zelf gaat betalen, is onder meer afhankelijk van het inkomen van jou en je partner. Ook het aantal kinderen in de opvang en het aantal uren dat ze daar doorbrengen, is van belang.

 

Soorten opvang
Om kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen, moet je gebruikmaken van bepaalde vormen van kinderopvang. Het gaat onder meer om gastouderopvang, opvang in een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang. 

 

Zie ook:
www.toeslagen.nl

toeslagen.org