Werken in het aangepast onderwijs | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle verhalen & ervaringen

Werken in het aangepast onderwijs

In dit artikel neemt Cynthia Spaan je mee door haar ervaring bij het werk van Stichting Passie, een organisatie zich toelegt op op maat gemaakt onderwijs voor jongeren met autisme, ontwikkelingsachterstanden, of verstandelijke beperkingen. 

2023 M12 19, Tue

Een brug tussen zorg en onderwijs 

Vanaf september 2022 ben ik werkzaam bij Stichting Passie in een 'Samen naar School klas' in Schiedam genaamd de Pioneers. Echter, is dit niet een reguliere klas. Stichting Passie biedt onderwijs op maat aan kinderen met autisme, een ontwikkelingsachterstand en/of verstandelijke beperking. Deze speciale klas biedt de kinderen een kans om toch onderwijs te volgen passend bij hun huidige niveau en interesses. In deze klas komt zorg en onderwijs samen, want elk kind moet kunnen leren!

 

De klas bestaat uit 6 kinderen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar. De meeste kinderen zijn non-verbaal en praten met behulp van een spraakcomputer, of kunnen in korte klanken of zinnen duidelijk maken wat ze bedoelen. Elk kind heeft een eigen programma waaraan ze de hele ochtend 1 op 1 werken. Zo wordt er heel persoonlijk naar elk kind gekeken wat die nodig heeft om het meeste uit zijn schooltijd te halen.

 

Vanwege de verschillende niveaus waar de kinderen op zitten hebben ze ieder een eigen programma met andere doelen om aan te werken. Voor sommige zijn dit wat schoolse vaardigheden zoals leren lezen en beginnend rekenen, maar daarnaast wordt er ook gewerkt aan allemaal algemene vaardigheden zoals het luisteren naar instructies, het benoemen van voorwerpen en matchen van dezelfde afbeelden. Echter, één van de belangrijkste aspecten bij elk kind is de communicatie. De kinderen worden begeleid in het vragen en benoemen van items via hun spraakcomputer, het uitbreiden van hun gesproken taal of om beginnende klanken en woorden te maken. 

 

 

Een dag in het speciaal onderwijs

De kinderen beginnen om 9.00 op de groep. De dag wordt gestart met een gezamenlijke kring. Met behulp van zang, plaatjes en gebaren leren de kinderen de naam van de andere kinderen en begeleiders. 

 

Na de kring gaan de kinderen samen met hun individuele begeleider aan de slag. De rest van de ochtend gaan de kinderen verder met hun eigen doelen en wordt er gespeeld samen met de andere kinderen van de school en worden er onderling steeds meer vriendschappen gesloten.

 

Om 12:30 eindigt het individuele programma en is het tijd voor de lunch. In de middag worden de kinderen persoonlijk begeleid. Zo heeft elk kind met één andere klasgenoot één begeleider. Zo kunnen we heel specifiek inspelen op de sociale vaardigheden van het kind en kunnen we ze zo laten leren op hun tempo.

 

Daarnaast krijgen de kinderen in de middag 1 keer per week zwemles en gymles. Tijdens de zwemles krijgen de kinderen individuele begeleiding in zelfredzaamheid en survival. In het laatste jaar hebben al meerdere van de kinderen hun A, B en zelfs C diploma kunnen halen! 


 

Aangepast onderwijs is meer dan alleen leren; het gaat om het helpen van jongeren met speciale behoeften om in het algemeen te groeien. Stichting Passie biedt een plek waar jongeren met mentale uitdagingen kunnen opbloeien. Ze hebben programma's die niet alleen gaan over schoolvakken en leren, maar ze leren vooral hoe ze zo goed mee kunnen komen met het dagelijks leven. Als je twijfelt of zo'n baan iets voor jou kan zijn? Bezoek de social work opleidingspagina om meer te weten te komen. Jouw betrokkenheid kan een verschil maken in het bouwen van een samenleving waar iedereen de kans krijgt om te groeien.