Manieren van Leren (MBO) | YouChooz

Manieren van Leren (MBO)

Een opleiding kun je op verschillende manieren volgen. Gewoon, via les volgen en stage lopen, door het vak voornamelijk in de praktijk te leren of via thuisstudie. Wat zijn de verschillen?

MBO

Manieren van Leren

In zorg, welzijn en sport liggen er uitgebreide kansen, omdat er toenemende vraag is naar zorgprofessionals. Door bijvoorbeeld de vergrijzing, maar ook door de toenemende vraag naar kinderopvang. Jouw kennis en kunde is bijzonder gewenst.

Het aanbod aan MBO-opleidingen is groot. En een keuze maken is niet makkelijk. Welke ga je kiezen?

Bij YouChooz.nl doen we ons best om je een uitgebreid beeld te geven van de MBO-opleidingen in zorg, welzijn en sport. Werk je graag aan de gezondheid van mensen? Dan vind je hier zeker een opleiding op MBO-niveau die aansluit bij jouw interesses.

 

MBO: opleidingen leerwijzen
Je kunt de leerwijze kiezen die bij jou past. Hier kun je lezen wat de verschillende leerwijzen van de MBO-opleidingen inhouden. Bijvoorbeeld hoe lang je in de praktijk werkt of hoe lang je op school zit.

Leren & Stage (BOL)

Wil je verder leren en heb je nog geen zin om te gaan werken? Dan kun je de beroepsopleidende leerweg (BOL) gaan volgen. Je krijgt veel begeleiding van leraren tijdens je opleiding en hebt lange vakanties!

Studieduur

De duur van een MBO-opleiding hangt af van het niveau van de opleiding. Hoe hoger het niveau, hoe langer de opleiding duurt. De specialistenopleiding is hierop een uitzondering. Niveau 1 Assistenten- of entreeopleiding 1 jaar Niveau 2 Basisberoepsopleiding 1 tot 2 jaar Niveau 3 Vakopleiding 2 tot 3 jaar Niveau 4 Middenkaderopleiding 3 jaar Niveau 4 Specialistenopleiding 1 jaar De hier vermelde opleidingsduur betreft de standaardduur. Onderwijsinstellingen kunnen hier van afwijken. Verkorte opleidingen komen veel voor. Vind opleidingen die je kunt volgen via BOL.

Ervaring in het werkveld

Tijdens de beroepsopleidende leerweg moet je een aantal maanden stage lopen. Als stagiair word je boventallig ingeschakeld en krijg je dus volop de ruimte om te leren. Bovendien zijn er bij de meeste MBO-opleidingen meerdere stageperiodes. Daardoor maak je kennis met verschillende organisaties of werksoorten.

OV-kaart en Studiefinanciering

Alle BOL-studenten hebben recht op een OV-kaart, zodat je eenvoudig naar school of stage kunt reizen. Je regelt de OV-kaart via DUO. Kies je voor een BOL-opleiding, dan kom je in aanmerking voor studiefinanciering zodra je 18 jaar bent. Voor je 18e ontvangen je ouders een tegemoetkoming in de studiekosten. Vind opleidingen die je kunt volgen via BOL. Zie ook Studiefinanciering.

Werken & Leren (BBL)

De beroepsbegeleidende leerweg (BBL, werken en leren) kan heel aantrekkelijk zijn. Je hoeft niet de hele tijd in de schoolbanken te zitten, doet veel praktijkervaring op én je krijgt in veel gevallen een leerlingsalaris!

Studieduur

De duur van een MBO-opleiding hangt af van het niveau van de opleiding. Hoe hoger het niveau, hoe langer de opleiding duurt. De specialistenopleiding is hierop een uitzondering. Niveau 1 Assistenten of entreeopleiding 1 jaar Niveau 2 Basisberoepsopleiding 1 tot2 jaar Niveau 3 Vakopleiding 2 tot 3 jaar Niveau 4 Middenkaderopleiding 3 jaar Niveau 4 Specialistenopleiding 1 jaar De hier vermelde opleidingsduur betreft de standaardduur. Onderwijsinstellingen kunnen hier van afwijken. Verkorte opleidingen komen veel voor, vooral bij de BBL. Dus vind je dat belangrijk, dan loont het de moeite om bij de diverse onderwijsinstellingen te informeren. Vind opleidingen die je kunt volgen via BBL.

Ervaring in het werkveld

Tijdens deze opleiding word je voor het grootste gedeelte opgeleid door een werkgever. Je komt dus direct in aanraking met de praktijk (vaak na een voorbereiding van een aantal maanden op school). Naast je werk moet je nog wel enkele dagen naar school voor theorielessen, maar zo’n 70% van de tijd ben je op je werkplek te vinden. Leerwerkplekken kun je zelf regelen via de site www.stagemarkt.nl.

Financiering

Als je de BBL-variant volgt, kom je niet in aanmerking voor studiefinanciering. Wel krijg je, omdat je voor een groot gedeelte werkt tijdens je studie, een leerlingsalaris van je werkgever. Bij verschillende beroepen op deze site vind je leerlingsalaris-indicaties.

Toekomst

Na de opleiding heb je een goede kans om aan de slag te komen. Veel mensen blijven bij de werkgever waar ze tijdens hun opleiding hebben gewerkt. Bovendien heb je een grote dosis werkervaring opgedaan, waar menig werkgever om zit te springen. Vind opleidingen die je kunt volgen via BBL. Zie ook: Verdienen tijdens opleiding

Werkend leren

In de meeste cao’s voor zorg, welzijn en sport is vastgelegd dat je werkgever een opleidings- en scholingsbeleid moet hebben. Dus heb je een baan en wil je verder leren? Informeer dan bij je organisatie wat de mogelijkheden zijn. Daarnaast is er een aantal beroepsopleidingen waarvoor je een werkgever nodig hebt. Met deze opleidingen kun je dus gewoon starten na bijvoorbeeld na VMBO, HAVO of VWO. Denk aan de opleidingen tot operatieassistent, anesthesiemedewerker of radiodiagnostisch laborant. Naast de opleidingsbeschrijvingen op deze site zijn er natuurlijk nog veel meer na- en bijscholingsmogelijkheden. Voorbeelden zijn het behalen van certificaten voor het verrichten van een venapunctie, het omgaan met ouderen met psychogeriatrische problematiek, het toedienen van IV-medicatie of het behalen van het deelcertificaat IG dat bij de opleiding Verzorgende hoort. Ook scholing gericht op leiding geven en management zijn er in zorg, welzijn en sport volop.

Derde Leerweg

Heb jij al gehoord van de leermanier: de derde leerweg? Deze variant van leren kom je tegen op het MBO en is vastgesteld door Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Ontdek hier wat deze manier van leren inhoudt en wat dit voor jou kan betekenen.

In het kort:

In het kort - Deze leerweg is geschikt voor studenten waarvoor het onmogelijk is om te voldoen aan de urennorm die bij BOL en BBL zijn vastgesteld. - De derde leerweg is een uitkomst voor afstandsonderwijs. - Je kunt via het inservice-traject gaan werken voor een bedrijf of instelling waarbij je de opleiding ook kunt volgen. Of je kunt via het preservice-traject blijven werken bij je huidige werkgever (dus wanneer deze buiten de opleidingsbranche valt) en dan de opleiding volgen bij een ander bedrijf of instelling (dat binnen de opleidingsbranche valt).

Flexibeler en sneller

De derde leerweg is flexibeler en sneller dan een standaard MBO-opleiding. Dit komt doordat deze leermanier geen wettelijke vastgestelde urennorm of studieduur kent. Ook is er geen minimumleeftijd. Wel kunnen de instroomeisen voor bepaalde opleidingen per MBO-school (ROC) verschillen. Informeer hiernaar bij de betreffende ROC. Deze leerweg speelt in op de toename van herintreders en zij-instromers. Zo ben je bij een standaard MBO-opleiding verplicht om 200 tot 700 uur per jaar op school te zitten. Voor mensen met een gezin en/of werk is dit niet altijd mogelijk. Minder verplichte uren is dan een uitkomst.

Praktijk- en werkervaring

Bij de variant derde leerweg doe je als student praktijk- en werkervaring op bij een erkend leerbedrijf. Dat kan in de beroepsopleidende vorm: naar school en stage lopen. Of in de beroepsbegeleidende vorm: werken en leren. Hierbij heb je als student een arbeidsovereenkomst met een werkgever en vaak krijg je één dag in de week les.

Financiën

De derde leerweg wordt niet gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De derde leerweg is dus niet-bekostigd onderwijs. Onderwijsinstellingen mogen zelf de kosten bepalen voor de opleiding. Hierdoor kan het volgen van een opleiding volgens dit leertraject wel duurder zijn dan andere MBO-opleidingen. Ook ontvangt een leerbedrijf geen subsidie voor een praktijkleerplaats derde leerweg.

Het niveau

Het derde leerweg traject valt onder het MBO. Na het succesvol afronden van dit traject ontvangt de student dan ook een landelijk erkend MBO-diploma.

Leren op afstand/schritelijk

Eén van de voordelen van leren op afstand is dat je de deur niet uit hoeft. Het lesmateriaal en de opdrachten worden je toegestuurd, en een leraar of studiebegeleider kun je telefonisch of per e-mail bereiken. Je kunt vaak ook kiezen voor begeleiding via internet.

In je eigen tijd

Zelf je tijd kunnen indelen is een ander voordeel. Iedere week een hele dag of elke avond een paar uurtjes: zolang als je nodig hebt om binnen een bepaalde tijd de lesstof te behandelen. Hiervoor heb je natuurlijk wel veel zelfdiscipline nodig.

Op afstand

Naast het schriftelijke lesmateriaal kun je vaak via internet gebruik maken van een digitale leeromgeving. Bijvoorbeeld voor contact met docenten en medestudenten en voor opdrachten en trainingen. Ook kun je bij veel opleidingen deelnemen aan lesdagen en examentrainingen.

Welk niveau?

Schriftelijke cursussen kun je volgen op verschillende niveaus. Je kunt bijvoorbeeld een cursus volgen van enkele weken of een half jaar. Maar het is ook mogelijk om een MBO- of HBO-opleiding te volgen. Je behaalt dan hetzelfde diploma als wanneer je de opleiding bij een ROC of hogeschool zou volgen.

Studieduur

Vaak kun je zelf uitmaken hoe lang je over een studie wilt doen. Wil je je studie zo snel mogelijk afmaken, dan moet je er rekening mee houden dat je er in een korte periode veel tijd aan moet besteden. Maar je kunt er ook voor kiezen je studie uit te spreiden over een aantal jaar.

Ervaring in het werkveld

Bij sommige studies is werken in een instelling een voorwaarde voor het behalen van het diploma. Je sluit dan een leerarbeidsovereenkomst af met een leerbedrijf waar je stage kunt lopen.

Financiering

Elke studie brengt zijn eigen kosten met zich mee. Deze staan niet vast zoals bij de reguliere MBO- en HBO-opleidingen. Maar omdat je je tijd voor een groot gedeelte zelf kunt indelen is werken naast je studie mogelijk! Vind opleidingen die je kunt volgen via leren op afstand/schriftelijk.

Toelatingseisen

Toelatingseisen entreeopleiding (vroeger niveau 1)
De entreeopleiding is bedoeld voor jongeren zonder een diploma van de middelbare school. Om een entreeopleiding te kunnen volgen:
- moet je op 1 augustus minimaal 16 jaar zijn.

- voldoe je niet aan de toelatingseisen voor MBO niveau 2, 3 of 4.


Toelatingseisen basisberoepsopleiding (niveau 2)
Om een basisberoepsopleiding te kunnen volgen, moet je voldoen aan één van de volgende voorwaarden:
- je hebt een diploma VMBO basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, VMBO gemengde leerweg, VMBO theoretische leerweg of MAVO.

- je hebt een diploma van een entreeopleiding of van een andere basisberoepsopleiding (MBO niveau 2).

- je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de HAVO of het VWO goed hebt doorlopen.

 

Toelatingseisen vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4)
Om een vakopleiding of middenkaderopleiding te volgen, moet je voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

- je hebt een diploma VMBO kaderberoepsgerichte leerweg, VMBO gemengde leerweg, VMBO theoretische leerweg of MAVO.

- je hebt een diploma van een basisberoepsopleiding (MBO niveau 2) of een vakopleiding (MBO niveau 3).

- je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de HAVO of het VWO goed hebt doorlopen.Toelatingseisen specialistenopleiding (niveau 4)
Om een specialistenopleiding te volgen, heb je een diploma vakopleiding (MBO niveau 3) voor hetzelfde beroep of dezelfde richting nodig.
 

Al diploma of ervaring

Heb je al enige werk- en/of levenservaring opgedaan? Of heb je ooit een (buitenlands) zorg-, welzijn- of sportdiploma behaald? Laat je informeren over hoe starten of herintreden in zorg, welzijn of sport dan werkt.

 

Lees hier meer over de mogelijkheden.