Coördinator Buurt, Onderwijs en Sport - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Coördinator Buurt, Onderwijs en Sport

Tijdens de opleiding leer je ook hoe je bewegingslessen geeft aan geeft aan kinderen van de peuterspeelzaal, basisschool of kinderopvang.

Delen
sport
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

De opleiding Coördinator Buurt, Onderwijs en Sport (niveau 4) leert je hoe je mensen aan het bewegen krijgt door het organiseren van sportactiviteiten. Tijdens de opleiding leer je ook hoe je bewegingslessen geeft aan geeft aan kinderen van de peuterspeelzaal, basisschool of kinderopvang.

Inhoud opleiding

Tijdens de opleiding Coördinator Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) leer je alles over de maatschappelijke betekenis van sport. Je kunt er veel kanten mee op. Je kunt bijvoorbeeld gaan werken bij een sportvereniging, buurthuis, buitenschoolse opvang of op een school.

 

Je leert om te gaan met verschillende soorten mensen. Je ontdekt hoe je verschillende doelgroepen, zoals kinderen of ouderen, motiveert om te (blijven) bewegen. Je leert vast te stellen welke sportactiviteiten voor welke doelgroep geschikt zijn. Ook kom je te weten hoe je sport- en bewegingsactiviteiten ontwikkelt en voorbereidt.

 

Ga je op een school werken, dan geef je bewegingsonderwijs en organiseer je sportactiviteiten onder de verantwoordelijkheid van een bevoegde leraar. Tijdens de opleiding ontwikkel je daarom ook vaardigheden op het terrein van lesgeven.

 

Je doet verder kennis op over politieke verhoudingen binnen bijvoorbeeld gemeenten. Je leert hoe je kunt stimuleren dat er sportevenementen georganiseerd worden. En hoe je kunt helpen de kwaliteit van sportaanbieders in de regio te verbeteren.

 

Basisdeel
Het basisdeel bestaat uit:

 

  • een algemene basis met vakken als Engels, rekenen en burgerschap
  • een beroepsgerichte basis: je leert hoe je sport- en bewegingsactiviteiten voorbereidt, aanbiedt en uitvoert

 

Deze basis is gelijk voor alle richtingen in het dossier Sport en Bewegen: Sport- en Bewegingsleider (niveau 3), Coördinator Buurt, Onderwijs en Sport (niveau 4), Coördinator Sport, Bewegen en Gezondheid (niveau 4), Coördinator Sport- en Bewegingsagogie (niveau 4), Coördinator Sportinstructie, Training en Coaching (niveau 4).

 

Profieldeel
Het profiel bestaat uit taken die horen bij de richting die je hebt gekozen, in dit geval Coördinator Buurt, Onderwijs en Sport. Je leert in dit profieldeel onder meer hoe je een programma Sport en Bewegen opstelt voor buurt, onderwijs en sport, en hoe je de activiteiten uit het programma uitvoert.

 

Keuzedeel
De opleiding kent ook een keuzedeel. Binnen het keuzedeel kies je zelf vakken waarmee je:

 

  • je kennis verbreedt
  • je kennis verdiept
  • je beter doorstroomt naar het HBO

 

Binnen dit deel kun je dus zelf keuzes maken. Je kiest bijvoorbeeld voor Inspelen op innovatie of Werken in het buitenland. Je vergroot hiermee je kansen op de arbeidsmarkt.

 

Verhouding theorie en praktijk
Je volgt deze opleiding via de beroepsopleidende leerweg (BOL). Dit betekent dat je minimaal 20 procent van je studietijd besteedt aan praktijk in de vorm van stages. De rest van de tijd ga je naar school.

 

Kans op stage

Benieuwd naar de kans op een stage of leerbaan tijdens deze opleiding? Je ontdekt het per regio op kansopwerk.nl.

Duur en leerwijze

Je kunt de MBO-opleiding Coördinator Buurt, Onderwijs en Sport (niveau 4) volgen via de beroepsopleidende leerweg (BOL, naar school en stage lopen). De duur van de opleiding is drie tot vier jaar.

 

Vrijstellingen
Met een aantal diploma's is het mogelijk de opleiding verkort (met vrijstelling voor een aantal vakken) te volgen. Ook met een EVC-traject is dit mogelijk.

Toelatingseisen

Diploma's
Je hebt toegang tot de opleiding als je in het bezit bent van één van de volgende diploma's of bewijzen:


- VMBO theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg
- MAVO
- Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO/VWO
- MBO niveau 3

 

Aanvullende toelatingseis
Voor deze opleiding is het belangrijk dat je goed bent in sport.Vrijstellingen
Bij sommige scholen is het mogelijk om vrijstellingen te krijgen met een MBO-diploma op niveau 3. Bijvoorbeeld: Sport- en Bewegingsleider.

 

 

Test
Om toegelaten te worden, moet je een test doen. Daarmee wordt bekeken of je lichamelijk geschikt bent voor de opleiding. Er hoort ook een sportmedische keuring bij de toelatingsprocedure.Al ervaring of certificaat?
Als je al over (vrijwilligers)ervaring beschikt, kun je misschien een verkort traject volgen. Je moet dan je ervaring door middel van een EVC-procedure laten erkennen: dat kan een flinke studieduurverkorting opleveren! Je kunt je voor een EVC-procedure aanmelden bij een ROC.Werken en leren?
Als je de opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg wilt doen, moet je zelf op zoek naar een erkend leerbedrijf. Je solliciteert dan naar een functie als leerling Coördinator Buurt, Onderwijs en Sport. Je kunt bij een ROC informeren waar je dit het beste kunt doen. Veel ROC's bemiddelen bovendien tussen jou en een leerbedrijf.
 

Dezelfde toelatingseisen (diploma en vakkenpakket) gelden voor de BOL-variant.Aanvullende eisen
ROC’s stellen soms aanvullende eisen en bieden eventueel schakelcursussen aan. Deze zijn handig als je niet aan de toelatingseisen voldoet. Bij veel ROC's is het overigens gebruikelijk dat je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek voordat je aan de opleiding begint.


Zie ook:
Gaan leren: EVC: erkenning voor ervaring

Specificaties:

NIVEAU

Mbo

, Mbo Niveau 4

OPLEIDINGSVORM

BOL

DUUR

3 jaar

INSCHRIJFDATUM

1 mei 2023

Laatst bijgewerkt:

2024 M07 2