Coördinator Sport, Bewegen en Gezondheid - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Coördinator Sport, Bewegen en Gezondheid

Wil jij leren hoe je plannen maakt en uitvoert om mensen te ondersteunen bij gezonder leven? Dan is de mbo-opleiding Coördinator Sport, Bewegen en Gezondheid op niveau 4 iets voor jou. Je leert hoe je plannen maakt en uitvoert om mensen te ondersteunen bij gezonder leven. Daarnaast verdiep je je in sport en bewegen, voeding en het voorkomen van blessures.

Delen
sport
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

Tijdens de MBO-opleiding Coördinator Sport, Bewegen en Gezondheid leer je hoe je anderen helpt bij het verkrijgen van een gezonde(re) leefstijl. Wil jij leren hoe je plannen maakt en uitvoert om mensen te ondersteunen bij gezonder leven? Dan is de MBO-opleiding Coördinator Sport, Bewegen en Gezondheid op niveau 4 iets voor jou. Je leert hoe je plannen maakt en uitvoert om mensen te ondersteunen bij gezonder leven. Daarnaast verdiep je je in sport en bewegen, voeding en het voorkomen van blessures.

Inhoud opleiding

Hoe kun je mensen met sport en beweging ondersteunen bij een gezondere leefstijl? Dat leer je in de opleiding Coördinator Sport, Bewegen en Gezondheid. Het doel van de ondersteuning is (erger worden van) aandoeningen te voorkomen.

 

Je krijgt les over ziektes die verband houden met een ongezonde leefstijl. Hoe verlopen ze, wat zijn de gevolgen en hoe zijn ze te voorkomen? Ook verdiep je je in voeding in relatie tot sport en bewegen.

 

Je ontdekt hoe je projecten voor een gezonde leefstijl opstelt en uitvoert. Je leert te beoordelen wat deelnemers aankunnen en hoe je doelen voor ze vaststelt. Ook kom je te weten hoe je deelnemers motiveert en begeleidt.

 

Verder is er aandacht voor het organiseren van wedstrijden, evenementen en toernooien. Alle aspecten komen daarbij aan bod: het opstellen van een plan, de voorbereiding, uitvoering en evaluatie.

 

Je verdiept je ook in het voorkómen van blessures, in Eerste hulp bij sportongevallen (EHBSO) en reanimatie.

 

Ten slotte werk je aan jouw vaardigheden op het gebied van management: je leert hoe je kunt bijdragen aan sportbeleid en hoe je dit kunt overbrengen op medewerkers.


 
Basisdeel
Het basisdeel bestaat uit:

 

  • een algemene basis met vakken als Engels, rekenen en burgerschap
  • een beroepsgerichte basis: je leert hoe je sport- en bewegingsactiviteiten voorbereidt, aanbiedt en uitvoert

 

Deze basis is gelijk voor alle richtingen in het dossier Sport en Bewegen: Sport- en Bewegingsleider (niveau 3), Coördinator Buurt, Onderwijs en Sport (niveau 4), Coördinator Sport, Bewegen en Gezondheid (niveau 4), Coördinator Sport- en Bewegingsagogie (niveau 4), Coördinator Sportinstructie, Training en Coaching (niveau 4).

 

Profieldeel
Het profiel bestaat uit taken die horen bij de richting die je hebt gekozen, in dit geval Coördinator Sport, Bewegen en Gezondheid. Je leert in dit profieldeel onder meer hoe je een programma voor een gezondere leefstijl aanbiedt, en hoe je taken uitvoert die het beleid ondersteunen.

 

Keuzedeel

De opleiding kent ook een keuzedeel. Binnen het keuzedeel kies je zelf vakken waarmee je:

 

  • je kennis verbreedt
  • je kennis verdiept
  • je beter doorstroomt naar het HBO

 

Binnen dit deel kun je dus zelf keuzes maken. Je kiest bijvoorbeeld voor Sportmassage of Specifieke doelgroepen sport en bewegen. Je vergroot hiermee je kansen op de arbeidsmarkt.

 

Verhouding theorie en praktijk

Je volgt deze opleiding via de beroepsopleidende leerweg (BOL). Dit betekent dat je minimaal 20 procent van je studietijd besteedt aan praktijk in de vorm van stages. De rest van de tijd ga je naar school.

 

Kans op stage

Benieuwd naar de kans op een stage of leerbaan tijdens deze opleiding? Je ontdekt het per regio op kansopwerk.nl.

Duur en leerwijze

Je kunt de MBO-opleiding Coördinator Sport, Bewegen en Gezondheid (niveau 4) volgen via de beroepsopleidende leerweg (BOL, naar school en stage lopen). De duur van de opleiding is drie tot vier jaar.

 

Vrijstellingen
Met een aantal diploma's is het mogelijk de opleiding verkort (met vrijstelling voor een aantal vakken) te volgen. Ook met een EVC-traject is dit mogelijk.

Toelatingseisen

Diploma's
Je hebt toegang tot de opleiding als je in het bezit bent van één van de volgende diploma's of bewijzen:


- VMBO theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg
- MAVO
- Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO/VWO
- MBO niveau 3

 

Aanvullende toelatingseis
Voor deze opleiding is het belangrijk dat je goed bent in sport.



Vrijstellingen
Bij sommige scholen is het mogelijk om vrijstellingen te krijgen met een MBO-diploma op niveau 3.

 

 

Test
Om toegelaten te worden, moet je op sommige scholen een test doen. Daarmee wordt bekeken of je lichamelijk geschikt bent voor de opleiding. Er hoort soms ook een sportmedische keuring bij de toelatingsprocedure.



Al ervaring of certificaat?
Als je al over (vrijwilligers)ervaring beschikt, kun je misschien een verkort traject volgen. Je moet dan je ervaringen door middel van een EVC-procedure laten erkennen: dat kan een flinke studieduurverkorting opleveren! Je kunt je voor een EVC-procedure aanmelden bij een ROC.



Aanvullende eisen
ROC’s stellen soms aanvullende eisen en bieden eventueel schakelcursussen aan. Deze zijn handig als je niet aan de toelatingseisen voldoet. Bij veel ROC's is het overigens gebruikelijk dat je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek voordat je aan de opleiding begint.

Specificaties:

NIVEAU

Mbo

, Mbo Niveau 4

OPLEIDINGSVORM

BOL

INSCHRIJFDATUM

1 mei 2023

Laatst bijgewerkt:

2024 M07 2