Intensive Care Kinderverpleegkundige - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Intensive Care Kinderverpleegkundige

Tijdens de specialistische vervolgopleiding Intensive Care Kinderverpleegkundige krijg je les in het verlenen van verpleegkundige zorg aan kinderen die zich in een acute levensbedreigende situatie bevinden. Wil je deze opleiding Intensive Care Kinderverpleegkundige volgen dan is het belangrijk dat je al in het bezit ben van een diploma A-, mbo- of hbo-Verpleegkunde. 

Delen
zorg
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud Opleiding
Duur en Leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

Tijdens de specialistische vervolgopleiding Intensive Care Kinderverpleegkundige krijg je les in het verlenen van verpleegkundige zorg aan kinderen die zich in een acute levensbedreigende situatie bevinden.

 

Wil je deze opleiding Intensive Care Kinderverpleegkundige volgen dan is het belangrijk dat je al in het bezit ben van een diploma A-, mbo- of hbo-Verpleegkunde. 

Inhoud Opleiding

De specialistische vervolgopleiding Intensive Care Kinderverpleegkundige bestaat uit theorie-, vaardigheids-, en praktijkmodules. Hier leer je hoe je kinderen van 0 tot 18 jaar zelfstandig kunt verplegen. Deze kinderen bevinden zich in een acute, levensbedreigende situatie of dreigen hierin te komen. Ook de begeleiding van het kind en de ouders komen aan de orde.

 

Onderwerpen
De opleiding is verdeeld in verschillende modules:


- Basiszorg op de Intensive Care afdeling
- De stabiele Intensive Care-kinderpatiënt
- De instabiele Intensive Care-kinderpatiënt
- Specifieke verpleegkundige zorg op de afdeling Intensive Care Kinderen, o.a. met betrekking tot respiratie, circulatie, het zenuwstelsel, voeding, vocht en uitscheiding, houding, beweging en rust.

 

Verhouding theorie/praktijk
Je theoretische kennis pas je tijdens je werk en je praktijkperiode toe. Er zijn lesdagen gereserveerd voor het theorie- en vaardigheidsonderwijs.


Tijdens je opleiding werk je minimaal 24 uur per week op een IC Kinderen in een kinderziekenhuis of een academisch medisch centrum.


Werk je tijdens de opleiding op een Intensive Care Kinderen of PICU, een Pediatrische Intensive Care Unit, dan levert de integratie van theorie en praktijk gedurende twaalf maanden wel de kwalificatie intensive care kinderverpleegkundige op.

 

Afronding
Na afronding van de opleiding word je opgenomen in het CZO-register. Je moet dan wel je diploma behaald hebben in een door het CZO erkend ziekenhuis.

Duur en Leerwijze

De specialistische vervolgopleiding Intensive Care Kinderverpleegkundige duurt twaalf maanden bij een dienstverband van 32 tot 36 uur per week. Werk je minder uur per week, dan zal de opleiding langer duren. Het aantal theorie-, vaardigheids-, en praktijkperiodes verschilt per opleidingsinstituut. Het aantal praktijkuren bedraagt ongeveer 1.200.


Tijdens de opleiding werk je in een ziekenhuis op een Intensive Care Kinderen of op een PICU, een Pediatrische Intensive Care Unit.Vrijstellingen
In bepaalde gevallen is het mogelijk de opleiding verkort (met vrijstelling voor een aantal vakken) te volgen. Zie toelatingseisen.

Toelatingseisen

Diploma’s
Om toegelaten te worden tot de specialistische vervolgopleiding Intensive Care Kinderverpleegkundige heb je het diploma Verpleegkunde A of een ander verpleegkundig diploma, zoals:

 

Bij sommige opleidingsplaatsen moet je ook het diploma Kinderverpleegkundige hebben behaald voordat je aan deze opleiding kunt beginnen. In elk geval moet je beschikken over aantoonbare kennis en vaardigheden op het gebied van kinderverpleegkunde.

 

EVC-procedure
Wanneer je de nodige relevante (vrijwilligers)ervaring hebt kun je ook een verkort traject volgen. Je kunt je ervaring laten erkennen via een EVC-procedure. EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Zie ook: Gaan Leren: EVC: erkenning voor ervaring

 

Solliciteren
Bij de start van de opleiding moet je werkzaam zijn in een kinderziekenhuis of op een IC Kinderen van een universitair medisch centrum. Het uitgangspunt is dat je tijdens de opleiding een arbeidsovereenkomst voor minimaal 24 uur per week hebt.

Specificaties:

NIVEAU

Post Mbo

, Post Hbo

, Na verpleegkunde

OPLEIDINGSVORM

Werkend leren

VOOROPLEIDING

Kinderverpleegkundige

Verpleegkunde HBO

MBO Verpleegkundige

INSCHRIJFDATUM

15 januari 2023

Laatst bijgewerkt:

2024 M07 2