Medische Hulpverlening - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Medische Hulpverlening

De hbo-opleiding Medische Hulpverlening leidt je op tot bachelor medisch hulpverlener (BMH). Je leert klinisch redeneren, goed communiceren (met zowel patiënten als collega’s) en adequaat handelen. Afhankelijk van je specialisatie kun je aan de slag bij een ambulancedienst en/of op de spoedeisende hulp. In combinatie met een CZO diploma anesthesiemedewerker kun je deelnemen aan een operatieteam of op een diagnostische afdeling van het ziekenhuis.   

Delen
zorg
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

De hbo-opleiding Medische Hulpverlening leidt je op tot medisch hulpverlener (BMH). Je leert klinisch redeneren, goed communiceren (met zowel patiënten als collega’s) en adequaat handelen. Afhankelijk van je specialisatie kun je aan de slag bij een ambulancedienst en/of op de spoedeisende hulp. In combinatie met een CZO diploma anesthesiemedewerker kun je deelnemen aan een operatieteam of op een diagnostische afdeling van het ziekenhuis. Sinds de invoering van de BIG-wet voor BMH krijgen de differentiaties ambulancezorg, spoedeisende hulp en cardiodiagnostiek/interventiecardiologie een zelfstandige bevoegdheid voor het verrichten van bepaalde handelingen. Dit betekent dat zij handelingen zonder toezicht en tussenkomst van een arts mogen verrichten.

Inhoud opleiding

Wat leer je?
Tijdens de opleiding Medische Hulpverlening word je gevormd tot hulpverlener voor mensen die acuut medische hulp nodig hebben. Je kunt bijvoorbeeld gaan werken bij een ambulancedienst, op de spoedeisende hulp of op een afdeling voor hartfunctieonderzoek.
Theorie
Tijdens de opleiding leer je medisch denken en handelen. De opleiding besteedt veel aandacht aan het menselijk lichaam, gezondheid en ziektes. Je leert hoe je verpleegkundige handelingen verricht, lichamelijke functies in de gaten houdt en ziektebeelden herkent. Ook kom je te weten hoe je in elke situatie de juiste diagnose stelt en deze omzet naar een passende behandeling.

Praktijk
Praktijkervaring is in de medische hulpverlening van groot belang. Deze doe je op door praktijksituaties te oefenen met klasgenoten en door stages te lopen. In het eerste jaar loop je een zorgstage. In het tweede en derde jaar oriënteer je je meer op toekomstige werkplekken met verschillende korte stages. In de laatste fase van je studie loop je langer stage op een plek die past bij je afstudeerrichting.


Afstudeerrichtingen
Aan het eind van het tweede jaar kies je één van de volgende afstudeerrichtingen:

  • Acute zorg (ambulancezorg of spoedeisende hulp)
  • Cardiodiagnostiek


Onderzoek naar verbetering
De afstudeerperiode bestaat uit een stage en een afstudeeropdracht. Gedurende een halfjaar doe je (samen met een medestudent) een onderzoeksproject naar een relevant beroepsprobleem. Een externe professional is de opdrachtgever van je onderzoek, bijvoorbeeld een Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Je sluit je opleiding Medische Hulpverlening af met de presentatie van je project aan je opdrachtgever en aan je begeleiders van de opleiding.

 

Duur en leerwijze

De hbo-opleiding Medische Hulpverlening kan in voltijd, deeltijd en duaal. De opleiding duurt 2 of 4 jaar. Je kunt deze opleiding volgen aan de Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

De opleiding is erg praktijkgericht. Alles wat je leert, voer je uit in oefensituaties op school of tijdens stages.

Lees meer over

Toelatingseisen

Diploma’s
Om tot de opleiding Medische Hulpverlening te worden toegelaten, heb je één van de volgende diploma's nodig:
- MBO niveau 4
- HAVO
- VWO


Instroomprofiel of leerweg
Voor de opleiding Medische Hulpverlening heb je geen specifiek instroomprofiel nodig. Je kunt dus met elk willekeurig HAVO- of VWO-profiel beginnen aan deze opleiding. Heb je een MBO-opleiding op niveau 4? Ook dan kun je beginnen aan de opleiding Medische Hulpverlening. Aanbevolen wordt een 4-jarige opleiding, bij voorkeur in Zorg of Welzijn.


Selectieprocedure
Deze opleiding is een fixusopleiding, dit betekent dat er een selectieprocedure is. Uitgebreide informatie hierover vind je op de pagina Waar aanmelden en op de sites van de onderwijsinstellingen zelf.


Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.

 

Specificaties:

NIVEAU

Hbo Bachelor

OPLEIDINGSVORM

Deeltijd

, Duaal

, Voltijd

INSCHRIJFDATUM

15 januari 2023 (verschilt per opleidingsinstituut)

Laatst bijgewerkt:

2024 M07 2