Mens en Techniek I Bewegingstechnologie - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Mens en Techniek I Bewegingstechnologie

Mens en Techniek | differentiatie Bewegingstechnologie is een voltijd HBO-opleiding waarin je onder andere leert hoe je apparaten en hulpmiddelen kunt ontwikkelen voor mensen die problemen hebben met de dagelijkse bewegingen.

Delen
zorg
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

Mens en Techniek - differentiatie Bewegingstechnologie is een voltijd HBO-opleiding waarin je onder andere leert hoe je apparaten en hulpmiddelen kunt ontwikkelen voor mensen die problemen hebben met de dagelijkse bewegingen.

Inhoud opleiding

Bewegingstechnologie is een vierjarige differentiatie (afstudeerrichting) van de bacheloropleiding Mens en Techniek.

 

Wat leer je?

Het eerste jaar (propedeusejaar) bestaat uit basiskennis in de medische, technische en ondersteunende vakken. De verdeling tussen theorie en praktijk is dan ongeveer fifty-fifty. In de hoofdfase vindt een verdere uitbreiding en verdieping van je kennis en vaardigheden plaats en een steeds hogere mate van integratie bij de uitvoering van projecten.

 

In deze eerste drie jaar komen bijvoorbeeld modulair de basisfuncties van het menselijk bewegen aan de orde: hanteren, voortbewegen, communiceren, houdingen en vitale functies.

 

De praktijkcomponent van de studie bestaat uit twee stages. De eerste stage valt aan het begin van het derde jaar en duurt elf weken. De tweede stage valt in het vierde en laatste jaar en duurt zestien weken. Na je tweede stage begin je aan je afstudeerproject.

 

Als je deze studie hebt afgerond, ben je in het bezit van de titel Bachelor of Engineering. 

 

 

Bacheloropleiding Mens en Techniek

 

Bewegingstechnologie is een vierjarige differentiatie (afstudeerrichting) van de bacheloropleiding Mens en Techniek. De opleiding Mens en Techniek wordt op verschillende hogescholen aangeboden. Allemaal gericht op het snijvlak van techniek en gezondheidszorg, maar elk met een eigen accent. Variërend van meer technisch tot meer gezondheidszorg gericht.

 

Andere differentiaties van Mens en Techniek zijn:

Duur en leerwijze

Mens en Techniek - Bewegingstechnologie is een voltijd HBO-opleiding die vier jaar duurt.

Toelatingseisen

Diploma's

Om tot de opleiding Mens en Techniek - Bewegingstechnologie te worden toegelaten, heb je één van de volgende diploma’s nodig:

  • HAVO
  • VWO
  • MBO niveau 4

 

Welk instroomprofiel?

  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek
  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij: op HAVO-niveau met wiskunde A of B

Heb je het profiel Cultuur en Maatschappij gekozen, maar zonder wiskunde? Dan is een opfriscursus verplicht.

 

Instroomadvies

De best aansluitende HAVO- of VWO-profielen zijn N&T en N&G. Het is wenselijk om in het vrije deel of als profielkeuzevak Natuurkunde te hebben.

De best aansluitende MBO-opleidingen zijn Fijnmechanische Techniek, Werktuigbouw en Sport en Bewegen.

 

Niet de juiste opleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.

Specificaties:

NIVEAU

Hbo Bachelor

OPLEIDINGSVORM

Voltijd

INSCHRIJFDATUM

1 mei 2023

Laatst bijgewerkt:

2022 M07 25