Oefentherapie Cesar - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Oefentherapie Cesar

Je leert tijdens opleiding Oefentherapie Cesar alles over hoe spieren en gewrichten werken. Lees hier meer over de opleiding Oefentherapie Cesar!

Delen
zorg
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

Je leert tijdens de HBO-opleiding Oefentherapie Cesar alles over hoe spieren en gewrichten werken. Zo kun je mensen helpen die (pijn)klachten hebben door hun manier van bewegen. Samen kijk je welke beweeggewoontes de klachten veroorzaken. Je helpt ze om een nieuw beweeggedrag aan te leren. Na afronding van de opleiding Oefentherapie Cesar ben je dan ook een expert in gezond bewegen.

 

Ben jij sociaal, nieuwsgierig, creatief en ondernemend? Vind je het een mooie uitdaging om mensen te helpen om van hun klachten af te komen door hun beweeggewoontes te veranderen? Dan is de HBO-bacheloropleiding Oefentherapie Cesar iets voor jou.

Inhoud opleiding

Oefentherapie Cesar is een kleinschalige HBO-opleiding die je alleen bij Hogeschool Utrecht vindt. De studie is heel praktijkgericht. Je krijgt vanaf het begin veel praktijklessen en loopt al in het eerste jaar stage. Tijdens hoorcolleges leer je de theorie die je meteen kunt toepassen in de praktijklessen. Daarbij leer je observeren en analyseren van bewegen en oefen je vaardigheden op je medestudenten of simulatiepatiënten.

 

Propedeuse
In het propedeusejaar maak je kennis met de gezondheidszorg in het algemeen. Een belangrijk kenmerk van de opleiding is, dat niet één deel van het lichaam centraal staat, of één apart vak zoals anatomie, maar je leert juist om naar de mens als geheel te kijken. Het eerste halfjaar leer je veel over fysiologie en anatomie en kinesiologie. Deze basiskennis is essentieel voor het vervolg van de studie.

 

Tweede en derde jaar
In het tweede jaar verdiep en verbreed je je kennis van bewegen en oefentherapeutisch handelen. De meeste vakken uit het eerste jaar krijgen in het tweede jaar een vervolg. Je werkt samen met andere studenten aan groepsopdrachten. In de praktijklessen onderzoek en behandel je je medestudenten of simulatiepatiënten. Ook leer je voorlichting te geven over je beroep.


In het derde jaar vergroot je je kennis en vaardigheden als oefentherapeut. Je leert onder meer hoe je een zorgtraject ontwerpt en hoe je een businessmodel maakt. In groepsverband voer je een praktijkgericht onderzoek uit.

 

Stages en afstuderen
Je gaat meer in de praktijk leren door middel van het lopen van stages. In het derde en vierde jaar loop je twee stages, die elk vijftien weken duren. Ook heb je een halfjaar vrije ruimte, de profilering, die je zelf invult met een keuzeprogramma. Je werkt steeds meer toe naar het afstuderen. Om je HBO-diploma te halen, moet je een afstudeeropdracht doen. Daarin combineer je inzicht in de theorie met je praktijkervaring. Je kiest het onderwerp dat het best bij jou past.

Duur en leerwijze

Oefentherapie Cesar is een voltijd HBO-opleiding. De duur van de opleiding is vier jaar.

 

Tijdens deze opleiding krijg je onderwijs in hoorcolleges, praktijklessen en werkcolleges. Je werkt ook regelmatig in groepjes. Je leert niet alleen in de klas, maar ook in de praktijk (stage). En dat doe je individueel, digitaal én in leerteams. Deze mix heet blended learning. De digitale leeromgeving speelt hierbij een belangrijke rol.

 

Wil je meer weten over dit blended learning? Informeer bij de onderwijsinstelling. Zie Waar aanmelden.

 

Lees meer over

Toelatingseisen

Om tot de opleiding Oefentherapie Cesar te worden toegelaten, heb je één van de volgende diploma’s nodig:


- HAVO
- VWO
- MBO niveau 4

 

Instroomprofiel
Elk profiel van HAVO en VWO geeft toegang.

 

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.

Specificaties:

NIVEAU

Hbo Bachelor

OPLEIDINGSVORM

Voltijd

INSCHRIJFDATUM

Uiterlijk 1 mei

Laatst bijgewerkt:

2023 M10 16