Optometrie - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Optometrie

De HBO-opleiding Optometrie leert je hoe je een uitgebreid oogonderzoek verricht bij mensen met oogproblemen. Lees hier meer over de opleiding Optometrie!

Delen
zorg
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

De HBO-opleiding Optometrie leert je hoe je een uitgebreid oogonderzoek verricht bij mensen met oogproblemen. Je verdiept je tijdens de opleiding ook in allerlei oogziektes. Daarnaast leer je diagnoses te stellen, advies te geven en een behandelplan op te stellen.

 

Een optometrist kan zowel werken in een optiekzaak (eerstelijns oogzorgverlener) als in een ziekenhuis (tweedelijns). Eerstelijns betekent dat de patiënt die problemen heeft met het zien rechtstreeks naar een optometrist kan. Ook zitten er optometristen in anderhalvelijnszorg (hierbij zijn de kosten lager, maar kwaliteit gelijke zorg als tweedelijns) en derdelijnszorg (doorverwijzing en zeer gespecialiseerd).

Inhoud opleiding

Tijdens de opleiding Optometrie verdiep je je in de constatering en behandeling van een oogafwijking. Bijvoorbeeld bij een patiënt die niet meer scherp ziet. Je leert hoe je een oogmeting doet en hoe je onderzoekt op afwijkingen. Je leert hoe je behandelingen of aanpassingen aandraagt. Later in je beroep werk je daarin nauw samen met opticiens en oogartsen.
 

Voorlichting en advies zijn straks dagelijkse onderdelen van je werk. Tijdens de opleiding leer je bijvoorbeeld hoe je een cliënt kunt motiveren om een arts te raadplegen. Of hoe je iemand moet begeleiden die een bril, lenzen of een ander hulpmiddel nodig heeft.In het eerste jaar
In het eerste jaar krijg je een goed beeld van de opleiding en het
beroep optometrist. Een paar voorbeelden van vakken:


- Algemene en Oogheelkundige Anatomie en Fysiologie. Om algemene pathologie (ziekteleer) en oogheelkundige pathologie te kunnen begrijpen, is kennis hierover van belang.


- Refractie. Je leert een correctie van het oog objectief en subjectief vast te stellen én een brilvoorschrift op te stellen.


- Gespreksvoering. Je leert de basisvaardigheden in de communicatie met de cliënt. Door middel van rollenspelen ga je verschillende soorten gesprekken oefenen, zoals een kennismakingsgesprek, een adviesgesprek of een slechtnieuwsgesprek.


De opleiding is competentiegericht opgebouwd. In het eerste jaar begin je bij de basiscompetenties van het optometrische beroep. In de latere jaren werk je deze competenties steeds verder uit en leer je specifieke beroepscompetenties.In het tweede en derde jaar
De nadruk ligt op het zelfstandig leren werken en het stellen van diagnoses. In het tweede en het begin van het derde jaar staan de volgende onderwerpen centraal:


- vormafwijkingen van het oog
- het oog dat niet gezond functioneert
- training in onderzoek van het visuele systeem
- kennis van farmacologie (hoe reageert het lichaam op bepaalde geneesmiddelen?)
- oriëntatie op het onderdeel ‘waarneming met het oog’ (visuele perceptie)
- het aanmeten en aanpassen van contactlenzen
- het aanmeten en aanpassen van hulpmiddelen voor slechtzienden.

Elk onderwerp (thema) wordt weer vanuit verschillende kanten belicht. Je combineert theorie en praktijk, zodat de kennis en vaardigheden meteen op hun plaats vallen.


Praktijk
De opleiding heeft een eigen Kliniek Oogzorg, waarin alle facetten van de opleiding aan bod komen. Vanaf het derde jaar ga je tijdens een interne stage zelfstandig met cliënten werken in de Kliniek. Er is altijd een docent aanwezig om feedback te geven en je vragen te beantwoorden. Je externe stage doe je aan het eind van het derde jaar en/of het vierde jaar. Je stage bestaat uit twee verplichte delen bij twee verschillende instellingen:


- optometrische stage (onder andere contactlensaanpassing)
- oogheelkundige stage

Tijdens je stage werk je steeds zelfstandiger met cliënten.Afstuderen
Om je HBO-diploma te behalen, moet je in tweetallen een onderzoek uitvoeren en hierover een artikel schrijven gebaseerd op wetenschappelijke literatuur. Dit onderzoek gaat over een optometrisch onderwerp. Als afronding van je opleiding houd je een presentatie over het onderwerp van je artikel.

Duur en leerwijze

De HBO-opleiding Optometrie duurt vier jaar. De opleiding wordt alleen gegeven in voltijd aan de Hogeschool Utrecht.

 

Lees meer over

 

Toelatingseisen

Om tot de voltijdopleiding Optometrie te worden toegelaten, heb je één van de volgende diploma's nodig:


- MBO niveau 4
- HAVO (met wiskunde)
- VWO
- een buitenlands diploma van vastgesteld vergelijkbaar niveauVakkenpakket en instroomprofiel
Je kunt met elk HAVO/VWO-profiel worden toegelaten tot de voltijdopleiding. Heb je een HAVO-diploma met het profiel Cultuur & Maatschappij, dan is Wiskunde A of B verplicht bij de voltijdopleiding.Aanvullende eisen
Kennis van exacte vakken vergroot de kans dat je succesvol de opleiding afrondt. Hogeschool Utrecht biedt gratis zelfstudiemateriaal aan om je kennis van wiskunde, scheikunde, natuurkunde en/of biologie bij te spijkeren.

 

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.

Specificaties:

NIVEAU

Hbo Bachelor

OPLEIDINGSVORM

Voltijd

INSCHRIJFDATUM

15 januari 2023

Laatst bijgewerkt:

2022 M07 25