Pedagogiek - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Pedagogiek

De opleiding Pedagogiek op hbo-niveau duurt 4 jaar, en vormt je tot professioneel opvoedkundige die ondersteuning biedt bij opvoedingsvragen. Je leert hoe je jongeren, kinderen en hun opvoeders begeleidt in normale en complexe opvoedsituaties. Na de opleiding kun je werken in veel verschillende functies.

Delen
jgz
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en Leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

De opleiding Pedagogiek op hbo-niveau duurt 4 jaar, en vormt je tot professioneel opvoedkundige die ondersteuning biedt bij opvoedingsvragen. Je leert hoe je jongeren, kinderen en hun opvoeders begeleidt in normale en complexe opvoedsituaties. Na de opleiding kun je werken in veel verschillende functies.

 

Pedagogiek studeren?

De opleiding Pedagogiek geeft jou alle bagage die je nodig hebt om ouders, leraren en instellingen te ondersteunen bij de opvoeding van kinderen en jongeren. Het kan gaan om normale, maar ook om complexe opvoedsituaties.

 

De theorie en praktijk zijn in de opleiding Pedagogiek nauw met elkaar verbonden. Je krijgt vakken als: pedagogiek, gezinsbegeleiding, gesprekstechniek en ontwikkelingspsychologie.

 

De opgedane kennis pas je toe in stages. Bij de meeste hogescholen beginnen die vanaf het tweede jaar. Zo doe je praktijkervaring op die jou kan helpen bij het kiezen van een afstudeerrichting. Je hebt onder meer keuze uit: jeugdzorg, achterstandsbeleid allochtonen en ontwikkelen van videohometrainingen.

 

Werken na je studie
Met de bachelor Pedagogiek op zak kun jij aan de slag in verschillende functies, bijvoorbeeld in de jeugdzorg, pleegzorg en gehandicaptenzorg. Bekijk deze en de vele andere mogelijkheden!

 

Verder studeren
Met het diploma van de hbo-opleiding Pedagogiek ben je in het bezit van de titel bachelor. Wil je verder studeren? Dat kan aan zowel een hogeschool of universiteit.

 

Inhoud opleiding

Wat leer je?
Ouders, leraren en instellingen kunnen behoefte hebben aan ondersteuning bij de opvoeding van kinderen en jongeren in normale en complexe opvoedsituaties. De opleiding Pedagogiek vormt je tot professioneel opvoedkundige die deze ondersteuning bij opvoedingsvragen biedt.
 

Theorie
In de opleiding wordt theorie veelal meteen gekoppeld aan praktijksituaties. Je leert complexe problemen te analyseren en behandelplannen op te stellen. 

 

Je bagage krijg je door onder meer de volgende vakken:
 

 • pedagogiek
 • dramatische vorming
 • ontwikkelingspsychologie
 • gezinsbegeleiding
 • gesprektechniek
 • voorlichting en educatie

   

Praktijk
Bij de meeste onderwijsinstellingen loop je vanaf het tweede jaar stage. Soms zijn er in het eerste jaar al snuffelstages. Je maakt kennis met de diverse concrete werksituaties van pedagogen en ontdekt hoe je zelf in die situaties handelt. De praktijkervaring die je opdoet, is ook nuttig bij het kiezen van een afstudeer(keuze)richting.


Keuzemogelijkheden
De opleiding biedt diverse mogelijkheden tot differentiatie. Voorbeelden zijn:

 

 • ontwikkelen van videohometrainingen
 • educatief beleid
 • achterstandsbeleid allochtonen
 • kinderopvangpedagogiek
 • jeugdzorg
 • pedagogische hulpverlening en jeugdbeleid
 • kind met handicap
 • kinderpsychiatrie
 • onderwijszorg

Duur en Leerwijze

De hbo-opleiding Pedagogiek duurt 4 jaar en is te volgen in voltijd en deeltijd.


Vrijstellingen
Met een aantal diploma's is het mogelijk de opleiding verkort (met vrijstelling voor een aantal vakken) te volgen. 

Lees meer over

 

Toelatingseisen

Diploma's
Om tot de opleiding Pedagogiek toegelaten te worden, heb je één van de volgende diploma's nodig:

 

 • Vwo
 • Havo
 • Mbo (niveau 4)


Welk instroomprofiel?
Met de volgende instroomprofielen word je toegelaten:

 • Natuur en Techniek
 • Natuur en Gezondheid
 • Cultuur en Maatschappij
 • Economie en Maatschappij


Vrijstellingen
Hoewel elk Mbo-diploma op niveau 4 recht geeft op toelating, sluiten bepaalde vooropleidingen beter aan op Pedagogiek dan andere. In sommige gevallen kom je ook in aanmerking voor vrijstellingen, bijvoorbeeld met de opleiding Social Work of:

 

Ook met een verwante (propedeuse van een) hbo- of universitaire opleiding kun je vrijstellingen krijgen. Dat kan maar liefst 2 jaar studieduurverkorting opleveren. Denk aan bijvoorbeeld Pabo of:
 

Informeer bij de hogeschool voor de precieze vooropleidingseisen om vrijstellingen te krijgen.

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.

Specificaties:

NIVEAU

Hbo Bachelor

OPLEIDINGSVORM

Deeltijd

, Voltijd

VOOROPLEIDING

persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg (niv. 4)#

INSCHRIJFDATUM

1 mei 2023

Laatst bijgewerkt:

2024 M07 3