Pedagogische Wetenschappen - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Pedagogische Wetenschappen

Als student Pedagogische Wetenschappen ga je op de universiteit aan de slag met onderwerpen zoals adolescentie, diagnostiek, onderwijskunde en jeugdbeleid. Deze studie kun je bij een aantal universiteiten ook in deeltijd volgen. 

Delen
welzijn
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

Als student Pedagogische Wetenschappen ga je op de universiteit aan de slag met onderwerpen zoals adolescentie, diagnostiek, onderwijskunde en jeugdbeleid. Deze studie kun je bij een aantal universiteiten ook in deeltijd volgen. 

 

Wanneer je Pedagogische Wetenschappen studeert, dan is het niet zo dat je alleen met kinderen gaat werken. Het vakgebied is veel breder dan dat.


Je houdt je bijvoorbeeld bezig met vragen zoals:


- Hoe verbeter je de inzet van jeugdhulp voor jongeren?
- Hoe zorg je dat het jongerenwerk radicalisering bij sommige jongeren voorkomt?
- Hoe ondersteun je ouders wanneer de opvoeding te lastig wordt?
- Hoe richten we het onderwijs in op een manier die kinderen tot hun recht laat komen?


In de eerste 25 levensjaren ontwikkelen mensen zich met een enorme snelheid. De sprongen die er gemaakt worden op fysiek, rationeel, emotioneel en sociaal vlak zijn enorm. Als pedagoog draag je eraan bij om die ontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen.

 

Pedagogische wetenschappen studeren

De opleiding Pedagogische Wetenschappen duurt 3 jaar. Na de bachelor volgen de meeste studenten nog een masteropleiding bijvoorbeeld in de studierichting Orthopedagogiek.

 

Pedagogische Wetenschappen is een brede studie, waarbij je van alles leert over kinderen en de omgeving van het kind. Het is een universitaire opleiding en je ontwikkelt je tijdens de opleiding dan ook als wetenschapper. Je leert om kritisch na te denken en onderzoeken uit te voeren.
 

Handig om te weten: wanneer je je diploma Pedagogische Wetenschappen behaalt, krijg je automatisch je onderwijsbevoegdheid voor het vak pedagogiek/didactiek voor het beroepsonderwijs (MBO en/of HBO). En wanneer je de Universitaire Pabo doet, dan kun je direct aan de slag in het basisonderwijs.

Inhoud opleiding

De bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen duurt drie jaar. Daarna volg je nog een masteropleiding.Wat leer je?
Het eerste jaar heeft een algemeen karakter. Je volgt vakken als inleidingen pedagogiek, methodologie, filosofie en psychologie. Je bestudeert theorieën en onderzoeken over opvoeding en ontwikkeling, jeugdzorg, gehandicaptenzorg en (speciaal) onderwijs. Je volgt ook het vak statistiek dat je voorbereidt op het doen van wetenschappelijk onderzoek.


In de twee volgende bachelorjaren leer je hoe je problemen in de ontwikkeling en opvoeding van kinderen kunt analyseren en hoe je een diagnose kunt stellen. Ook maak je kennis met behandelmethoden.
 

Na je bachelor ga je je specialiseren in een bepaalde richting, bijvoorbeeld Orthopedagogiek. Orthopedagogiek richt zich op de kennis van de normale kinderlijke ontwikkeling en van de stoornissen die daarin kunnen optreden.
 

Je sluit je bachelor af met een scriptie.Masteropleiding
Na de bachelor volgen de meeste studenten nog een masteropleiding. Je kunt daarin uit verschillende studierichtingen kiezen. Zie:

 

Duur en leerwijze

De voltijd bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen duurt drie jaar. Je volgt een aantal uren colleges en werkgroepen per week, maar een groot deel bestaat uit zelfstudie en het werken aan opdrachten. Daarna kun je een master volgen. 

 

Lees meer over

 

Toelatingseisen

Diploma's
Om tot de opleiding Pedagogische wetenschappen te worden toegelaten, heb je het VWO-diploma nodig.

 

Vakkenpakket
Wiskunde A wordt sterk aanbevolen. Als je geen wiskunde in je vakkenpakket hebt, is het slim om je wiskundekennis bij te spijkeren voor de start van de opleiding.

 

Welk instroomprofiel?
- Natuur en Techniek
- Natuur en Gezondheid
- Cultuur en Maatschappij
- Economie en Maatschappij

 

HBO-achtergrond
Het is mogelijk dat je wordt toegelaten met een HBO-propedeuse/-einddiploma. Hiervoor gelden wel aanvullende eisen. Neem hiervoor contact op met de universiteit van je keuze, zie Waar aanmelden.

 

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.

Specificaties:

NIVEAU

Universiteit Bachelor

OPLEIDINGSVORM

Voltijd

INSCHRIJFDATUM

1 april 2023 (verschilt per opleidingsinstituut)

Laatst bijgewerkt:

2022 M07 25