Podotherapie - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Podotherapie

Tijdens de HBO-opleiding Podotherapie leer je alles over de advisering bij en de behandeling van voetklachten. Leren in de praktijk speelt een belangrijke rol. Daarom kom je als student in de polikliniek van de opleiding al gauw met patiënten in aanraking.

Delen
zorg
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

Tijdens de HBO-opleiding Podotherapie leer je alles over de advisering bij en de behandeling van voetklachten. Leren in de praktijk speelt een belangrijke rol. Daarom kom je als student in de polikliniek van de opleiding al gauw met patiënten in aanraking.

 

Op de arbeidsmarkt is een groot tekort aan podotherapeuten.

Inhoud opleiding

Tijdens de opleiding Podotherapie leer je hoe je mensen met voetklachten moet behandelen. Dit kunnen ook klachten zijn die voortkomen uit het afwijkend functioneren van de voet(en), een afwijkende voetstand of een afwijkend looppatroon. Daarnaast leer je hoe je adviezen en behandelingen geeft over afwijkende teenstanden of (ernstige) huid- en nagelaandoeningen.

 

Studieprogramma
Het studieprogramma bestaat uit thema's waarin alle beroepsaspecten geïntegreerd aan de orde komen. Je moet dan denken aan vakken als:


- anatomie
- fysiologie
- pathologie
- biomechanica


Maar ook aan aspecten als psychologie, gespreksvaardigheid, ondernemen, onderzoek en behandeling.

 

Aan bod komt ook de behandeling van diabetische patiënten, chronisch zieken, kinderen en sporters met blessures. 

 

Theoretische kennis wordt direct toegepast in het praktisch handelen. Dat gebeurt via casuïstieken (gevalsbeschrijvingen).

 

Praktijk
Praktijkvorming is een belangrijk onderdeel in de studie Podotherapie. Tijdens de medische practica leer je veel over de bouw van het lichaam.

 

In het eerste jaar heb je een oriënterende stage bij een zelfstandig gevestigde podotherapeut of een podotherapeut elders in de gezondheidszorg. Ook in het tweede, derde en vierde jaar staan er stageperiodes op het programma.

 

Daarnaast beschikt de opleiding over een polikliniek. Al in het eerste jaar werk je met proefpersonen en patiënten. In het begin mag je alleen verzorgende werkzaamheden uitvoeren. Later in het jaar voer je onder begeleiding van docenten kleine behandelingen uit.

Duur en leerwijze

De opleiding Podotherapie op HBO-niveau is een voltijdopleiding die vier jaar duurt.

 

Lees meer over

 

 

Toelatingseisen

Om tot de opleiding Podotherapie te worden toegelaten, heb je één van de volgende diploma's nodig:


- HAVO
- VWO
- MBO niveau 4

 

Welk vakkenpakket?
Voor de opleiding Podotherapie gelden geen specifieke vakkenpakketeisen. Wel wordt het vak biologie sterk aanbevolen.

 

Welk instroomprofiel? 
De HBO-opleiding Podotherapie is toegankelijk met alle vier de profielen.

Specificaties:

NIVEAU

Hbo Bachelor

OPLEIDINGSVORM

Voltijd

INSCHRIJFDATUM

1 mei 2023

Laatst bijgewerkt:

2022 M07 25