Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie

Met de hbo-opleiding Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie doe je kennis op over hoe je sport en beweging kunt inzetten om mensen met psychische problemen en mensen met lichamelijke en verstandelijke beperkingen te helpen. Je leert bewegingsgedrag te analyseren, te zoeken naar oplossingen en cliënten en hun omgeving te leren hoe ze in allerlei situaties met de klachten kunnen omgaan.

Delen
sport
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en Leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

Met de hbo-opleiding Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie doe je kennis op over hoe je sport en beweging kunt inzetten om mensen met psychische problemen en mensen met lichamelijke en verstandelijke beperkingen te helpen.

 

Je leert bewegingsgedrag te analyseren, te zoeken naar oplossingen en cliënten en hun omgeving te leren hoe ze in allerlei situaties met de klachten kunnen omgaan.

Inhoud opleiding

Het eerste jaar
Het eerste jaar van de opleiding Bewegingsagogie & Psychomotorische Therapie volg je samen met studenten van de opleidingen Lichamelijk Opvoeding en Sport & Bewegen. Deze drie opleidingen hebben namelijk een gemeenschappelijk propedeutische fase van een jaar.
 

Voorbeelden van praktijkvakken zijn turnen, atletiek, zwemmen en schermen. Je volgt ook theoretische vakken, zoals pedagogiek, psychologie, bewegingspraktijken en vaktheorieën (zoals Inleiding Bewegingsagogie & Psychomotorische therapie). Bovendien bezoek je enkele instellingen (snuffelstages).

 

Theorie en praktijk
In de post-propedeutische fase van Bewegingsagogie & Psychomotorische therapie maak je nader kennis met de specifieke doelgroepen waar de opleiding zich op richt: mensen met psychische problemen en mensen met lichamelijke en verstandelijke beperkingen. Je brengt kennisbezoeken aan verschillende inrichtingen en er worden mensen met een beperking (gehandicapten) uitgenodigd waaraan je bewegingsactiviteiten en zwemles geeft.


In de praktijklessen worden naast bijvoorbeeld volleybal, zwemmen en judo ook minder bekende activiteiten aangeboden, zoals rolstoelbasketbal, zitvolleybal, rolstoeltraining en de Halliwick-zwemmethode. In de theorielessen krijg je inleidingen in de plaats en de inhoud van de bewegingsagogie & psychomotorisch therapie in de verschillende werkvelden: de psychiatrie, verstandelijk gehandicaptenzorg en revalidatie.

 

Stage?
In het eerste jaar loop je enige tijd stage in het basisonderwijs. In het tweede jaar geef je les in zwem-en sportactiviteiten aan kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap. In het derde jaar staan twee stages centraal: één stage in de psychiatrie en één in de lichamelijke of verstandelijke gehandicaptenzorg. Elke stage duurt drie maanden, twee dagen per week. In het vierde jaar tenslotte loop je ongeveer zes maanden stage in een werkveld naar keuze.

 

In deze laatste stage staat de therapeutische aanpak centraal. Je leert hoe je moet observeren en diagnostiseren, hoe je de geschikte activiteit kunt uitkiezen die passen bij de hulpvraag van de cliënt en hoe je deze activiteiten kunt aanbieden en evalueren. Ook je eigen proces en positie als therapeut komen ter sprake.

Duur en Leerwijze

De hbo-opleiding Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie kun je in voltijd en deeltijd volgen. De duur van de voltijdopleiding is vier jaar.

 

Lees meer over

 

Toelatingseisen

Je hebt toegang tot de opleiding Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie als je in het bezit bent van één van de volgende diploma's:


- Havo
- Vwo
- Mbo niveau 4

 

Indien je hoger geschoold bent dan de hier genoemde opleidingen word je natuurlijk ook tot de Hbo-opleiding toegelaten.

 

Welk instroomprofiel?
Elk profiel is geschikt om toegelaten te worden.

 

Toelatingsprocedure
Voor de opleiding Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie gelden aanvullende eisen. Bovendien wordt er per jaar maar een beperkt aantal studenten tot de opleiding toegelaten. Het aantal aanmeldingen is echter veel groter. Daarom moet je eerst deelnemen aan een onderzoek waarin je praktische bedrevenheid getest wordt. Je moet diverse bewegingsopdrachten uitvoeren binnen de verschillende activiteitsgebieden.

 

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.

Specificaties:

NIVEAU

Hbo Bachelor

OPLEIDINGSVORM

Deeltijd

, Voltijd

INSCHRIJFDATUM

1 mei 2023

Laatst bijgewerkt:

2024 M07 3