Sociaal Juridische Dienstverlening - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Sociaal Juridische Dienstverlening

De hbo-opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) is een 4-jarige bacheloropleiding, waarin hulpverlening en recht samenkomen. Je verdiept je in de Nederlandse wet- en regelgeving, om uiteindelijk mensen met sociaal-maatschappelijke problemen te kunnen bijstaan.

Delen
sociaal
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en Leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

De HBO-opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) is een 4-jarige bacheloropleiding, waarin hulpverlening en recht samenkomen. Je verdiept je in de Nederlandse wet- en regelgeving, om uiteindelijk mensen met sociaal-maatschappelijke problemen te kunnen bijstaan.

Inhoud opleiding

Doel van de opleiding
De opleiding SJD vormt je tot een professional die thuis is in de regel- en wetgeving, en die mensen met die kennis helpt.


Wat leer je?
Tijdens deze opleiding maak je je de Nederlandse wet- en regelgeving eigen. Daarnaast leer je samenwerken met instanties, professionele gesprekken voeren, planmatig werken en krijg je inzicht in de sociale achtergrond van problemen.


Je doet kennis en vaardigheden op waarmee je onder meer de volgende werkzaamheden kunt uitvoeren:

 

 • mensen bijstaan in een ontslagprocedure
 • bemiddelen bij een burenruzie
 • taakstraffen ontwikkelen voor veroordeelden
 • beslissen over de aanvraag van een asielzoeker
 • een plan opstellen om schulden af te betalen
 • adviseren en informeren over regelgeving, procedures en instanties
   

Vakken
Onder andere de volgende vakken komen aan bod:

 • privaat- en publiekrecht
 • gespreksvoering
 • onderhandelen
 • trajectbemiddeling
 • schuldhulpverlening
 • psychologie
 • sociologie
 • filosofie
 • organisatieleer


Praktijk
In het tweede, derde of vierde jaar loop je stage bij een zelfgekozen instelling. Je verricht daar uitvoerende, beleidsmatige en organisatorische werkzaamheden.

 

Duur en Leerwijze

De hbo-opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening duurt 4 jaar. Je kunt de opleiding in voltijd of deeltijd volgen.

 

Voor deze opleiding bestaat er ook een 2-jarig Associate degreeprogramma. Kijk bij Waar aanmelden om te zien welke hogeschool deze variant aanbiedt.


Vrijstellingen
Met een aantal diploma's is het mogelijk de opleiding verkort (met vrijstelling voor een aantal vakken) te volgen. 


Lees meer over

 

 

Toelatingseisen

Diploma's
Je hebt toegang tot de opleiding als je in het bezit bent van één van de volgende diploma's of bewijzen:


- Havo
- Vwo
- Mbo niveau 4
- Associate degree in vergelijkbare richting


Vakkenpakket en instroomprofiel
Met elk vakkenpakket en elk instroomprofiel word je toegelaten.


Vrijstellingen
Je bent toelaatbaar tot de 3-jarige leerroute SJD als je de universitaire of hbo-propedeuse Rechten bezit. Bij sommige hogescholen kun je de driejarige opleiding ook volgen met een verwant mbo-diploma, zoals Juridisch Medewerker Sociale Zekerheid. 

 

Heb je al een diploma van een Associate degree in deze richting gehaald? Dan hoef je in veel gevallen alleen de laatste 2 jaar van deze hbo-opleiding te volgen. Bijvoorbeeld bij het Ad-diploma:

 


Voor de deeltijdopleiding
Naast minimaal een mbo-diploma moet je betaald of onbetaald minstens 16 uur per week werkzaam zijn in een functie op minimaal mbo-niveau binnen het sociaal-juridische werkveld. Daarnaast wordt een intakegesprek gehouden.

Specificaties:

NIVEAU

Hbo Bachelor

OPLEIDINGSVORM

Deeltijd

, Duaal

, Voltijd

INSCHRIJFDATUM

1 mei 2023

Laatst bijgewerkt:

2024 M07 3