Spelagogiek - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Spelagogiek

Tijdens de tweejarige post HBO-opleiding Spelagogiek leer je hoe je kinderen door middel van spel kunt ondersteunen bij hun ontwikkeling. Want kunnen spelen lijkt de gewoonste zaak van de wereld, maar blijkt voor mensen met een ontwikkelingsstoornis niet zo eenvoudig te zijn. Bij specifieke doelgroepen, zoals kinderen met ADHD, kunnen deze spelproblemen optreden.

Delen
kind
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en Leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

Tijdens de tweejarige post HBO-opleiding Spelagogiek leer je hoe je kinderen door middel van spel kunt ondersteunen bij hun ontwikkeling. Want kunnen spelen lijkt de gewoonste zaak van de wereld, maar blijkt voor mensen met een ontwikkelingsstoornis niet zo eenvoudig te zijn. Bij specifieke doelgroepen, zoals kinderen met ADHD, kunnen deze spelproblemen optreden.

 

Tijdens deze opleiding leer je hoe je begeleiding kunt geven aan kinderen en leer je omgaan met spelproblemen.

Inhoud opleiding

Wat leer je?
Tijdens de opleiding Spelagogiek leer je hoe je kinderen via spel in hun ontwikkeling kunt stimuleren. Je doet kennis op over de ontwikkeling van kinderen en veelvoorkomende afwijkingen. Voor de meeste kinderen is spelen iets wat ze vanzelfsprekend doen, gewoon omdat het leuk is. Dat is maar goed ook, want spel biedt hen een veilige context om zich zo goed mogelijk te ontplooien. 

 

Voor kinderen die een emotionele, sociale, zintuiglijke, motorische of andere achterstand in hun ontwikkeling hebben opgelopen, is spelen echter niet vanzelfsprekend. De spelbegeleider/spelagoog leert hen spelen, zodat ze zich met hun beperkingen en mogelijkheden, zo goed mogelijk ontwikkelen. Spelbegeleiding voer je zowel individueel als in groepen uit. 

De doelstelling van de opleiding is dat je methodisch, kindgericht en verantwoord met kinderen kunt werken, spelgedrag kunt observeren en kunt vaststellen waar zich problemen voordoen. Spelagogiek draait om spel, spelontwikkeling en spelbegeleiding. Je leert hoe je begeleidingsplannen opstelt, welke verschillende methoden en hulpmiddelen er zijn en hoe je deze kunt inzetten om je doel te bereiken.


Tijdens het theoretische gedeelte van de opleiding behandel je verschillende thema’s. Voorbeelden hiervan zijn:- Speltheorie

- Spelvaardigheden

- Spelobservatie

- Methodiek van spelbegeleiding

- Groepsspelbegeleiding
- Spel bij allochtone kinderen 


Theorie en praktijk

Voor deze opleiding geldt dat het eerste jaar voornamelijk theoretisch van aard is en het tweede jaar voornamelijk praktisch. De theorie die je leert, link je wel met de praktijk door in oefenvorm de vaardigheden te trainen.

In het tweede jaar kies je een specialisatie: (speciaal) onderwijs, zorg, kinderopvang, het gezin en het ziekenhuis. Dit is, in overleg, ook mogelijk op je eigen werkplek. Daarnaast ga je stage lopen en schrijf je een eindwerkstuk. Je kunt bijvoorbeeld stage lopen bij een instelling voor jeugdhulpverlening, welzijnsinstelling, instelling voor gehandicaptenzorg of school voor speciaal onderwijs.

 

Duur en Leerwijze

De opleiding Spelagogiek is een post HBO-opleiding. Deze deeltijdopleiding duurt twee jaar. Je gaat 1 dag per week naar school.

 

Lees meer over:

 

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de opleiding Spelagogiek heb je een agogisch HBO-diploma nodig. Als je alleen over een MBO-diploma op niveau 4 beschikt én over werkervaring in het gebied van spelbegeleiding/spelagogiek, dan is je toelating bespreekbaar.

 

Werkervaring
Naast een diploma, heb je ook werkervaring nodig om toegelaten te worden. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring nodig op agogisch gebied. Hier heb je gewerkt met kinderen of met volwassenen met een beperking.

 

Werkplek
Ook moet je tijdens de opleiding werkzaam zijn op agogisch gebied voor minimaal 16 uur per week.


Losse modulen
De opleiding Spelagogiek is modulair opgebouwd. Je kunt je daarom inschrijven voor losse modulen.
 

Voor exacte informatie over toelatingseisen kun je het beste contact opnemen met Hogeschool Utrecht (zie Waar aanmelden).

Specificaties:

NIVEAU

Post Hbo

OPLEIDINGSVORM

Deeltijd

INSCHRIJFDATUM

1 mei 2023

Laatst bijgewerkt:

2022 M07 25