Speltherapie - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Speltherapie

Het is belangrijk dat elk kind wordt bereikt op zijn eigen niveau. Door speltherapie is dit mogelijk. Hierbij krijgt het kind de gelegenheid om spanning, gedrag en gevoelens door middel van spel te uiten. Hoe je dit kunt begeleiden, leer je tijdens de post HBO-opleiding Speltherapie.  

Delen
kind
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud Opleiding
Duur en Leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

Het is belangrijk dat elk kind wordt bereikt op zijn eigen niveau. Door speltherapie is dit mogelijk. Hierbij krijgt het kind de gelegenheid om spanning, gedrag en gevoelens door middel van spel te uiten. Hoe je dit kunt begeleiden, leer je tijdens de post HBO-opleiding Speltherapie.  

Inhoud Opleiding

De opleiding Speltherapie leidt je op tot de functie speltherapeut. De drie hogescholen bieden een eigen programma.

 

Hogeschool Utrecht
De opleiding bestaat onder meer uit theoretische modules, zoals Spel en therapie en Therapie aan kind en gezin. Verder bevat de opleiding trainingsweekenden, een stage, supervisie en een eindwerkstuk. Je sluit je studie af met een examen.

 

Inholland Academy
De opleiding heeft een cliëntgerichte benadering als uitgangspunt. Er wordt aandacht besteed aan:
 

  • speltheorie, spelontwikkeling, spelobservatie en speldiagnostiek
  • therapeutische stromingen
  • trainen van therapeutische vaardigheden
  • intervisie & supervise
  • ontwikkelingspsychopathologie
     

Alle aspecten van het beroepsmatig handelen en het speltherapeutisch proces komen aan de orde. De verdiepingsthema's binnen de opleiding worden zo veel mogelijk op de actualiteit toegespitst.

 

Christelijke Hogeschool Ede
De opleiding is opgebouwd uit modules. Aan bod komen onder meer Visie op spel en therapie en Ouderbegeleiding. In het tweede jaar loop je minimaal één dag per week stage.

Duur en Leerwijze

De opleiding Speltherapie is een deeltijd post HBO-opleiding. Bij Inholland Academy en Chr. Hogeschool Ede duurt deze in principe twee jaar, waarin je ongeveer zestien uur per week met je studie bezig bent. Bij de Hogeschool Utrecht duurt de opleiding tweeënhalf jaar en ben je ook gemiddeld zestien uur per week aan het studeren.

 

Als je alle modules hebt behaald, ontvang je het diploma Speltherapeut.

 

Vrijstellingen
Bij sommige opleidingsinstituten is het mogelijk de opleiding verkort (met vrijstelling voor een aantal vakken) te volgen. Zie eisen toelating.

 

Lees meer over

 

Toelatingseisen

De toelatingseisen voor de opleiding Speltherapie verschillen per onderwijsinstelling. Een intakegesprek kan tot de toelatingsprocedure behoren.

 

Hogeschool Utrecht
Bij Hogeschool Utrecht heb je een HBO-opleiding op agogisch gebied nodig en moet je daarnaast over minimaal drie jaar werkervaring in een agogische setting beschikken.

 

Inholland Academy
Bij Inholland Academy word je toegelaten als je een HBO-opleiding hebt gevolgd op het gebied van onderwijs of met een sociaal-agogische of pramedische achtergrond en daarnaast drie jaar professionele ervaring met het werken met kinderen hebt.

 

Christelijke hogeschool Ede
Om toegelaten te worden, heb je bij voorkeur een HBO-diploma of WO-diploma van een opleiding op agogisch gebied en minimaal twee jaar ervaring in het werken met kinderen in hulpverlening, onderwijs of aanverwante werkvelden.

 

Voor exacte informatie over toelatingseisen en vrijstellingen kun je het beste contact opnemen met één van de hogescholen die de opleiding aanbieden.

 

Specificaties:

NIVEAU

Post Hbo

OPLEIDINGSVORM

Deeltijd

INSCHRIJFDATUM

1 mei 2023

Laatst bijgewerkt:

2022 M07 25