Sportkunde - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Sportkunde

Binnen deze opleiding is er aandacht voor management, financiën en ondernemen. Ook doe je actief aan sport en behaal je een trainer-/coachlicentie. Sportkunde (sommige hogescholen hanteren de Engelse naam ‘Sport Studies’) is een nieuwe naam voor vier HBO-sportopleidingen: Sport en Bewegen, Sport, Gezondheid en Management, Sport, Management en Ondernemen, en Sport- en Bewegingseducatie.

Delen
sport
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en Leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

Binnen deze opleiding is er aandacht voor management, financiën en ondernemen. Ook doe je actief aan sport en behaal je een trainer-/coachlicentie.

 

Sportkunde (sommige hogescholen hanteren de Engelse naam ‘Sport Studies’) is een nieuwe naam voor vier HBO-sportopleidingen: Sport en Bewegen, Sport, Gezondheid en Management, Sport, Management en Ondernemen, en Sport- en Bewegingseducatie.

 

Met de bachelor Sportkunde ben je breed inzetbaar als sportkundige.

Inhoud opleiding

In de bacheloropleiding Sportkunde staan bewegen en gezondheid centraal. Vragen die tijdens de opleiding aan bod komen, zijn bijvoorbeeld:

 

•    Hoe motiveer je mensen om gezond te blijven of te worden?
•    Hoe kun je iemand met een beperking laten bewegen?
•    Hoe zorg je dat werknemers op het werk gezond gedrag vertonen?

 

Wat leer je?
Je leert hoe je sportprojecten en -programma’s ontwikkelt. Je verdiept je ook in het analyseren en implementeren van sportbeleid bij onder andere sportorganisaties en gemeenten.

 

Je krijgt les in vakken als: inspanningsfysiologie, anatomie, beroepsziekten, eventmanagement, fitheid en communicatie, sporten voor een bepaalde doelgroep, marketing en financieel management.

 

Stages
In het eerste en tweede jaar heb je meerdere kortdurende stages in het werkveld. In het derde jaar ga je een half jaar stagelopen. Je voert praktische werkzaamheden uit en maakt een verdiepende opdracht. Je loopt je stages bij bijvoorbeeld gemeenten, revalidatiecentra, naschoolse opvang, sportbonden of gezondheidsorganisaties. Een stage in het buitenland behoort ook tot de mogelijkheden.

 

Afstuderen
In het vierde jaar volg je de vakken van een uitstroomprofiel. Je studeert af met een onderzoek dat past bij je gekozen profiel. Dit is een praktijkonderzoek dat je uitvoert in opdracht van een bedrijf of instelling.

 

Mogelijke uitstroomprofielen zijn:


•    Sport en Maatschappij
Adviseren, ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van projecten voor een gezonde leefstijl door sport en bewegen.


•    Aangepast Sporten
Ontwikkelen en uitvoeren van beweegprogramma's voor mensen met beperkingen en aandoeningen.


•    Gezondheidsmanagement
Adviseren, opzetten en uitvoeren van gezondheidsbeleid, preventie- en bewustwordingsprogramma's in bedrijven en organisaties.

 

Bij elke hogeschool anders

Elke hogeschool legt zijn accenten anders. Zo kan er op de ene opleiding meer aandacht zijn voor economie en op de andere juist voor sociaal-maatschappelijke aspecten of gezondheid. Lees hierover meer op www.sportkunde.nl of kijk op de website van de hogeschool van jouw keuze.

Duur en Leerwijze

De HBO-opleiding Sportkunde is te volgen in voltijd en duurt 4 jaar.

 

Voor studenten met een passende vooropleiding MBO niveau 4 is het mogelijk om in het tweede jaar in te stromen. 

 

Lees meer over

 

Toelatingseisen

Diploma’s
Je wordt toegelaten tot de opleiding Sportkunde, als je in het bezit bent van één van de volgende diploma’s:


- HAVO
- VWO
- MBO niveau 4
- Associate degree in een vergelijkbare richting

 

Vakkenpakket
Je kunt met alle profielen van HAVO en VWO instromen.
Ook met elk MBO 4-diploma ben je welkom op de opleiding Sportkunde.

 

Het is een voordeel als je biologie en economie hebt gehad. Biologie komt van pas bij de vakken anatomie en fysiologie. Economie is een goede basis voor de vakken marketing en financieel management.

 

Aanvullende eisen
Sommige opleidingen Sportkunde stellen aanvullende eisen, zoals een sportmedische keuring en een zwemdiploma A en B. Of je moet een bewegingsassessment doen om te worden toegelaten. Meer informatie vind je op de website van de opleiding van jouw keuze.

 

Vrijstellingen
Studenten met een passende vooropleiding MBO niveau 4 of Associate degree kunnen bij sommige opleidingen in het tweede jaar van de opleiding instromen.

 

Passende vooropleidingen zijn:

 

 

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. 

 

Specificaties:

NIVEAU

Hbo Bachelor

OPLEIDINGSVORM

Voltijd

INSCHRIJFDATUM

1 mei 2023

Laatst bijgewerkt:

2022 M07 25