Theologie/ Religiewetenschappen - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Theologie / Religiewetenschappen

Theologie daagt uit tot kritisch nadenken over de zin van het leven. Over leven en dood, je eigen rol en die van je naaste ten opzichte van de maatschappij. Er zijn nogal wat opleidingen op het gebied van theologie en religie (godsdienst). Hier vind je in ieder geval een globale beschrijving van dit soort opleidingen.

Delen
theologie
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en Leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

Theologie daagt uit tot kritisch nadenken over de zin van het leven. Over leven en dood, je eigen rol en die van je naaste ten opzichte van de maatschappij.

 

Er zijn nogal wat opleidingen op het gebied van theologie en religie (godsdienst). Hier vind je in ieder geval een globale beschrijving van dit soort opleidingen.

Inhoud opleiding

Er zijn heel wat verschillende opleidingen op het gebied van theologie en godsdienst. Hier vind je een globale beschrijving van dit soort opleidingen.

 

Theologie
De opleiding bestaat uit vakken zoals Hebreeuws, Grieks, filosofie, bijbelwetenschappen, (godsdienst)psychologie, kerkgeschiedenis, systematische theologie, praktische theologie, theologiegeschiedenis, spiritualiteit, Oude en Nieuwe Testament, islam, sociale ethiek en cultuurgeschiedenis van het christendom.

 

Vanaf het tweede jaar vormen de vakken een uitbreiding en verdieping van die in het eerste jaar. In het tweede jaar kies je vaak voor een minor en in het derde jaar volg je een specialisatierichting.

 

Religiewetenschappen
De opleiding bestaat uit vakken als culturele antropologie, geschiedenis godsdienstwetenschap, islam, Indische godsdiensten, cultuurgeschiedenis christendom, filosofie, iconografie en godsdienstpsychologie. In het derde jaar kies je eerst een vrije minor buiten de eigen faculteit (of Geestelijke Verzorging binnen de faculteit) en daarna volg je een specialisatierichting. De bacheloropleiding Religiewetenschappen (Godsdienstwetenschap) biedt direct toegang tot de masteropleiding.

 

Masteropleiding nodig
Na het afronden van je bachelor moet je nog verder studeren aan een masteropleiding om een pastorale functie te kunnen bekleden of geestelijk verzorger te kunnen worden. Zie hiervoor de pagina Vervolgopleidingen.

 

Binnen de studies Theologie en Religiewetenschappen bestaat de mogelijkheid je voor te bereiden op de master Geestelijke Verzorging. Hiervoor volg je bepaalde studieonderdelen die betrekking hebben op deze master. In de masteropleiding Geestelijke Verzorging loop je stage in bijvoorbeeld een ziekenhuis, psychiatrische inrichting of verpleeghuis.

 

Onderwijsinstellingen
Bekijk welke scholen deze opleidingen aanbieden op de pagina Waar aanmelden

Duur en Leerwijze

De universitaire bacheloropleidingen Theologie en Religiewetenschappen (Godsdienstwetenschap) duren beide drie jaar. Daarna volg je een éénjarige masteropleiding. De masteropleiding Theologie kun je vervolgen met de kerkelijke opleiding. In totaal doe je dan zes jaar over de studie.

 

Deeltijd
Je kunt de bacheloropleiding Theologie ook in deeltijd volgen. De opleidingsduur is dan zo'n vier of vijf jaar. Daarna volg je nog een master. Als je de kerkelijke opleiding ook wilt doen, doe je zo'n negen jaar over de opleiding. Ook de opleiding Religiewetenschappen kun je in deeltijd volgen. De opleidingsduur van de bachelor- en masteropleiding varieert van zes tot acht jaar en is afhankelijk van je studietempo.

 

Lees meer over

 

 

Toelatingseisen

Diploma's 
Je hebt toegang tot de opleiding als je in het bezit bent van een VWO-diploma.

 

Welk instroomprofiel? 
- Natuur en Techniek
- Natuur en Gezondheid
- Cultuur en Maatschappij
- Economie en Maatschappij

 

HBO-achtergrond
Heb je een HBO propedeuse- of einddiploma? Dan kun je in veel gevallen ook worden toegelaten. Neem hiervoor contact op met de universiteit van je keuze. Zie Waar aanmelden.

 

Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.

 

Bijzonderheden

Als je kiest voor Theologie en op de middelbare school geen Grieks hebt gedaan, is het mogelijk dat je aan de universiteit extra lessen moet volgen of een vooropleiding moet doen. Maar bij de meeste universiteiten is dit niet nodig, omdat deze talen standaard in de bachelorfase zijn opgenomen.

 

Voor de studie Religiewetenschappen (Godsdienstwetenschap) is kennis van deze talen niet vereist.

Specificaties:

NIVEAU

Universiteit Bachelor

OPLEIDINGSVORM

Deeltijd

, Voltijd

INSCHRIJFDATUM

1 mei 2023

Laatst bijgewerkt:

2022 M07 25