Vaktherapie - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Vaktherapie

Hoe creatief ben jij? De hbo-opleiding Vaktherapie (voorheen Creatieve Therapie) leert je mensen te helpen met het oplossen van problemen door middel van een kunstzinnig medium. Er zijn verschillende richtingen die je kunt volgen, bijvoorbeeld drama, muziek of beeldend.

Delen
Vaktherapie
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en Leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

Hoe creatief ben jij? De hbo-opleiding Vaktherapie (voorheen Creatieve Therapie) leert je mensen te helpen met het oplossen van problemen door middel van een kunstzinnig medium. Er zijn verschillende richtingen die je kunt volgen, bijvoorbeeld drama, muziek of beeldend.

Inhoud opleiding

Wat leer je?
Tijdens de opleiding Vaktherapie leer je op een creatieve manier hulp te verlenen aan mensen met psychische problemen. Dit doe je door middel van een bepaald kunstzinnig medium.

 

Maak je keuze!
Iedere vaktherapeut is gespecialiseerd in een kunstzinnig gebied. Afhankelijk van het opleidingsinstituut (zie Waar aanmelden) kies je een van de volgende erkende specialisaties:


- drama
- dans
- beeldend
- muziekTijdens de opleiding wordt aandacht besteed aan voor dat medium specifieke kunstzinnige vakken. Je leert hoe je deze middelen kunt inzetten bij een therapie. Maar ook mens- en maatschappijvakken en vakken over theorie en methoden komen aan bod.

 

Praktijk
Afhankelijk van de hogeschool volg je twee keer een stage in het tweede, derde of vierde leerjaar. Dit kan bij verschillende (zorg)instellingen. Je leert onder meer in teamverband werken en organiseren. Ook leer je hoe je met jouw gekozen medium zelfstandig therapie kunt geven aan verschillende doelgroepen.

 

Meerdere richtingen
Onder vaktherapie vallen de volgende beroepen: beeldend therapeut, danstherapeut, dramatherapeut, muziektherapeut, psychomotorisch therapeut, psychomotorisch kindertherapeut en speltherapeut. Lees meer over Bewegingsagogie/Psychomotorische Therapie. Creatieve therapie is de oude benaming van vaktherapie.

Duur en Leerwijze

Vaktherapie is een hbo-opleiding. Afhankelijk van de hogeschool kun je de opleiding in voltijd of deeltijd volgen.

De duur van de voltijdopleiding Vaktherapie is vier jaar.

Toelatingseisen

Voor de opleiding Vaktherapie gelden er, naast de diploma- en instroomprofieleisen, aanvullende eisen, waarop je getest wordt. Neem daarom altijd eerst contact op met de hogeschool.

 

Diploma's
Je kunt toegelaten worden tot de opleiding als je in het bezit bent van één van de volgende diploma's:


- Havo
- Vwo
- Mbo (niveau 4)

 

Indien je hoger geschoold bent dan de hier genoemde opleidingen, kun je natuurlijk ook tot de HBO-opleiding worden toegelaten.

 

Vakkenpakket
Je kunt met alle profielen van havo en vwo instromen.

 

Voorselectie/advisering
Om tot deze opleiding te worden toegelaten, moet je deelnemen aan een selectie- /adviseringsbijeenkomst. Er wordt dan onder andere gekeken naar je ervaring met het gekozen medium (muziek, beeldende vorming, dans of drama). Ook moet je motiveren waarom je voor dit beroep kiest en hoe je het zou willen inzetten binnen de hulpverlening. Afhankelijk van de uitslag van deze bijeenkomst word je wel of niet toegelaten tot de opleiding.

 

Bij de aanmelding voor dans vindt bij de hogeschool Arnhem en Nijmegen ook een medische keuring plaats.

 

Niet de juiste opleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.

Specificaties:

NIVEAU

Hbo Bachelor

OPLEIDINGSVORM

Deeltijd

, Voltijd

INSCHRIJFDATUM

30 mei 2023 (verschilt per opleidingsinstituut)

Laatst bijgewerkt:

2024 M07 2