Voeding & Diëtetiek - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Voeding & Diëtetiek

Tijdens de HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek leer je alles over voeding, gezondheid,  welvaartsziekten en de samenstelling en eigenschappen van voedingsmiddelen. Met deze kennis kun je later als deskundig professional diagnosticeren, adviseren, behandelen en begeleiden.   

Delen
voeding_dietiek
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en Leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

Tijdens de HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek leer je alles over voeding, gezondheid,  welvaartsziekten en de samenstelling en eigenschappen van voedingsmiddelen. Met deze kennis kun je later als deskundig professional diagnosticeren, adviseren, behandelen en begeleiden.   

Inhoud opleiding

Door verschuivingen in de zorg en extra aandacht voor preventie, moeten diëtisten hun vakgebied voortdurend verbreden en verdiepen. Daarom leidt de HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek je op tot een deskundige professional die zichzelf steeds opnieuw uitvindt. De studie vraagt een onderzoekende en ondernemende houding van je.

 

Competentiegebieden
Competenties zijn nodig om je beroep adequaat uit te voeren. In de studie staan de volgende competenties centraal:

 

 • Adviseren
 • Behandelen en begeleiden
 • Diagnosticeren
 • Kennisontwikkeling en professionalisering
 • Ondernemen
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Samenwerken in professionele organisaties
 • Voorlichten
 • Werken aan kwaliteit
   

Breed basisprogramma
De opleiding start met een breed basisprogramma in het propedeusejaar. Je leert onder andere over voeding van de gezonde mens, welvaartsziekten, de samenstelling en eigenschappen van voedingsmiddelen, projectmanagement en marketing. Tegelijkertijd ontdek je of de studie bij je past, en wat je sterke en zwakke kanten zijn.

 

Bachelorprogramma
Na de propedeuse start je met het bachelorprogramma. De belangrijkste componenten hierin zijn: voeding en gezondheid, biomedische wetenschappen en sociale wetenschappen. Met keuzevakken leg je zelf accenten.

Een praktijkstage en een afstudeeropdracht maken deel uit van de opleiding.

Als je deze studie hebt afgerond, ben je in het bezit van de titel Bachelor of Health Care.

Duur en Leerwijze

Voeding en Diëtetiek is een opleiding op HBO-niveau. De duur van de voltijd opleiding is vier jaar. Je kunt de opleiding aan de De Haagse Hogeschool ook volgen als een compacte voltijdopleiding. Deze is gelijk aan de voltijdopleiding, maar wordt compact, in anderhalve dag per week aangeboden. Daarnaast wordt deze opleiding bij deze onderwijsinstelling sinds september 2013 ook in deeltijd aangeboden.


Lees meer over

Toelatingseisen

Diploma's
Je hebt toegang tot de opleiding als je in het bezit bent van één van de volgende diploma's:
- HAVO
- VWO
- MBO niveau 4

Als je het diploma hebt van een MBO-opleiding op niveau 4 heb je zonder meer toegang tot de opleiding. Heb je een MBO-diploma van een opleiding op niveau 3? Neem dan contact op met de hogeschool om te informeren of je toegelaten kunt worden!

Indien je hoger geschoold bent dan de hier genoemde opleidingen, word je natuurlijk ook tot de HBO-opleiding toegelaten.

 

Welk instroomprofiel?
- Natuur en Techniek
- Natuur en Gezondheid
- Cultuur en Maatschappij
- Economie en Maatschappij


Niet de juiste vooropleiding?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.

Specificaties:

NIVEAU

Hbo Bachelor

OPLEIDINGSVORM

Deeltijd

, Voltijd

DUUR

4 jaar

INSCHRIJFDATUM

15 augustus 2023 (verschilt per opleidingsinstituut)

Laatst bijgewerkt:

2022 M07 25