Pedagogisch medewerker ziekenhuizen - Wist je dat...? | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle beroepen

Beroep

Pedagogisch medewerker ziekenhuizen

Een onderzoek of een operatie kan kinderen de stuipen op het lijf jagen. Als pedagogisch medewerker ziekenhuizen help je hen over de eerste schrik heen. Je bereidt de kinderen voor en loodst ze erdoorheen. Met informatie of door middel van spel en activiteiten. Ook de ouders kunnen jouw raad goed gebruiken.

Delen
zorg
Choose
Your
Future
Wist je dat...

Wist je dat...

...je ook veel contact hebt met de ouders? Je brengt hen op de hoogte van hoe een kind kan reageren op een onderzoek of operatie.
 

...je in sommige ziekenhuizen ook gebruikmaakt van videobegeleiding om zo mogelijke psychosociale problemen op te sporen?
 

...je te maken krijgt met kinderen die langdurig ziek zijn en dus wel wat afleiding kunnen gebruiken?
 

...je ook in de kinderopvang of bij de BSO als pedagogisch medewerker aan de slag kunt? Zie: pedagogisch medewerker kinderopvang en pedagogisch medewerker BSO.

Specificaties:

KANS OP WERK

Gemiddeld

SALARIS

€2932 - 4015 per maand