Master of Arts Therapies - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

Master of Arts Therapies

Bij vaktherapie staat ‘doen’ centraal bij het oplossen van psychiatrische en psychosociale problemen. Maar wat is het effect van deze specialistische behandelmethode op mensen? Hier ga je je tijdens de Master of Arts Therapies aan de Zuyd Hogeschool in verdiepen en doe je onderzoek!

Delen
arts
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

Bij vaktherapie staat ‘doen’ centraal bij het oplossen van psychiatrische en psychosociale problemen. Maar wat is het effect van deze specialistische behandelmethode op mensen? Hier ga je je tijdens de Master of Arts Therapies aan de Zuyd Hogeschool in verdiepen en doe je onderzoek!

Deze opleiding is er voor iedereen die de hbo-opleiding Creatieve Therapie heeft afgerond en al enige werkervaring heeft. Neem jij jouw praktijkervaring mee naar de opleiding?

Inhoud opleiding

Wat leer je?
De Master of Arts Therapies sluit aan op de bacheloropleiding Creatieve Therapie. Deze nascholing zorgt voor de verdere professionalisering en verwetenschappelijking van het beroep vaktherapeut.

De masteropleiding richt zich op het onderzoek naar het effect van vaktherapie op mensen met psychiatrische en psychosociale problemen. Je verdiept je in je eigen vakgebied: drama, muziek, beeldend of dans en beweging. Dit doe je door jouw praktijkervaring mee te nemen naar de opleiding. Tijdens de opleiding ontwikkel je indicaties, producten en richtlijnen voor je eigen cliënten. Daarnaast doe je praktijkonderzoek in je eigen werksituatie en daarbuiten. 

De opleiding laat jou je methodische kennis en therapeutisch handelen vanuit verschillende invalshoeken uitbreiden en onderbouwen. Je leert onder meer de toegevoegde waarde van vaktherapie te benoemen, het effect van vaktherapie te onderbouwen, behandelproducten te ontwikkelen, praktijkonderzoek uit te voeren en resultaten van onderzoek te formuleren. Kortom: je zorgt voor de wetenschappelijke onderbouwing van het vak. 

Opbouw van de opleiding
In jaar 1 volg je verschillende modules:
- indicatiestelling en productontwikkeling
- evaluatie onderzoeksresultaten en richtlijnontwikkeling
- vakspecifieke verdieping: drama, muziek, beeldend of dans en beweging
- theorieontwikkeling
- professionalisering en verwetenschappelijking

Jaar 2 bestaat uit 2 projecten:
- praktijkgericht kwalitatief onderzoek
- praktijkgericht kwantitatief onderzoek

Duur en leerwijze

De Master of Arts Therapies (voorheen master Vaktherapieën) duurt 2 jaar. Je volgt deze hbo-masteropleiding in de duale variant.

Studiebelasting
Per week is de totale studiebelasting 25 uur. Je gaat 1 dag naar school en de overige uren besteed je aan zelfstudie in combinatie met het toepassen van het geleerde op je werkplek. Naast je studie werk je minimaal 2 dagen per week als creatief therapeut. 

Losse module
Het is mogelijk om de vakspecifieke module los te volgen.

Lees meer over

 

Toelatingseisen

Diploma’s
Om tot de master te worden toegelaten, moet je het volgende hbo-diploma behaald hebben:

Aanvullende toelatingseisen
De Master of Arts Therapies is er voor dramatherapeuten, muziektherapeuten, beeldende therapeuten en dans- en bewegingstherapeuten met praktijkervaring en voor hbo-docenten Vaktherapie. Daarom heb je voor deze master naast een afgeronde hbo-opleiding Creatieve Therapie ook werkervaring nodig. Je moet minimaal 2 jaar 5 dagdelen per week hebben gewerkt als vaktherapeut. Dit betekent dat je minimaal 1680 werkuren moet hebben gemaakt. Verder bestaat de toelatingsprocedure uit een toelatingsgesprek. Op basis van je aanmeldingsbrief en CV word je uitgenodigd voor dit gesprek.

Werken en leren
De Master of Arts Therapies is een duale opleiding waarbij je tegelijkertijd gaat werken en leren. Daarom is het een voorwaarde dat je tijdens je studie minimaal 2 dagen per week werkt als vaktherapeut. Hieronder valt het geven, voorbereiden en bespreken van therapie.

Losse module
De opleiding biedt ook 4 vakspecifieke modules aan die je los kunt volgen: drama, muziek, beeldend en dans en beweging. Na het behalen van 1 van de 4 vakspecifieke modules op post HBO-niveau, ontvang je een certificaat. Wil je alsnog de gehele opleiding volgen? Dan kun je vrijstelling krijgen voor de gevolgde module.

Andere toelatingsmogelijkheden
Voldoe je niet aan het vereiste voortraject? Via een EVC-procedure (Erkenning Verworven Competenties) kun je je verworven competenties laten vastleggen in een ervaringscertificaat.

Zuyd Hogeschool beslist of iemand met een afwijkend voortraject toelaatbaar is. Neem hiervoor contact op met de onderwijsinstelling.

Specificaties:

NIVEAU

Hbo Master

OPLEIDINGSVORM

Duaal

VOOROPLEIDING

Vaktherapie

INSCHRIJFDATUM

1 mei 2023

Laatst bijgewerkt:

2024 M07 2