MBO Verpleegkundige - Over de opleiding | YouChooz
Ga naar belangrijkste content
Alle opleidingen

Opleiding

MBO Verpleegkunde

Tijdens de niveau 4-opleiding MBO Verpleegkundige leer je hoe je zorg en begeleiding geeft aan mensen in verschillende verpleegsituaties.

Delen
Zorg
Choose
Your
Future
Over de opleiding
Inhoud opleiding
Duur en Leerwijze
Toelatingseisen

Over de opleiding

Tijdens de opleiding Verpleegkundige MBO-niveau 4 leer je hoe je zorg en begeleiding geeft aan mensen in verschillende verpleegsituaties. Kom te weten hoe je verpleegtechnische handelingen uitvoert, zoals het toedienen van medicijnen. Na deze opleiding kun je als verpleegkundige in alle richtingen van de zorg werken.

 

Studeren voor verpleegkundige

De opleiding MBO Verpleegkundige leert je zorg te geven aan mensen in bijvoorbeeld een ziekenhuis, verpleeghuis, instelling of thuis. Het kan gaan om mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, een psychiatrische ziekte, ouderen, kinderen of zwangere vrouwen.

 

Je leert bijvoorbeeld:


•    vaststellen welke zorg iemand nodig heeft en hoeveel.
•    een verpleegplan opstellen, coördineren en uitvoeren.
•    mensen stimuleren zoveel mogelijk voor zichzelf te zorgen.
•    verpleegtechnische handelingen uit te voeren, zoals: medicijnen geven en een voedingspomp bedienen.
 

Lees meer over de inhoud van de opleiding hieronder.

 

 

Werken als MBO-Verpleegkundige

Na de opleiding MBO Verpleegkundige kun je op heel veel plaatsen aan de slag. Je wordt bijvoorbeeld basisverpleegkundige in een ziekenhuis, verpleeghuis, de gehandicaptenzorg of GGZ. Of misschien werk je liever als wijkverpleegkundige? Ook dat kan. Wat je ook kiest, er is veel vraag naar verpleegkundigen. Je hebt dus grote kans op een baan.

 

Verder studeren

Toch liever verder studeren na je opleiding Verpleegkundige op MBO-niveau? Er zijn veel mogelijkheden, zoals: de HBO-opleiding Verpleegkundige, Praktijkondersteuner Huisartsenzorg of Ambulanceverpleegkundige. Neem snel een kijkje bij de vervolgopleidingen!

Inhoud opleiding

Tijdens de opleiding MBO-Verpleegkundige leer je hoe je mensen met een aandoening, handicap of verwonding verpleegt. Je leert vaardigheden om mensen te ondersteunen bij dagelijkse activiteiten zoals wassen en aankleden, maar ook het geven van medicijnen en het toepassen van technische handelingen zoals het aanbrengen van een infuus.

 

Door je brede opleiding kun omgaan met patiënten in het ziekenhuis, bewoners in het verpleeghuis of juist bij mensen thuis. Je hebt te maken met mensen van alle ‘soorten en maten’: mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, mensen met een psychiatrische ziekte, ouderen, zwangere vrouwen, kraamvrouwen, pasgeborenen en kinderen.

 

Als MBO-verpleegkundige ben je verantwoordelijk voor het inventariseren van de zorgbehoefte (welke en hoeveel zorg heeft iemand nodig) en voor het opstellen van het verpleegplan en de coördinatie en uitvoering daarvan. Je leert hoe je zorgvragers kunt stimuleren zoveel mogelijk om voor zichzelf te zorgen. Tijdens de opleiding komen al deze zaken aan bod.

 

Daarnaast zijn verpleegtechnische handelingen een onderdeel van je toekomstige werkzaamheden. Je leert bijvoorbeeld hoe je medicijnen geeft of een voedingspomp bedient. Je leert zelfstandig te werken en hoe je je werkzaamheden afstemt met de zorgvragers, hun naasten/mantelzorgers maar ook je collega’s.

 

 

Basisdeel

Het basisdeel bestaat uit:

  • een algemene basis: vakken als Engels, rekenen en burgerschap
  • een beroepsgerichte basis: je leert onder meer een verpleegplan opstellen, zorg en begeleiding bieden op basis van verpleegkundige vaardigheden en voorlichting en advies geven.

 

 

Profieldeel

Het profiel bestaat uit taken die horen bij de richting die je hebt gekozen. Tijdens je opleiding MBO Verpleegkundige specialiseer je je in één van de volgende richtingen:

  • verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg
  • geestelijke gezondheidszorg
  • gehandicaptenzorg
  • ziekenhuis

 

Dat betekent natuurlijk niet dat je na je opleiding MBO Verpleegkundige alleen in dat werkveld terecht kunt. Omdat je zo breed bent opgeleid, kun je in alle zorginstellingen aan de slag. In het begin heb je meestal wel wat extra begeleiding nodig.

 

 

Keuzedeel

De opleiding kent ook een keuzedeel. Binnen het keuzedeel kies je zelf vakken waarmee je:

- je kennis verbreedt

- je kennis verdiept

- je beter doorstroomt naar het HBO

 

Binnen dit deel kun je dus zelf je keuzes maken. Bijvoorbeeld uit de keuzedelen Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Wijkgericht werken of Ervaringsdeskundigheid. Je vergroot hiermee je kansen op de arbeidsmarkt.

 

 

Verhouding theorie en praktijk

De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Daarin doe je ervaring op en breng je in praktijk wat je op school hebt geleerd. Tijdens de beroepsopleidende leerweg besteed je minimaal 20 procent van je studietijd aan praktijk in de vorm van stages. Als je voor de beroepsbegeleidende leerweg kiest, ben je minimaal 70 procent van de studietijd werkend aan het leren.

Duur en Leerwijze

Je kunt de opleiding MBO Verpleegkundige op twee manieren volgen: via de beroepsbegeleidende leerweg (werken en leren, BBL) en via de beroepsopleidende leerweg (leren en stage lopen, BOL). De BBL- en de BOL-opleiding duren vier jaar. Op sommige ROC's is het ook mogelijk om de opleiding in deeltijd te volgen.

 

Er zijn enkele MBO-scholen die de verpleegkunde-opleiding ook nog een andere variant aanbieden, namelijk topopleiding of Verpleegkundige Klinische Zorg. Dit houdt in dat deze opleidingen alleen opleiden om in het ziekenhuis te gaan werken.

 

Vrijstellingen

In bepaalde gevallen is het mogelijk de opleiding verkort (met vrijstelling voor een aantal vakken) te volgen. Zie eisen toelating.

 

 

Particuliere opleiding

Er bestaan ook particuliere opleidingen MBO Verpleegkunde (zie waar aanmelden). De duur van deze opleiding hangt mede van je eigen inspanning af.

Toelatingseisen

Diploma's
Je hebt toegang tot de opleiding MBO Verpleegkundige als je in het bezit bent van één van de volgende diploma's of bewijzen:

- VMBO, theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg
- MAVO
- Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO/VWO
- MBO niveau 3

 

Werken en leren?
Als je de opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg wilt doen, moet je zelf op zoek naar een zorginstelling. Je gaat dus solliciteren naar een functie als leerling-verpleegkundige. Je kunt bij een ROC informeren waar je dit het beste kunt doen. Veel ROC's kunnen bovendien bemiddelen tussen jou en het leerbedrijf.

 

Leeftijd
Wil je de BBL-variant volgen? Sommige ziekenhuizen stellen een leeftijdseis van 17 jaar en soms 17 jaar en 17 maanden. Vraag dit na bij het ROC waar je de opleiding wilt volgen of het ziekenhuis waar je aan de slag wilt.

 

Top-opleiding

Voor de top-opleiding of Verpleegkundige Klinische Zorg (opleidingen die alleen opleiden om in het ziekenhuis te gaan werken) geldt een selectieprocedure. Onder het kopje 'Waar aanmelden' staat welke MBO-scholen deze opleidingen aanbieden.

 

Vrijstellingen

De volgende diploma's geven recht op doorstroming naar deze opleiding mét vrijstellingen:

- Verzorgende-IG

 

Ouder diploma

Je hebt toegang tot de opleiding als je in het bezit bent van het MAVO-diploma met zes vakken op D-niveau. Sommige onderwijsinstellingen laten je ook toe als je vijf vakken op D-niveau en één vak op C-niveau hebt behaald.

 

Ook oude diploma’s, zoals MDGO VZ (lang) en MDGO VP kunnen vrijstellingen opleveren. Lees hierover meer op de pagina Oud diploma.

 

Al ervaring of certificaat?

Als je al over (vrijwilligers)ervaring beschikt, kun je misschien een verkort traject volgen. Je kunt namelijk je ervaringen door middel van een Erkenning Verworven Competenties (EVC) procedure laten beoordelen: dat kan een flinke studieduurverkorting opleveren! Je kunt je voor een EVC- procedure aanmelden bij een ROC. Aan het volgen van een EVC-procedure zijn wel kosten verbonden. Deze verschillen per ROC.

 

Aanvullende eisen

ROC's kunnen aanvullende eisen stellen voor de opleiding MBO Verpleegkundige. Ze bieden soms schakelcursussen aan. Deze zijn handig als je niet aan de toelatingseisen voldoet. Bij veel ROC's is het overigens gebruikelijk dat je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek voordat je aan de opleiding begint.

 

Een andere opleiding?

Je kunt de MBO-opleiding Verpleegkundige ook bij een particuliere onderwijsinstelling volgen. De toelatingseisen voor deze opleiding variëren. Voor meer informatie kun je daarom het beste informeren bij de onderwijsinstelling (zie Waar aanmelden).

Specificaties:

NIVEAU

Mbo

, Mbo Niveau 4

OPLEIDINGSVORM

BBL

, BOL

DUUR

4 jaar

INSCHRIJFDATUM

1 mei 2023

Laatst bijgewerkt:

2022 M07 25